12 august 2022
Chisinau
Social

Sindicatele au un rol important în realizarea strategiei pentru asigurarea egalității de gen

Loading
Social Sindicatele au un rol important în realizarea strategiei pentru asigurarea egalității de gen
Sindicatele au un rol important în realizarea strategiei pentru asigurarea egalității de gen
theguardian.com

Despre inegalitatea drepturilor din­tre femei și bărbați se vorbește de zeci de ani, dar problema s-a acu­tizat în timpul pandemiei și nu e deloc binevenit acest lucru, căci pe umerii femeilor și așa cu prea multe responsabilități, s-au adăugat unele noi. Dar ele încă rezistă. Cât timp? Aceasta-i întrebarea…

Inegalitatea dintre femei şi bărbaţi în Republica Moldova a crescut în ultimul an. Calcularea noilor valori pentru ariile cheie ale Indexului Egalităţii de Gen în 2021, a evidenţiat o diminuare a nivelului mediu al egalităţii între femei și bărbați. În 2021, Indexul se echivalează cu 59 de puncte din maximum 100, ceea ce e cu un punct mai mic decât în anul precedent.

Aceste date sunt prezentate anual, în ajun de 8 martie, de către Centrul Partene­riat pentru Dezvoltare (CPD) care a lansat Indexul Egalității de Gen, pentru a analiza și înțelege care sunt progresele și regrese­le înregistrate în asigurarea oportunităților egale pentru femeile și bărbații din Repu­blica Moldova.

 

Ce este Indexul Egalității de Gen?

Ca să fie clar pentru cititori, Indexul Egalității de Gen măsoară nivelul egalității între femei și bărbați pe 6 domenii cheie. Acesta este calculat în baza a 31 de indi­catori de impact, grupați în șase categorii relevante: Piața muncii, Politică, Educație, Accesul la resurse, Percepții și stereotipuri, Sănătate.

Criza cauzată de pandemia Covid-19 scade şi mai mult din şansele femeilor de a se bucura de oportunităţi egale cu băr­baţii. Recentele studii elaborate de CPD, cu privire la impactul pandemiei asupra egalităţii de gen, au evidenţiat că, măsu­rile instaurate pentru depăşirea efectelor coronavirusului, au accentuat inechităţile de gen şi aşa semnificative în divizarea responsabilităţilor de îngrijire şi au deter­minat o retragere parţială sau şi mai mare a femeilor de pe piaţa muncii.

Aceste subiecte de o mare actualitate au fost discutate în cadrul Atelierului de lu­cru „Strategia pentru asigurarea egalității între femei și bărbați 2017-2021: realizări și perspective”, la care au participat con­ducerea CNSM, președinți ai centrelor sin­dicale national-ramurale, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (MSMPS) și ai Centrului „Partene­riat pentru Dezvoltare”, realizatorii studiu­lui.

Prezent la eveniment, Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, a menționat că toate informațiile, care au fost discutate de către participanții le acest atelier, trebuie să ajungă și în teritoriu, acolo unde rareori pătrunde un specialist ca să le vorbească femeilor despre drepturile lor și cum să le apere, de unde să ceară ajutor, atunci când e nevoie. În acest context, rolul Co­misiei de Femei a CNSM este primordial, din simplul motiv că are membre active în teritoriu care transmit orice informație necesară și le vorbesc oamenilor despre schimbări legislative, iar când se confruntă cu cazuri grave de încălcare a drepturilor femeilor, ele se implică nemijlocit.

Și pentru că lupta pe baricade diferite nu întotdeauna dă roade, Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, susține că de-a lungul anilor a reușit să stabilească relații de muncă cu diverse organizații neguvernamentale, departa­mente, ministere implicate direct în acțiuni care face viața femeilor mai ușoară și asi­gura egalitatea de gen în societate. Tot­odată, ea a subliniat că sindicalistele au înaintat propuneri concrete la planul de acțiuni cu privire la implementarea Stra­tegiei pentru asigurarea egalității între fe­mei și bărbați 2017-2021. Deși, în ultimii ani, cadrul legal a fost îmbunătățit, fiind lipsit de aspecte discriminatorii, racor­dat la standardele internaționale, experții naționali și internaționali evaluează în continuare indicatorii privind egalitatea de gen în R. Moldova la un nivel scăzut.

Liuba Rotaru a menționat că femeile întâmpină dificultăți în a reveni în câm­pul muncii după naștere, există carențe la capitolul asigurarea unei plăți egale între femei și bărbați, fiind necesare mai multe acțiuni în aceste direcții, inclusiv în domeniul combaterii și prevenirii violenței împotriva femeilor, accesului la servicii de sănătate calitative, promovării drepturilor și intereselor femeilor, în special din me­diul rural, implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, participarea femeilor la luarea deciziilor.

 

„Parcă am avansat, dar parcă nu prea”

Alexei Buzu, directorul Centrului „Parte­neriat pentru Dezvoltare” a prezentat re­zultatele evaluării intermediare a Strategi­ei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați 2017-2021. În opinia sa progre­sele înregistrate la capitolul egalitatea de gen se produc lent, de aceea sunt nece­sare mai multe acțiuni, cum ar fi: sporirea accesului la servicii de educație timpurie; implementarea măsurilor de încurajare a ambilor părinți să beneficieze de conce­diul de îngrijire a copilului; diminuarea diferenței salariale; introducerea măsurilor de combatere a hărțuirii sexuale în câm­pul muncii; ratificarea Convenției de la Istanbul.

Astfel, specificul acestor arii vin să evi­denţieze manifestarea inechităţilor în am­bele direcţii, atât asupra femeilor, cât şi a bărbaţilor. În cazul femeilor, impactul ne­gativ este mai semnificativ, dat fiind fap­tul că, două dintre cele mai importante domenii ce ar contribui la independen­ţa financiară a femeilor – Piaţa muncii şi Accesul la resurse – stagnează şi chiar se agravează din perspectiva inechităţilor de gen. Datele Indexului Egalității de Gen arată că, de fapt, și bărbații sunt afectați direct de inegalitatea de gen în special pe domeniile sănătății și educației.

Atelierul de lucru s-a încheiat cu o serie de întrebări, propuneri și comen­tarii din partea sindicaliștilor prezenți la evenimentul dat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor