3 iulie 2022
Chisinau
Varia

Sfaturi utile pentru cetățenii deciși să meargă la muncă în Germania

Loading
Varia Sfaturi utile pentru cetățenii deciși să meargă la muncă în Germania
Sfaturi utile pentru cetățenii deciși să meargă la muncă în Germania
germania

Foto: amazonaws.com

 

Continuăm rubrica lansată în numărul precedent spre atenția celor care pleacă în străinătate la muncă. Deşi lucrul casnic este sursa principală de venit pentru imigranţii de gen feminin, foarte puţini angajatori respectă standardele legale faţă de acest tip de muncă. Ei nu iau în considerare drep­turile de bază ale lucrătorilor, cum ar fi protecţia maternităţii, beneficiile ce se cuvin la pensie, plata concediilor, normele privind securitatea.

 

Cunoașteți-vă drepturile

 

Muncitorii imigranţi se confruntă cu di­verse dificultăţi. Au devenit obişnuite cazu­rile când aceştia nu sunt remuneraţi pentru munca lor sau nu-şi primesc compensaţiile ce le revin pentru orele suplimentare. Re­prezentanţii AK Munca Nedocumentată (AK Undocumented Work) cred în soluţionarea colectivă a acestor probleme. Ei pledează pentru schimbări sociale care să conducă la desfiinţarea oricăror forme de discrimi­nare. Un prim pas în această direcţie este recunoaşterea imigranţilor ca muncitori, indiferent de statutul lor legal în Europa. Este important să vă cunoaşteţi drepturile, chiar dacă nu aveţi permis de şedere în Eu­ropa. Nu sunteţi singur, ver.di este sindicatul muncitorilor din domeniul prestări servicii care reprezintă TOŢI muncitorii.

 

Cum să preveniţi furtul salariilor?

 

Notaţi într-un registru câte ore aţi lucrat, inclusiv orele peste program, munca în zi­lele libere sau noaptea. Menţionaţi tipul de muncă efectuat, locul exact, numele persoa­nei care v-a dat indicaţii cu privire la această muncă. Cunoaşteţi-i pe colegii dumneavoas­tră, numele şi datele lor de contact. Notaţi cât mai multă informaţie despre angajatorul dumneavoastră: numele şi adresa oficială a companiei. Dacă munciţi pe un şantier de construcţie, este de asemenea important să ştiţi cine este principalul beneficiar al servi­ciilor (parte contractantă). Faceţi fotografii la locul de muncă, pentru a avea probe des­pre munca pe care aţi făcut-o. Luaţi notiţe privind acordurile verbale pe care le aveţi cu angajatorul. Dacă e posibil, întocmiţi acor­durile şi faceţi înţelegeri în prezenţa martori­lor. Luaţi măsuri legale contra angajatorului dumneavoastră, iar primul pas este aşa-nu­mita procedură de colectare (Mahnverfa­hren). Puteţi găsi ordine oficiale de plată la Judecătoria locală (Amtsgericht). Pentru mai multă informaţie cum să completaţi or­dinul de plată (Mahnbescheid) şi procedura în general, contactaţi ver.di la orele menţio­nate pe pagina de titlu a acestui flayer.

 

Trebuie să cunoașteți

Înainte să părăsesc țara … Ce acte trebuie să iau cu mine?

 

Pașaport, care este valabil încă cel puțin șase luni. Următoarele acte pot fi importan­te, pentru a găsi un loc de muncă calificat. Acestea trebuie traduse în limba germană și trebuie să fie legalizate la notar și necesită o apostilă! • Certificat de naștere • Diplomă de absolvire a școlii • Diplomă de absolvire a formării /calificării absolvite • Diplomă de absolvire a facultății respective a universității (de exemplu, diplomă, licență…) și cuprinsul materiilor studiate • La fel: • Carnet de con­ducere (dacă aveți) • Card de sănătate euro­pean • În multe cazuri, este de folos, să aveți o adeverință de cazier de la poliție. • Dacă doresc să rămân în Germania pe termen lung sau pentru totdeauna, ar trebui să iau cu mine și numărul meu de asigurare de pensie și documentele referitoare la cotizațiile pre­state pentru asigurarea de pensie.

 

Caut de lucru

În țară sunt declarat șomer și iau alocație de șomaj

 

Moldovenii cu cetățenie română, ca să beneficieze și în Germania mai departe de șomaj, vor trebui să depună la ANOFM o ce­rere printr-un formular E 303 (în Ger-mania acest formular este denumit PD U1). În de­cursul a șase zile după sosirea mea în Ger­mania, merg cu acest formular la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă (Agentur für Ar­beit) și mă declar șomer în căutarea unui loc de muncă. Prin acest demers, eu sunt asigu­rat medical și primesc un sprijin minim pen­tru perioada pentru care aș fi primit prestații și în țara mea.

 

Nu sunt declarat șomer în țară, doresc să-mi găsesc de lucru în Germania

 

În vederea căutării unui loc de muncă pot să călătoresc în Germania. Înainte să emi­grez, trebuie să știu unde voi locui și trebuie să am suficienți bani pentru a trăi mai multe săptămâni sau chiar luni, până îmi voi găsi un loc de muncă.

 

Caut de lucru printr-o agenție de recrutare a forței de muncă

 

uzina-auto

Foto: auto-testdrive.ro

 

• EURES este un portal european pentru angajatori și pentru cei care caută de lucru în UE. Acolo voi putea găsi multe oferte de lucru. Intermedierea este gratuită. www.ec.europa.eu • Este greu de recunoscut dacă o agenție este serioasă sau nu. Indicii asu­pra neseriozității agențiilor sunt: • Dacă in­termediatorul cere bani în avans sau dacă pentru actele pretinse fac datorii la el • Dacă nu am voie să intru în mod personal în legă­tură cu angajatorul, dacă nu primesc adre­sa și numărul de telefon al angajatorului • Dacă nu mi se oferă un contract de muncă și informații exacte asupra activității pe care o voi presta • Dacă nu mi se oferă informații asupra cheltuielilor de cazare și întreținere • Verificați prima oară dacă firma de recrutare de locuri de muncă este acreditată din punct de vedere legal. Solicitați reprezentantu­lui firmei Certificatul de înregistrare fiscală emis de Camera Înregistrării de Stat.

 

Doresc să muncesc ca și sezonier

 

• Pot să caut un loc de muncă sezonier în Germania prin EURES sau ZAV (Zentrale Auslandsvermittlung): www.ec.europa.eu; ZAV: www.zav.de;  0049-(0)228-713 2000)  • Munca sezonieră este posibilă în următoa­rele domenii: Domeniul agricol și forestier, hotelier și gastronomie, prelucrarea fructe­lor și a legumelor, la gatere. • Am voie să fiu activ ca și lucrător sezonier maximum șase luni calendaristice pe an. • Lucrul trebuie să fie cel puțin de 30 de ore pe săptămână la șase ore de lucru pe zi. • Trebuie să clarific în prealabil dacă mi se acordă cazare, și dacă da, cât trebuie să achit pentru aceasta.

 

Am o ofertă de lucru în Germania

 

• Angajatorul trebuie să-mi furnizeze informații (ce tip de muncă, orar de lucru, salariu…). • Despre ce activitate este vorba? Trebuie să clarific dacă pentru aceasta am nevoie de un permis de muncă. Nu am ne­voie de permis de muncă, doar dacă am o fa­cultate absolvită și doresc să muncesc în do­meniul meu de activitate sau când lucrez ca și sezonier. • Pentru toate celelalte locuri de muncă am nevoie de un permis de muncă! Angajatorul sau eu personal trebuie să solicit acest permis la ZAV (Zentrale Auslandsver­mittlung). Doar când l-am primit, ar trebui să mă deplasez în Germania și am voie să în­cep lucrul. • Contractul individual de muncă îl semnez sau înainte de plecarea din Repu­blica Moldova, sau la sosirea în Germania. Contractul trebuie să fie redactat în limba germană și română (asta numai dacă îmi lip­sesc cunoştinţele de limba germană). Eu pri­mesc un exemplar al contractului și permisul de muncă. • Trebuie să clarific dacă trebuie să suport cheltuielile de transport în Germa­nia. • Trebuie să clarific dacă mi se acordă cazare / întreținere și dacă trebuie să plătesc pentru acestea (cât?).

 

www.muncitorimigranti.md

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor