29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicalişti din medicină, care îşi cunosc şi promovează activ drepturile

Loading
Fără categorie Sindicalişti din medicină, care îşi cunosc şi promovează activ drepturile
Sindicalişti din medicină, care îşi cunosc şi promovează activ drepturile

 

 

sindicate-Institutul-de-Neurologie-si-Neurochirurgie

Foto: vocea.md

Experţii susţin că organizaţia sindicală primară de la Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie din Chişinău este una dintre cele mai consolidate din domeniul medicinei, iar membrii acesteia îşi cunosc drepturile şi luptă activ pentru a le fi respectate. În urma unui con­trol obştesc efectuat recent, s-a constatat că la acest institut există un dialog social veritabil şi condiţii de muncă adecvate, ceea ce contri­buie la obţinerea unor performanţe profesionale remarcabile.

 

Preşedintele comitetului sindical de la Institutul de Neurologie şi Neurochi­rurgie, Iurie Melentiev, a precizat pentru „Vocea poporului” că angajaţii acestei unităţi beneficiază de mai multe avantaje, iar principalul e că, în ultimii patru ani, nu au fost înregistrate întârzieri la plata salariilor. Totodată, ei primesc un şir de stimulente, inclusiv un premiu de ziua lor profesională şi două ajutoare materiale – la concediul de odihnă şi către sărbătorile de iarnă.

De asemenea, recent, s-a convenit ca, pe măsura posibilităţilor, trimestrial, să le fie achitate adaosuri la salariu din câşti­gurile obţinute din serviciile prestate con­tra plată. Mărimea acestor adaosuri va fi stabilită de administraţie în conlucrare cu sindicatele, în funcţie de mijloacele dispo­nibile.

 

Spor pentru fidelitate

 

Concomitent, în cadrul negocierilor purtate în acest an pe marginea contrac­tului colectiv de muncă, s-a propus să fie instituit un spor pentru fidelitate.

„Nu am decis ce criterii vor sta la baza acordării acestor premii, dar am vrea ca să fie stimulate persoanele care muncesc în institut nu mai puţin de 10-15 ani. Este o metodă de motivare a angajaţilor, în con­textul în care concurenţa se intensifică, medicina a devenit deja o piaţă şi structu­rile private le oferă mai mulţi bani. Posibi­lităţile instituţiilor bugetare sunt însă mai limitate”, a opinat Iurie Melentiev.

Preşedintele comitetului sindical a adăugat că salariile profesioniştilor din acest domeniu ar trebui să fie mai mari, să fie apreciată la justa valoare calificarea şi munca depusă. „Aceste aspecte nu prea depind de noi, iar în ceea ce ne priveşte, ne străduim să facem faţă exigenţelor”, a accentuat vorbitorul.

 

Acţiuni sindicale

 

Iurie Melentiev a specificat că liderii sindicali de la unitate organizează un şir de activităţi cu diferite ocazii. Anul acesta, de ziua profesională a medicilor, a fost or­ganizată o excursie la Complexul muzeal Orheiul Vechi. În mod tradiţional, Anul Nou este sărbătorit şi în colectiv. În gene­ral, manifestările culturale sunt apreciate şi solicitate de membri, a subliniat preşe­dintele comitetului sindical.

Important este şi faptul că membrii de sindicat se simt protejaţi. Ei au simţit for­ţa sindicatelor acum doi ani, când se dis­cuta o iniţiativă de comasare a institutului cu Spitalul Clinic Republican. Atunci au fost organizate mai multe adunări colecti­ve, iar după ce a fost rezolvată problema, oamenii s-au convins că pot fi o forţă şi au căpătat mai multă încredere în sindicat.

 

Ajutor de la sindicate

 

Totodată, de fiecare dată când apare vreo necesitate, salariaţilor le sunt acorda­te ajutoare materiale. În contextul dialo­gului social, s-a mai decis ca în contractul colectiv de muncă să fie prevăzută o sumă concretă ce va fi acordată tuturor salaria­ţilor la împlinirea unor vârste rotunde.

La rândul său, Sindicatul de ramu­ră „Sănătatea” organizează în fiecare an spartachiade la care concurează şi repre­zentanţi ai acestui colectiv, acordă suport la soluţionarea diferitelor probleme, le oferă liderilor şi activiştilor sindicali posi­bilitatea de a participa la diferite instruiri.

„Din păcate, nu dispunem de un spaţiu destinat comitetului sindical şi, în prezent, negociem acest lucru cu administraţia. Toate problemele încercăm să le rezolvăm prin dialog permanent”, a conchis Iurie Melentiev.

 

Negocieri colective

 

Directorul general al Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie, Andrei Uncuţă, a precizat că reprezentanţii admi­nistraţiei depun eforturi susţinute pentru a îndeplini întru totul buchea legii.

„Am lucrat mult la contractul colectiv de muncă şi am implicat în acest proces mai mulţi specialişti pentru a avea un do­cument bun. Exerciţiul în cauză a scos la iveală unele lucruri pe care le putem face adăugător, unele scăpări, ne-a permis să cunoaştem mai bine situaţia din colectiv”, a menţionat directorul general.

Accentul principal în acest document este pus pe remunerarea muncii, supra­vegherea şi protecţia persoanelor care lu­crează în condiţii nocive, a celor care au salarii mici sau care sunt mai vulnerabili.

 

Dezvoltarea profesională

 

procedura-medicala

Foto: vocea.md

Aspectele legate de profesionalism sunt gestionate la toate nivelurile, începând de la infirmiere, selectarea cadrelor, comu­nicarea eficientă în interior, calitatea lu­crului efectuat, deprinderea unor metode avansate de supraveghere a pacienţilor etc. Şi colectivul medicilor asimilează în permanenţă noi metode de tratament, ba­zate pe echipament performant.

„Nu cred că doar planurile de perfecţi­onare contribuie la obţinerea performan­ţelor. Trebuie să se lucreze şi individual cu toate categoriile de personal, să le fie cunoscute problemele, să se dea dovadă de receptivitate faţă de solicitările lor”, a remarcat Andrei Uncuţă.

 

Dialogul cu sindicatele

 

Directorul general al unităţii a sublini­at că iniţiativele instituţiei sunt consultate întotdeauna cu reprezentanţii comitetului sindical, care, la rândul lor, solicită impli­care din partea administraţiei în acţiunile pe care le desfăşoară.

Cu referire la controlul obştesc efectuat de inspectorii sindicali de muncă, Andrei Uncuţă a apreciat că acesta oferă posibili­tatea de învăţare şi perfecţionare. Astfel, experţii au formulat unele recomandări legate de normele de securitate şi sănătate în muncă.

De asemenea, a fost discutată şi pre­vederea legală privind alocarea de către angajator a 0,15 la sută din fondul de salarizare pentru activităţile desfăşurate de comitetul sindical. Directorul unită­ţii a specificat că, în funcţie de scopurile propuse, această sumă ar putea fi şi mai mare.

„A fost un control cu abordare colegia­lă şi rezultatele lui ne ajută să stabilim ce mai avem de făcut în viitor. Am convenit ca în procesul de elaborare a unui plan de acţiuni în acest sens, în caz de necesita­te, să consultăm experţii sindicali”, a mai menţionat Andrei Uncuţă.

 

Organizaţie puternică

 

Ion Cucu, consilier principal în relaţi­ile de muncă al Sindicatului „Sănătatea”, a opinat că organizaţia primară de la In­stitutul de Neurologie şi Neurochirurgie este una puternică, deoarece membrii de sindicat de la această unitate îşi cunosc drepturile economice şi sociale şi partici­pă activ la apărarea lor. Totodată, repre­zentanţii administraţiei şi ai comitetului sindical se consultă reciproc în procesul de decizie.

În consecinţă, la unitate a fost încheiat un contract colectiv complex, ce se referă la toate aspectele ce îi interesează pe sa­lariaţi. Datorită acestui fapt, colectivul are rezultate bune, condiţii adecvate de muncă, aparataj modern, specialişti de calificare înaltă, iar pacienţii beneficiază de asistenţă medicală de calitate.

Reprezentanţii Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au precizat că Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie poate servi drept model pentru alte structuri similare în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de salarizarea persona­lului. De asemenea, personalul beneficia­ză de sporuri şi adaosuri care au un carac­ter obligatoriu pentru diferenţierea plăţii muncii în funcţie de volum şi calitate.

Experţii sindicali au convenit cu liderii sindicali şi cu administraţia de la instituție asupra conlucrării şi în viitor în scopul asimilării de către această unitate a celor mai avansate practici în domeniul relaţi­ilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor