1 iulie 2022
Chisinau
Social

Sindicaliștii din teritoriu, nemulţumiți de modul în care statul combate munca la negru

Loading
Social Sindicaliștii din teritoriu, nemulţumiți de modul în care statul combate munca la negru
Sindicaliștii din teritoriu, nemulţumiți de modul în care statul combate munca la negru
munca-la-negru

Foto: cugetliber.ro

 

Recent, la Institutul Muncii a avut loc un se­minar la care au participat conducerea CNSM şi preşedinţii Consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor. Lide­rii sindicali din teritoriu au fost familiarizați cu propunerile CNSM la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, cu politica fiscală, vamală şi bugetară pentru anul 2016, cu propunerile CNSM la programul de activitate al Guvernului.   

 

De la 1 mai, salariul minim pe ţară ar putea fi majorat cu 20-25 la sută

 

Sergiu Sainciuc, vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sin­dicatelor din Moldova, a anunţat că, de la 1 mai, salariul minim pe ţară ar putea fi majorat cu 20-25 la sută, astfel încât să ajungă 1200-1250 de lei.

„Aceasta depinde de doi indica­tori – de productivitatea muncii şi de rata inflaţiei. Vom avea aceste date după 15 martie. Sindicate­le au mai propus să nu fie reduse salariile educatorilor care nu au studii pedagogice, dar au o ve­chime mare de muncă, de exem­plu, de 20-25 de ani. Totodată, o problemă nesoluţionată rămâne a fi suplimentul la salariu pentru condiţii nocive de muncă. Adaosul pentru condiţii nocive de muncă constituie aproximativ 400 de lei, conform Convenţiei colective de nivel național. Noi am elaborat un nou proiect al Convenţiei, dar trebuie actualizată lista profesiilor care au dreptul la adaos la salariu pentru condiţii nocive de muncă. Inspectoratul de Stat al Muncii cere ca acest supliment să fie de 25 sau 50 la sută din o mie de lei, dar nu 400 de lei”, a menţionat Sergiu Sainciuc.

Vicepreşedintele CNSM s-a re­ferit şi la combaterea muncii in­formale. „Am făcut mai multe propuneri, dar cea mai eficientă s-a dovedit a fi activitatea grupurilor intersectoriale la nivel de raion. Grupurile respective sunt consti­tuite din reprezentanţi ai Inspec­toratului Fiscal de Stat, ai poliţiei, ai Inspectoratului de Stat al Mun­cii şi ai sindicatelor. Aceste echi­pe multidisciplinare efectuează controale inopinate. În anul tre­cut, peste 2600 de salariaţi care munceau la negru au fost repuşi în drepturi. Nu e normal că în pre­zent avem acel proiect de lege pri­vind moratoriul asupra controale­lor de stat. Cel puţin Inspectoratul de Stat al Muncii trebuie să fie scos din acest moratoriu. Potrivit unui studiu efectuat de CNSM, circa o treime dintre persoanele angaja­te activează în sectorul informal, pierderile bugetului fiind enorme. Dacă aceşti salariaţi ar activa legal, am avea mai mulţi bani de unde să majorăm salariile. La 18 martie, vom avea o întrevedere cu premie­rul Pavel Filip, cu care vom discuta despre crearea tribunalelor mun­cii. Anterior, dacă la o întreprinde­re se depistau mai mulţi angajaţi care activau la negru, amenda era de trei mii de lei. Noi am modifi­cat Codul contravenţional astfel că amenda a fost majorată până la 10 mii de lei pentru fiecare persoană care munceşte la negru. Cu părere de rău, avem ceea ce avem. Unele instanţe de judecată 

stabilesc că e vorba de doar un caz şi emit o ho­tărâre prin care agentul economic este obligat să achite o amendă de doar 3-5 mii de lei. Iar dacă amen­da este achitată în 24 de ore, se plăteşte în jumătate. În România, pentru o persoană care munceşte la negru se achită o amendă de 3-5 mii euro”, a subliniat Sergiu Sain­ciuc.

 

CNSM va cere ministerului de resort unificarea sistemului de pensii

 

Vicepreședintele CNSM a spus la seminar că va apela la ministe­rul de resort ca să se înfăptuiască unificarea sistemului de pensii. „Carta Europeană Socială Revi­zuită prevede că pensia trebuie să constituie 40 la sută din valoarea salariului. În prezent, în Republi­ca Moldova pensia constituie 27% din retribuţia lunară. Astfel, anga­jatul care a avut un salariu de cinci mii de lei ar putea avea o pensie de circa două mii lei, dacă se va aplica această prevedere a Cartei Europene”.

Sergiu Sainciuc a vorbit şi des­pre o posibilă modificare a terme­nului de achitare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului. El a relevat că, în prezent, atât la Mi­nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi a Familiei, cât şi la Ministerul Educaţiei, se discută despre mo­dificarea termenului concediului de îngrijire a copilului. Se propun două variante: concediu de doi ani şi concediu de trei ani. În cazul achitării concediului pe parcursul a doi ani, se va achita o indemni­zaţie mai mare.

Dar înainte de a implemen­ta propunerea, va trebui să des-chidem noi creşe, care vor fi pre­gătite să primească copii de la vârsta de doi ani. În prezent, astfel de creşe activează doar în Găgău­zia.

 

Din septembrie, salariile cadrelor didactice ar putea fi majorate cu 10%

 

Vicepreşedintele CNSM a anun­ţat că la întâlnirile pe care le-au avut cu conducerea Guvernului li s-a comunicat că, de la 1 iunie, se va introduce vechimea în muncă pentru personalul auxiliar. Toto­dată, din septembrie anul curent, salariile cadrelor didactice ar pu­tea fi majorate cu 10 la sută. La proiectul Bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2016, sindicatele au propus majorarea cheltuielilor pentru odihna de vară a copiilor de la 9,2 mln. lei la 15 mln. de lei.

„Noi  ne-am înţeles cu premi­erul Pavel Filip să rezolvăm toate problemele la masa de negocieri”, a adăugat Sergiu Sainciuc.

Grigore Bumbac, preşedintele Consiliului interramural al sin­dicatelor din raionul Floreşti, s-a arătat nemulţumit de faptul cum autorităţile statului combat mun­ca informală. „În multe cazuri, statul este la curent cu faptul că la unele întreprinderi se lucrea­ză la negru şi se achită salarii în plic. Statul trebuie să mărească valoarea amenzilor pentru agen­ţii economici care admit munca la negru. De vorbit se tot vorbeşte că trebuie, dar ce se face cu adevărat? Probabil, există o legătură între agenţii economici care nu achită impozite şi unele persoane de la conducere. Ni s-au adresat per­soane care s-au arătat nemulţumi­te de faptul că primesc pensii mici. Când i-am întrebat cum au primit salariul, au răspuns că o parte ofi­cial, iar o parte – în plic. Bine, zic, dar atunci nu v-aţi gândit la fap­tul că banii din plic nu sunt im­pozitaţi şi pe viitor o să primiţi o pensie mai mică? Unii oameni se gândesc la asta doar atunci când ating vârsta de pensionare și nu le ajung bani nici de pâine. De aceea, ar trebui sancționați şi cei care nu achită impozite, adică amenzile pentru agenţii economici care admit munca la negru să fie de zeci sau chiar de sute de ori mai mari”.

În acelaşi context, Eugeniu Navroțchi, preşedintele Consiliu­lui interramural al sindicatelor din raionul Briceni, a spus că sta­tul trebuie să dorească să combată munca la negru, pentru că peştele de la cap se strică. „Dacă ar fi vo­inţă, problema muncii la negru ar putea fi rezolvată. Legile existente sunt foarte bune, dar acestea nu se execută, nu prea sunt traşi la răs­pundere cei care încalcă legea, în special, patronii care lucrează în agricultură. Raionul Briceni pier­de în fiecare zi minim un milion de lei, pentru că munca persoanelor care lucrează cu ziua în agricultu­ră nu este impozitată. Acelaşi lu­cru se întâmplă şi în construcţii”.

Maria Cotorobai, preşedintele Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Cahul, crede că actuala legislaţie stimulează mun­ca la negru. „Ar trebui introduse nişte facilităţi pentru reprezen­tanţii micului business care sunt la început de cale, deoarece impo­zitele sunt foarte mari. În prezent, agentul economic trebuie să achite 23 la sută din fondul de salariu la fondul social”.

În a doua zi a seminarului, Ion Preguza, şef al Departamentului juridic al CNSM, le-a vorbit lide­rilor sindicali din teritoriu despre unele iniţiative de modificare a Codului muncii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor