1 decembrie 2021
Chisinau
Social

Sindicalistele au dezbătut situația femeilor de la țară și au propus soluții

Loading
Social Sindicalistele au dezbătut situația femeilor de la țară și au propus soluții
Sindicalistele au dezbătut situația femeilor de la țară și au propus soluții
Vocea poporului

Femeile de la țară au o zi care le este consacrată, 15 octombrie. Ziua internațională a femeilor din mediul rural este marcată începând cu anul 1995, după adoptarea unei decizii în acest sens la Conferința ONU pentru femei, care a avut loc la Beijing. Acestea constituie peste un sfert din totalul popula­ţiei de pe glob, majoritatea dintre care depind de resursele naturale şi de producţia agricolă pentru asigu­rarea hranei zilnice.

În R. Moldova, peste un milion de femei locuiesc în mediul rural. Datele statistice mai arată că doamnele de la sat trăiesc, în medie, cu patru ani mai puţin decât cele din mediul urban. Muncesc mult, dar fără a avea mari pretenții, duc în spate nevo­ile gospodăriei, educă copiii și și-ar dori o viață mai bună, dar nu-și cunosc drep­turile.

Vin să le apere drepturile, să le învețe să aibă curaj să-și spună nemulțumirea autorităților femeile sindicaliste. Aces­tea cer insistent conducerii să întreprin­dă acțiuni concrete pentru a îmbunătăți condițiile de trai ale femeilor de la sate.

În ajunul zilei de 15 octombrie, Comi­sia de Femei a Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a orga­nizat o masă rotundă, în format online, cu genericul „Veșnicia s-a născut la sat – eforturi comune pentru un trai decent”, în cadrul căreia au fost abordate problemele cu care se confruntă femeile din mediul rural. La eveniment au participat femei sindicaliste din diferite localități ale țării, conducerea CNSM, președinți ai centrelor sindicale național–ramurale, reprezentanți ai Parlamentului și ai unor instituții din ca­drul Guvernului.

Au fost scoase în evidență probleme cunoscute de mult timp: lipsa locurilor de muncă în mediul rural, iar în cazul în care acestea există, femeile activează în condiții de muncă proaste; discriminarea la locul de muncă; lipsa suportului necesar pentru  tinerele mame. Multe femei sunt implicate în lucrări „cu ziua”, nefiind anga­jate oficial.

Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM, a prezentat cu lux de amă­nunte situația reală a femeilor de la sate. „Tabloul pe care îl vedem astăzi în mediul rural este dezolant: sate pustii, pământuri nelucrate, populație îmbătrânită, familii dezmembrate, migrație masivă în rândul tinerilor, nivel înalt de sărăcie. Probleme­le cu care se confruntă femeile din mediul rural sunt numeroase și cunoscute, este însă timpul să trecem de la vorbe la fapte. Trebuie să ne conjugăm eforturile, să spo­rim nivelul de sindicalizare și de protecție socială, prin majorări de salarii și de pensii, condiții sigure de muncă, combaterea tu­turor formelor de discriminare a femeilor, dezvoltarea infrastructurii la sate”, a decla­rat Liuba Rotaru, amfitrioana evenimentu­lui.

Și Petru Chiriac, vicepreședinte al CNSM, s-a arătat sensibilizat de situația femeilor de la țară. Dânsul s-a referit, în discursul său, la asigurarea egalității între femei și bărbați la angajare și salarizare, la sănă­tatea reproducerii, recunoașterea bolilor profesionale, la economia informală, amin­tind că din cauza acesteia din urmă statul pierde anual circa 20 de miliarde de lei.

 

În ciuda eforturilor pentru a îmbunătăți situația femeilor de la sat, ele se confruntă cu diverse forme de  discriminare

 

„Deși în ultimii ani au fost întreprinse numeroase eforturi pentru a îmbunătăți situația femeilor din mediul rural, ele se confruntă în continuare cu diverse forme de  discriminare, sunt salarizate insuficient și beneficiază de o protecție socială pre­cară. Pledăm pentru implementarea unor politici orientate spre protecția femeilor din mediul rural, pentru a reduce nivelul de sărăcie, discriminarea, pentru sporirea accesului la servicii medicale de calitate, o mai bună participare a femeilor la procese­le decizionale”, a menționat Petru Chiriac.

La activitate a participat și Dan Per­ciun, președinte al Comisiei parlamen­tare protecție socială, sănătate și familie. Deputatul a oferit explicații privind ma­jorarea din această lună a pensiilor, necesitatea consolidării Inspecției de Stat a Muncii, Legea Zilierilor, care, deși exis­tă pe hârtie, nu este aplicată în practică. Un subiect aparte a constituit salariul mi­nim.

„Un salariu minim echitabil ar trebui să fie de cel puțin 4000 de lei, pentru ca an­gajatul să aibă ulterior și o pensie decen­tă. Este necesar să avem un salariu minim unic pe țară și să reducem nivelul econo­miei informale în mediul rural”, consideră Perciun.

„Satul nu trebuie privit ca o povară pen­tru stat. Vom reveni cu un șir de proiecte ce vor permite mărirea bugetelor locale. Noi înțelegem că condițiile de trai ale femeilor de la sate sunt cu mult mai grele decât ale femeilor din orașe. Fiecare femeie merită să beneficieze de bunăstarea comunității, de condiții adecvate de trai”, a menționat, la rândul său, Efimia Bandalac, membră a Comisiei parlamentare administrație pu­blică.

În contextul Zilei femeilor din zonele rurale, Angela Otean, președinta Sindica­tului „Demnitate”, a vorbit despre migrație. „Potrivit datelor sociologice, către anii 2050, dacă migrația va continua în aceste ritmuri, populația țării va scădea până la un milion 500 de mii. „Migrația actuală nu e doar a săracilor sau temporară, ci una permanentă, inclusiv a oamenilor bogați”, a specificat Angela Otean.

Sindicalistele au menționat că, pentru a îmbunătăți situația social-economică a femeilor din mediul rural, sunt necesare măsuri la nivel național, materializate prin implementarea unor politici sustenabile care ar contribui la îmbunătățirea vieții femeilor din teritoriu, extinderea activității Comisiei pentru consultări și negocieri colective la nivel teritorial, crearea noi­lor locuri de muncă, oferirea unor salarii decente, îmbunătățirea calității deservirii medicale la sate.

  
Citiți-ne pe Telegram
Comentarii
0
Comentează
Citește și