19 aprilie 2021
Chisinau
Cititorii ne scriu

Și-a găsit dreptatea în instanță cu sprijinul inspectoratului muncii al CNSM

Loading
Cititorii ne scriu Și-a găsit dreptatea în instanță cu sprijinul inspectoratului muncii al CNSM
Și-a găsit dreptatea în instanță cu sprijinul inspectoratului muncii al CNSM
Vocea poporului

La redacția „Vocea poporului” a parvenit o scrisoare, prin care autoarea acesteia exprimă recunoștință CNSM și Inspecto­ratului Muncii al Sindicatelor pentru spri­jinul acordat în soluționarea unei proble­me vitale.

„A trecut mai bine de un an de când am fost concediată pe nedrept. În urma analizei petiției pe care am depus-o la CNSM, precum și a materialelor rezul­tate în baza controlului, informațiile și probele acumulate au condus la exami­narea justă a cauzei în instanța de jude­cată. Astfel, conform hotărârii instanței, am fost restabilită în funcția de director al grădiniței. Doresc să aduc, prin inter­mediul ziarului „Vocea poporului”, sin­cere mulțumiri CNSM și, în special, re­prezentantului Inspectoratului Muncii al Sindicatelor, Ion Vartic, pentru receptivi­tate și profesionalism în activitatea sa”.
Diana Pungă
directoarea grădiniței „Ciuguraș”,
s. Ocnița, raionul Ocnița

Diana Pungă s-a adresat la Inspecto­ratul Muncii al Sindicatelor după ce a fost concediată de către primarul localității, fiind învinuită că ar fi ascuns produse ali­mentare destinate alimentației copiilor din grădiniță. Deși ea nu știa nici cu spatele de fapta comisă de una dintre angajate. Re­prezentantul IMS a mers la fața locului, a examinat materialele prezentate la con­trol și a depistat încălcări de procedură ale legislației muncii la aplicarea sancţiunii dis­ciplinare, soldată cu concedierea directo­rului interimar al Grădiniței ,,Ciuguraș” din s. Ocnița, Diana Pungă. Aceste încălcări au fost comise la întocmirea Dispoziţiei nr.18 din 03.04.2018, confirmată prin semnătura primarului, în care nu s-a făcut referire la articolul, alineatul, punctul şi litera cores­punzătoare din lege, deși era obligatoriu. Prin aceasta s-au încălcat prevederile art. 81 alin. (3) din Codul muncii.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și