25 iulie 2024
Chisinau
Sport

Sindicaliștii din Federația „Sindindcomservice” s-au întrecut la diferite probe sportive

Loading
Sport Sindicaliștii din Federația „Sindindcomservice” s-au întrecut la diferite probe sportive
Sindicaliștii din Federația „Sindindcomservice” s-au întrecut la diferite probe sportive

spartachiada

 

La sfârșitul săptămânii tre­cute, Federaţia Sindicate­lor Lucrătorilor din Sfera Deservirii Sociale şi Produ­cerii de Mărfuri „Sindind­comservice” a organizat cea de-a XVI-a ediţie anuală a spartachiadei sindicatelor.

 

Scopul evenimentului a fost afirmarea unui mod de viaţă să­nătos în colectivele de muncă, atragerea membrilor de sindicat în cultura fizică şi sport, propaga­rea exerciţiilor fizice drept mijloc de  fortificare a sănătăţii şi profi­laxie a bolilor.

Sărbătoarea sportivă s-a desfă­şurat într-un loc pitoresc pe ma­lul Nistrului, la Casa de odihnă „Campingul din Vadul lui Vodă”.

La eveniment au participat peste 400 de membri de sindicat.

Drapelele Republicii Moldova şi Federaţiei Sindicatelor Lucră­torilor din Sfera Deservirii Socia­le şi Producerii de Mărfuri „Sin­dindcomservice”  au fost arborate de reprezentanţii echipelor spor­tive învingătoare ale Spartachia­dei anului 2015, SA „Apă–Canal Chişinău”, SA „Termoelectrica” şi ÎM „Parcul Urban de Autobuze”.

În cadrul competiţiilor sporti­ve, membrii sindicatului au con­curat la probele: volei, minifotbal, tenis de masă, sărituri în lungime, tragerea odgonului, darts, șah şi joc de dame.

În baza bilanțului competiţi­ilor sportive ale spartachiadei, echipele și participanţii la pro­be sportive individuale care s-au plasat pe locurile I, II, III au fost distinse cu cupe comemorative, diplome, premii băneşti.

Cu premii speciale au fost dis­tinse echipele pentru cea mai fru­moasă uniformă sportivă, pentru debut la spartachiadă, pentru do­rinţa de a învinge, cel mai tânăr şi cel mai vârstnic sportiv.

Cele mai puternice la probele volei, minifotbal, tragerea odgo­nului, sărituri în lungime, tenis de masă au fost echipele sportive de la ÎM „Parcul Urban de Auto­buze”, SA „Termoelectrica”, SA „Tirex–Petrol”, SA „Servicii co­munale Floreşti”.

La probe individuale de şah, jocul de dame s-au plasat pe lo­curile I – III reprezentanţii: SA „Apă–Canal Chişinău”, SA „Ter­moelectrica”, ÎM „Parcul Urban de Autobuze”,   ÎMS „Liftservice”, SA „Regia Apă–Canal Soroca”, Direcţia Generală Transport Pu­blic şi Căi de Comunicaţie a Pri­măriei, Direcţia Generală Loca­tiv–Comunală şi Amenajare din municipiul Chişinău,  ÎM „Apă-canal” Taraclia.

 Vasile DOBAN,

vicepreşedinte al Consiliului Federaţiei Sindicatelor „Sindindcomservice”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand