30 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii, instruiți cum să promoveze intens și efficient activitatea sindicală în mase

Loading
Social Sindicaliștii, instruiți cum să promoveze intens și efficient activitatea sindicală în mase
Sindicaliștii, instruiți cum să promoveze intens și efficient activitatea sindicală în mase

traning-sindicalisti

 

Reprezentanți ai organizațiilor sindicale din Republica Moldova, Be­larus și Ucraina au participat, timp de trei zile, la training-ul cu genericul „Sindicatele și rețelele sociale”, care a avut loc la Chișinău. Partici-panții la reuniune au fost instruiți cum să utilizeze eficient rețelele sociale, cum să organizeze diferite campanii, tehnici și stra­tegii, astfel încât să promoveze mai eficient activitățile sindicale în mediul online și nu doar.

 

Potrivit Rodicăi Popescu, șefa Depar­tamentului mass-media și relații internaționale din cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), aceas­ta este a doua întâlnire a participanților la trainingul internațional, prima fiind anul trecut, în orașul Cernigov, Ucraina.

„În anul trecut, accentul a fost pus pe identificarea metodelor de promovare a imaginii sindicatelor pe rețelele de soci­alizare, iar în anul acesta ne-am concen­trat atenția pe organizarea campaniilor de informare și pe alte tipuri de activități, care ar contribui la promovarea imagi­nii sindicatelor și a activității lor. Ulterior, participanții la acest training, peste 40 de tineri, reprezentanți ai sindicatelor de ra­mură, vor trebui să implementeze tehnicile și metodele învățate aici în practica de fie­care zi. De asemenea, se va crea o platfor­mă online unde se va încerca să se mențină un contact între toți participanții, pentru a comunica și a face schimb de experiență și practici în domeniu”, ne-a spus Rodica Popescu.

În discursul rostit la deschiderea trai­ningului, președintele CNSM, Oleg Budza, a ținut să precizeze că nu este suficient doar să lucrezi, dar trebuie să știi cum să promovezi publicului larg rodul muncii. Să știi cum să spui ce ai făcut, cum ai făcut și pentru ce. Un rol aparte îi revine presei on­line, dar și celei scrise, care se completează reciproc.  Dacă cea dintâi oferă publicului informația în cel mai scurt timp și îl infor­mează doar, succint, presa scrisă este cea care completează informația, o dezvoltă cu noi detalii și cu analiza acelei informații.

„Este foarte important în munca noastră să utilizăm tehnologiile informaționale. În cadrul CNSM depunem o muncă enormă pentru a schimba modul de relatare a eve­nimentelor sindicale, utilizând la maximum toate tehnologiile moderne. Vom însuși tehnici bune și din experiența colegilor de peste hotare, participanți la acest seminar. Sigur, nu trebuie să uităm că lumea progre­sează. Suntem în era când cetățenii prefe­ră să citească informații utilizând iPhone, tablete. Au intrat, și-au selectat informația dorită și o citesc”, a spus Oleg Budza.

Președintele CNSM a reamintit și importanța 

atragerii noilor membri de sindi­cat, dar și scindarea, încă acum 17 ani, a sindicatelor din Republica Moldova, însă, grație unei comunicări eficiente, a fost depășită această problemă.

„În anul 2000, în Republica Moldova erau două confederații. Din cauza unor disensiuni, am mers pe două căi – Confederația  Sindicatelor Libere  din Republica Moldova «Solidaritate» și Confederația Sindicatelor din Republica Moldova . După șapte ani, timp în care am tot discutat, am găsit soluția potrivită și ne-am unit. Până la urmă, și autoritățile s-au bucurat că am găsit limbaj comun. Chiar și lucrătorii insis­tau să facem acest lucru. Ne spuneau că și o confederație îi ajută, și alta, dar ar fi mult mai bine să ne unim eforturile să rezolvăm problemele lor și să nu luptam unii cu alții. Am fost primii în Europa care ne-am unit și am demonstrat că interesul unui salariat este mai presus decât moftul sau orgoliul unora”, a mărturisit Oleg Budza.

 

Experiența sindicală daneză

 

Jonas Devantier, consultant pentru relații internaționale în Federația Uni­tă a Lucrătorilor Danezi (3F), a dezvălu­it sindicaliștilor prezenți la seminar cum trebuie să utilizeze rețelele sociale, astfel încât publicul să cunoască ce fac sindica­tele și cum să contribuie, prin intermediul acestor rețele, la o mai bună implicare a oamenilor de rând. Potrivit acestuia, prin schimbul de experiență între părți se urmărește identificarea celor mai bune instrumente  de mediatizare a acțiunilor sindicatelor.

„În epoca Internetului, foarte multe produse, mărfuri și servicii sunt promovate prin intermediul reţelelor de socializare, iar sindicatele trebuie să fie în pas cu timpul. Este obligația noastră să apărăm drepturi­le și interesele tuturor salariaților, utilizând toate instrumentele posibile, inclusiv cele mediatice”, a accentuat Devantier.

De aceeași părere este și Natalia Pi­ciujkina, redactorul paginii web a Sindica­telor Lucrătorilor din Industria Radioelec­tronică din Belarus, care a spus că, ar fi o greșeală să nu utilizăm în această epocă informațională instrumentele moderne de promovare a imaginii și muncii sindi­catelor.

„Acest instrument, rețelele sociale, fa­vorizează considerabil relația noastră cu societatea și ne soluționează multe pro­bleme. Prin intermediul lor putem răs­pândi idei, câștiga în timp, în mărirea au­ditoriului, iar asta este foarte important. Trebuie să schimbăm tehnicile de lucru, să ne ducem din trecutul sovietic. Chiar dacă este departe, acesta oricum ne urmărește, iar noi trebuie să devenim atrăgători și să explicăm oamenilor că doar unindu-ne putem obține soluționarea problemelor din domeniul muncii”, a relevat Natalia Pi­ciujkina.

„Rețelele sociale sunt o bună platfor­mă de distribuire rapidă și la cost redus a informației. Totodată, acest instrument poate fi utilizat pentru mobilizarea, în timp scurt, a unui grup mare de oameni, pentru participarea la diverse acțiuni, cum ar fi protestele, mitingurile, flashmob-urile etc. Este ceva de ultima generație, modern și necesar”, a spus Vladimir Maidaniuk, șef-adjunct al Centrului de implementa­re a proiectului danezo-ucrainean de la Federația Sindicatelor din Ucraina.

 

Conexiunea între membrii de sindicat, prioritară

 

Potrivit jurnalistei Luise Thomson, De­partamentul relații cu publicul din cadrul 3F, o prioritate trebuie să fie stabilirea unei conexiuni între membrii sindicatului.

„Fără această conexiune, fără o comuni­care eficientă, noi nu vom putea aduce noi membri de sindicat, pentru că totul se află într-un lanț. Membrii de sindicat comuni­că cu prietenii, cu rudele, cunoștințele. Le spun că, fiind în sindicat, au fost ajutați să-și rezolve multe probleme. Nu putem să facem abstracție aici de rețelele de so­cializare. Pentru că, dacă vrem să avem o comunicare eficientă, trebuie să fim acolo unde trăiesc membrii noștri de sindicat – pe facebook, twitter, youtube. Trebuie să-i urmărim și să-i ținem la curent cu toate noutățile ce vizează activitatea sindicatu­lui”, a menționat Luise Thomson.

„Trainingul este important, pentru că re­crutarea noilor membri în sindicat trebuie să se axeze foarte mult pe noile tehnologii, pe rețelele de socializare, facebook. Chiar din prima jumătate de oră de seminar am înțeles că sunt diferite idei care sunt re­alizabile și la noi, care nu au fost imple­mentate. Sunt idei simple, dar geniale din punctul meu de vedere”, a declarat Andrei Drăgănel, vicepreședinte al Organizației de tineret a Federației Sindicale „Sănătatea” din Republica Moldova.

Proiectul în cadrul căreia au avut loc aceste training-uri este finanțat de Minis­terul de Externe din Danemarca.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand