24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele au obținut un succes mic, dar important

Loading
Без рубрики Sindicatele au obținut un succes mic, dar important
protest

Foto: vocea.md

În urma negocierilor purtate  de CNSM cu partenerii soci­ali, cuantumul minim garan­tat al salariului în sectorul real, începând cu 1 mai 2015, se va majora de la 1650 de lei la 1900 de lei. 

 

Conform Legii salarizării, cuan­tumul minim garantat al salariului în sectorul real se reexaminea­ză anual de Guvern, în funcție de creșterea sumară anuală a indice­lui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național. Datele statistice pentru reexaminarea cuantumului minim garantat:

– cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, înce­pând cu 1 mai 2014 – 1650 de lei pe lună;

– indicele prețurilor de consum pentru anul 2014 – 105,1%;

– rata de creștere a valorii adău­gate brute – 105,2%;

– rata de creștere a numărului scriptic mediu al salariaților (din unitățile cu patru și mai mulți salariați) – 98,6%.

Rata de creștere a productivității muncii este raportul procentu­al dintre rata de creștere a valorii adăugate brute și rata de creștere a numărului scriptic mediu al sa-lariaților.

Așadar, rata de creștere a pro-ductivității muncii în 2014 este ur­mătoarea: 106,7% (105,2 : 98,6).

Creșterea sumară anuală a indi­celui prețurilor de consum și a ratei de creștere a productivității mun­cii la nivel național este de 11,8% (5,1% + 6,7%).

Valoarea de calcul a cuantumu­lui minim garantat reexaminat, conform indicatorilor anului 2014, constituie 1845 de lei (1650 x 1,118). Însă, dat fiind faptul că cuantumul minim garantat al salariului în sec­torul real nu a fost reexaminat în 2011 în baza indicatorilor anului 2010, sindicatele au negociat cu partenerii sociali ca valoarea aces­tor indicatori să fie luată în cal-cul pe rate. Astfel, în 2014, la ree­xaminarea cuantumului minim ga­rantat, s-a luat în calcul 50 la sută din valoarea indicatorilor anului 2010.

La insistenţa Confederației Nați-onale a Sindicatelor din Moldova, în 2015, la reexaminarea cuantu­mului minim garantat în baza indi­catorilor anului 2014, s-au adăugat încă 55 de lei, astfel cuantumul mi­nim garantat al salariului în secto­rul real, începând cu 1 mai 2015, va constitui 1900 de lei pe lună sau 11,25 lei pe oră.

 

Departamentul protecţie social-economică al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand