24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicalistele din raionul Floreşti, mai informate despre drepturile lor legale

Loading
Без рубрики Sindicalistele din raionul Floreşti, mai informate despre drepturile lor legale
Sindicalistele din raionul Floreşti, mai informate despre drepturile lor legale
sindicaliste-floresti

Foto: Grigore Bumbac

O masă rotundă cu tema „Munca femeilor cu respon­sabilităţi familiale”, la care au participat lideri ai sin­dicatelor teritoriale de ra­mură, precum şi mai mulţi specialişti din partea auto­rităţilor publice locale şi a CNSM, a fost organizată, re­cent, în oraşul Floreşti.

 

Grigore Bumbac, preşedintele Consiliului interramural al sindi­catelor din raionul Floreşti, a pre­cizat că una din principalele prob-leme cu care se confruntă femeile cu responsabilităţi familiale ţine de condiţiile de muncă. Cele mai frecvente abateri legate de aceasta se referă la asigurarea lucrătoare­lor cu echipament de protecţie şi nivelul insuficient de salarizare în raport cu evoluţia preţurilor pen­tru bunuri şi servicii.

Participantele la discuţiile desfă­şurate în acest context au remarcat că sunt atestate şi multiple cazuri de discriminare a femeilor la anga­jare în câmpul muncii.

De obicei, patronii dau priorita­te persoanelor cu vârsta de 25-40 de ani, iar pentru forţa de muncă ce nu se încadrează în aceşti parame­tri este mai dificil să obţină un loc de lucru.

O problemă esenţială o repre­zintă şi respectarea drepturilor ce le revin mamelor care au copii mici. În cadrul acestei mese ro­tunde a fost accentuat faptul că, în unele cazuri, această categorie de angajate beneficiază, în corespun­dere cu legea, de un program de muncă redus. Totodată, în prezent, indemnizaţia de îngrijire a copilu­lui până la vârsta de trei ani poate fi solicitată atât de mame, cât şi de taţi.

De asemenea, sindicalistele din domeniul ocrotirii sănătăţii s-au referit la impactul negativ al mun­cii pe bază de ture cu durata de 24 de ore. În pofida efectelor negative ale activităţii desfăşurate cu acest program, participantele la dezba­teri au acceptat faptul că această soluţie este acceptabilă în cazul lu­crătorilor medicali care îşi au reşe­dinţa în altă localitate decât cea în care muncesc.

La rândul lor, reprezentantele sindicatelor din educaţie le-au so­licitat specialiştilor care au partici­pat la eveniment informaţii privind formulele de calculare a indemni­zaţiilor pentru concediul medical şi cel de maternitate.

Ion Preguza, şeful Departamen­tului juridic al CNSM, s-a referit, pe parcurs, la mecanismele exis­tente de protejare a drepturilor şi intereselor de muncă ale femeilor. Cele mai eficiente metode de apli­care şi perfecţionare a acestora sunt purtarea de către sindicalişti a negocierilor colective cu autori­tăţile şi angajatorii, precum şi par­ticiparea activă a reprezentanţilor salariaţilor la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, a accentuat Ion Preguza.

Prezentă la eveniment, Ana Moldovanu, şefa Departamentu­lui protecţie social-economică al CNSM, a oferit informaţii privind cele mai frecvente probleme ce ţin de drepturile şi interesele femeilor cu responsabilităţi familiale anga­jate în câmpul muncii.

Participanţii la această masă rotundă au ajuns la concluzia că astfel de evenimente contribuie eficient la cunoaşterea şi apărarea drepturilor şi a intereselor salaria­telor şi au convenit ca, în viitor, să fie organizate cu regularitate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand