14 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii pledează pentru dreptul fiecărui om la un trai decent

Loading
Social Sindicaliștii pledează pentru dreptul fiecărui om la un trai decent
Sindicaliștii pledează pentru dreptul fiecărui om la un trai decent
Vocea poporului

Chiar dacă în ultimii zece ani eco­nomia Republicii Moldova a înre­gistrat o creștere de aproxima­tiv 4,5% anual, aceasta nu și-a îmbunătățit capacitatea de crea­re a locurilor de muncă. Cel puțin asta relevă un studiu al Centrului Național de Acreditare în Republi­ca Moldova.

Pe 7 octombrie, când a fost marcată Ziua Mondială a Muncii Decente, mulți oameni pe care i-am intervievat în stradă ne-au spus că la noi în țară nu există mun­că decentă, iar asta din mai multe moti­ve, cum ar fi inechitatea salarială, condiții deseori neconforme standardelor, iar cel mai important – nerespectarea drepturilor angajaților.

„Muncesc o viață și la urmă nu îmi ră­mâne de pâine? Nu este echitate. Munca decenta e atunci când suntem bine plătiți toți, orice muncă trebuie remunerată după merit. Nu contează specialitatea. Ar trebui să fie majorate salariile, să fie mai bine pentru oameni, deoarece prețurile cresc, dar salariile rămân aceleași”, ne spune o chișinăuiancă.

Anul acesta, la nivel internațional, Ziua Mondială a Muncii Decente a avut gene­ricul „Acțiunile partenerilor sociali pentru asigurarea salariilor juste”, menit să atra­gă atenția partenerilor sociali, a mediului de afaceri, societății în ansamblu, asupra rolului important de a asigura angajații cu un salariu adecvat pentru un trai decent.

În contextul Zilei Mondiale a Muncii Decente, reprezentanți ai Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și ai Comisiei de Tineret au orga­nizat un flashmob în centrul capitalei, cu scopul de a promova egalitatea muncii între femei și bărbați, echitatea salarială, dar și respectarea drepturilor la locul de muncă.

„Munca decentă este un amalgam de drepturi, compus din mai multe oportunități pe care trebuie să le aibă salariatul. Vorbim aici de salarii decente, de condiții de muncă sigure, de posibi­litatea de a se dezvolta profesional, de a se afilia la sindicate, de protecția socială, securitate și sănătate la locul de muncă. Salariul astăzi este cel mai important ele­ment, mai ales că avem și o criză legată de prețuri, de inflație, criză energetică, iar toate astea denotă necesitatea ma­jorării salariilor în Republica Moldova. Pentru că avem cel mai mic salariu din regiune, în comparație cu alte țări din Europa, oamenii sunt nevoiți să-și pără­sească țara și să meargă în căutarea unei vieți mai bune. Avem încă multe de făcut ca dreptul la muncă decentă să ne fie res­pectat. Cetățenii trebuie să fie informați, să-și cunoască drepturile, ceea ce fa­cem noi azi, și să solicite respectarea lor”, a menționat Sergiu Iurcu, şef adjunct al Departamentului protecţie social-econo­mică al CNSM.

Totodată, la cortul CNSM, instalat în Scuarul Europei, populația a primit consultații în domeniul juridic, fiind diseminate materiale informative cu privire la munca decentă.

Acum un an, Guvernul, Confederația Națională a Patronatului din Moldova, CNSM și OIM au semnat Memorandumul de Înțelegere pentru implementarea Pro­gramului de Țară privind Munca Decentă pentru anii 2021-2024. Acesta este axat pe crearea de locuri de muncă și angajarea tinerilor, condiții de muncă sigure, respect pentru dreptul la muncă și un dialog soci­al mai bun. Programul promovează mun­ca decentă ca și componentă-cheie de dezvoltare națională și se bazează pe co­operarea cu succes între OIM și Republica Moldova.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand