29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Şi-au dobândit drepturile după ce au devenit membri de sindicat

Loading
Fără categorie Şi-au dobândit drepturile după ce au devenit membri de sindicat
Şi-au dobândit drepturile după ce au devenit membri de sindicat
lucrator-sonda-Valeni

Foto: vocea.md

Un şir de beneficii au fost obţinute de salariaţii de la SRL „Valiexchimp – zăcămân­tul de ţiţei Văleni” după ce au creat o organizaţie sindicală primară şi au negociat un contract colectiv de muncă, care a fost semnat în această primăvară la unitatea eco­nomică respectivă. Ei au fost consiliați pe tot parcursul acestui proces de președinta Uniunii teritoriale Cahul a federației „Agroindsind”, Tamara Susarenco.

 

 

Preşedintele comitetului sin­dical de la SRL „Valiexchimp – zăcământul de ţiţei Văleni”, Călin Camenschi, spune că, acum un an şi ceva, angajaţii de la între­prindere se confruntau cu diver­se probleme. Printre acestea se numărau restanţele salariale, re­tribuţia insuficientă a muncii sau condiţiile inadecvate de lucru.

În consecinţă, salariaţii au apelat la ajutorul structurilor sindicale raionale, al adminis­traţiei publice locale, precum şi al reprezentanţilor Comisiei teri­toriale Cahul de consultări şi ne­gocieri colective. Concomitent, ei şi-au anunţat angajatorul despre crearea organizaţiei sindicale şi au solicitat să fie iniţiate nego­cieri pentru semnarea unui con­tract colectiv de muncă.

 

Salariile au crescut

 

„Lucrătorii nu dispuneau de contracte individuale de muncă, iar salariile le erau achitate cu o întârziere de trei-patru luni şi erau mai mici decât prevede le­gislaţia în vigoare”, a precizat Călin Camenschi pentru „Vocea poporului”.

 

g_cnsm

Majorarea productivităţii necesită asigurarea unei infrastructuri adecvate

 

Astfel, în procesul de negoci­eri au fost stabilite salariile pen­tru fiecare categorie de lucrători în parte, precum şi unele adao­suri, corespunzător prevederilor legale. Liderul sindical constată că, în urma acestor modificări, leafa angajaţilor a crescut sem­nificativ.

La etapa negocierii contractu­lui colectiv de muncă, reprezen­tanţii salariaţilor au obţinut ca acestora să le fie acordate două zile suplimentare plătite la con­cediul anual de odihnă. Totoda­tă, la apariţia anumitor probleme familiale, lucrătorii beneficiază de ajutor financiar din partea angajatorului, iar în caz de deces al rudelor apropiate – de trei zile libere plătite.

 

Prânzuri calde

 

Membrii de sindicat au con­venit cu angajatorul şi asupra achitării unei plăţi unice pentru persoanele care decid să îmbine munca şi studiile. Mai mult, con­ducătorul unităţii asigură aloca­rea în fiecare lună a câte 10 mii de lei pentru ca lucrătorilor care muncesc la extragerea ţiţeiului din Rezervaţia naturală „Prutul de Jos” să le fie servit zilnic câte un prânz cald.

 

Citește și: Contractul colectiv în baza exemplului Regiei Transport Electric Chişinău

 

Călin Camenschi afirmă că pe parcursul negocierilor a fost re­zolvată şi problema restanţelor salariale, care au fost stinse inte­gral încă înainte de finele anului trecut. Pentru luna martie, sala­riile au fost achitate însă cu o în­târziere de două săptămâni, faţă de înţelegerile avute cu angajato­rul, iar aceasta stârneşte îngrijo­rarea oamenilor.

 

Echipament de protecție

 

În prezent, există probleme legate de asigurarea cu echipa­ment individual de protecţie co­respunzător sezonului. În aceste condiţii, lucrătorii sunt nevoiţi să folosească vestimentaţia de iarnă sau să-şi aducă haine de acasă, susţine liderul sindical. Totoda­tă, pentru comitetul sindical încă nu a fost alocat un sediu în care să poată activa.

Reprezentanţii sindicatelor relevă faptul că în procesul de ne­gociere a contractului colectiv de muncă nu au ajuns la un numitor comun cu angajatorul în ceea ce priveşte achitarea adaosurilor pentru activitate în condiţii no­cive. Poziţia celeilalte părţi este că lucrările efectuate de salariaţii SRL „Valiexchimp – zăcământul de ţiţei Văleni” exclud astfel de factori.

Membrii de sindicat insistă, de asemenea, să le fie acordate şi adaosuri de 50 la sută pentru lucrul prestat în orele de noapte, conform Codului muncii, întru­cât întreprinderea este cu regim de lucru continuu.

Călin Camenschi susţine că acum cel mai important este să fie supravegheată respectarea de către angajator a obligațiilor asu­mate, concomitent cu desfăşura­rea în continuare a negocierilor colective.

 

Afiliere la „Agroindsind”

 

De menţionat că la întreprin­derea în cauză sunt 82 de salari­aţi şi toţi sunt membri de sindi­cat.

Organizaţia primară a fost creată, cu un an în urmă, la ini­ţiativa lucrătorilor care au decis să se afilieze structurii raionale a Federaţiei Naţionale a Sindicate­lor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind”.

Preşedinta Uniunii teritoria­le Cahul a Federaţiei „Agroind­sind”, a specificat că, în cores­pundere cu legislaţia în vigoare, salariul tarifar pentru prima ca­tegorie de calificare de la această unitate a fost stabilit în mărime de 2100 de lei. De asemenea, au fost fixate şi unele adaosuri de la 100 până la 300 de lei, prevăzute de legislaţie.

În funcţie de activităţile desfă­şurate, pentru unele categorii de salariaţi a fost necesară negocie­rea suplimentară a condiţiilor de remunerare.

 

Povara creditelor

 

sonda-de-la-valeni

Foto: vocea.md

 

La rândul său, Iurie Tomac, vicedirector al SRL „Valiexchimp – zăcământul de ţiţei Văleni”, a menţionat că problemele ridica­te de salariaţi au fost generate de faptul că veniturile obţinute de întreprindere sunt transferate în totalitate pentru achitarea credi­telor contractate.

El susţine că angajatorul tre­buie şi îşi va respecta responsa­bilităţile ce-i revin în corespun­dere cu prevederile contractului colectiv de muncă încheiat cu angajaţii. În pofida dificultăţi­lor existente, vor fi găsite soluţii pentru a asigura acest lucru, a accentuat Iurie Tomac.

 

Majorarea productivității

 

În opinia sa, pentru ca între­prinderea să poată depăşi pro­blemele cu care se confruntă, este necesar ca volumul de extragere a ţiţeiului să fie majorat cu cel puţin 20 la sută. În acest scop, în prezent sunt înlocuite pom­pele de la toate cele şase sonde din care SRL „Valiexchimp – ză­cământul de ţiţei Văleni” extrage petrol.

Totodată, a fost comandat echipament individual de pro­tecţie corespunzător sezonului pentru fiecare dintre angajaţii întreprinderii şi în timpul apro­piat această problemă va fi so­luţionată, a subliniat vicedirec­torul. Acesta a mai opinat că, în condiţiile existente, majorarea volumului de producţie până la nivelul solicitat depinde cel mai mult de eficienţa de care vor da dovadă lucrătorii.

Pe de altă parte, Mihail Cipi­leaga, şef de sector la aceeaşi uni­tate economică, este de părere că indicatorii de producţie depind în mare măsură şi de crearea infrastructurii necesare, inclu­siv de reparaţia sau construcţia unor segmente de drum spre localitatea Văleni. Nu mai puţin important este ca oamenii să fie hrăniţi şi asiguraţi cu echipa­ment de protecţie, dar şi motivaţi corespunzător, a conchis Mihail Cipileaga.

Compania Valiexchimp este deţinătoare a unui contract de exploatare exclusivă a zăcămin­telor de petrol din zona localită­ţii Văleni, raionul Cahul. Acesta este singurul zăcământ petrolier din ţara noastră, de unde sunt extrase aproximativ 10 mii de tone de ţiţei anual.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor