19 aprilie 2024
Chisinau
Sport

Sindicaliștii din Edineț, buni și la sport, nu numai la muncă

Loading
Sport Sindicaliștii din Edineț, buni și la sport, nu numai la muncă
Sindicaliștii din Edineț, buni și la sport, nu numai la muncă
spartachiada-edinet

Foto: arhivă personală

Uniunea teritorială Edineţ a Sindi­catelor din Agricultură şi Alimenta­ţie „Agroindsind” a organizat, pe 24 mai, pentru prima dată, spartachia­da raională a membrilor de sindicat, la care au participat reprezentanţi din gospodăriile agricole, din indus­tria de prelucrare, instituţiile de în­văţământ afiliate la sindicatul raio­nal „Agroindsind”.

 

În cuvântul de salut, Stela Ciobanu, pre­şedinta Uniunii teritoriale Edineţ „Agroind­sind”, preşedinta Consiliului interramural al sindicatelor din acest raion, a menţionat că scopul spartachiadei este de a atrage cât mai mulţi membri de sindicat în practicarea culturii fizice şi a sportului și propagarea unui mod de viaţă sănătos. Dumneaei a ţinut să menţioneze că a fost respec­tat principiul olimpic: par-ticiparea, iar drept rezultat să câştige prie­tenia. Conform Regulamentu­lui spartachia­dei, membrii de sindicat s-au în­trecut la urmă­toarele probe: volei, tenis de masă, sărituri în lungime, şah, joc de dame, ridicarea greutăţilor, tragerea odgonului.

Au devenit învingători la diferite probe sportive echipele de la SRL „Panaxorium” din Satul Bădragii Vechi, Colegiul de Zo­otehnie şi Medicină Veterinară Brătuşeni, Liceele „Vasili Suhomlinski” şi „Mihai Emi­nescu” din Edineţ, SA „Natur-Bravo, Fabrica de conserve Cupcini”, SA „Inlac”, Şcoala pro­fesională Cupcini ş. a.

Printre cei mai activi participanţi s-au do­vedit a fi: Eduard Gudumac, Ghenadie Fre­căuţan, Eugenia Neamţu, Mihail Poverjuc, Gabriel Cobiac, Victor Breguţa,Valeriu Caza­cu, Natalia Calaraş, Igor Leondari, Valerian Odobescu, Elizaveta Cosovan, Ecaterina Pri­sacari ş. a.

Învingătorilor le-au fost înmânate cupe, diplome, cadouri şi premii, iar preşedinţilor de sindicate – diplome din partea Uniunii te­ritoriale Edineţ „Agroindsind”.

Principala concluzie a fost confirmarea genericului spartachiadei: „Sindicatul ne uneşte, sportul ne însănătoşeşte”.

 

Ludmila GALEATÎ, 

preşedinta sindicatului  SRL „Panaxorium”,

Bădragii Vechi, Edineţ 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand