17 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri
Sfatul economistului: Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri
lacate

Foto: hotnews.ro

 

Dacă procedurile de înregistrare a unei între­prinderi au fost mult simplificate în ultimii ani, durata deschiderii unei firme ajungând la câteva zile, iar în regim de urgenţă şi în patru ore, închi­derea acesteia reprezintă un proces îndelungat, costisitor şi încărcat de tot soiul de „hârtii”.

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Este adevărat că acest proces complicat şi de durată depinde foarte mult de modalitatea de des­fiinţare (voluntară sau impusă), de forma societăţii respective (cu răspundere limitată, pe acţiuni, cu asociat unic sau cu mai mulţi aso­ciaţi), precum şi de motivele care stau la baza deciziei de închidere. Totuşi, unele cerinţe impuse de le­gislaţia în vigoare necesită bani şi, mai ales, timp.

 

Vor fi eliminate proceduri ce necesită timp şi bani

 

La insistenţa comunităţii de afaceri, a experţilor locali şi inter­naţionali, în colaborare cu progra­mul BRITE (Programul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Comerț, Investiții și Reglementarea Acti-vității de Întreprinzător), Ministe­rul Economiei a elaborat şi prezen­tat un proiect de lege ce propune optimizarea procedurilor şi a peri­oadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfă­şurarea şi lichidarea afacerii prin aplicarea unor idei inovaţionale în reglementarea afacerilor, scrie mold-street.com.

Prima este eliminarea obligației de informare a organului fiscal. Astfel, entitatea supusă lichidării va informa doar organul de în­registrare de stat, care, la rândul său, în calitate de ghișeu unic, va informa organele fiscale despre inițierea lichidării.

De asemenea, urmează a fi eli­minată cerinţa publicării avizului privind lichidarea în „Monitorul Oficial”. În prezent, întreprinderea supusă lichidării este obligată să publice avizul privind inițierea li­chidării în două publicații: „Moni­torul Oficial” și Buletinul Camerei Înregistrării de Stat (CÎS). Modi­ficările prevăd publicarea avizului doar în Buletinul CÎS, având în vedere funcțiile și rolul acestei in­stituţii.

Întreprinderea supusă lichidării nu va mai fi obligată să 

colecteze confirmări privind lipsa datoriilor față de buget și a situației privind raportările către CNAS, CNAM, Vamă. Potrivit proiectului, această informaţie va fi obținută de către organele fiscale, prin intermediul sistemului informațional auto­matizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”. La fel ca şi în cazul obligaţiei de a prezenta certi­ficatul despre lipsa restantelor față de buget către organul înregistrării de stat.

 

Simplificarea procedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA

 

Va fi eliminată şi obligaţia de a prezenta declarația finală cu pri­vire la impozitul pe venit. Astfel, dacă, în urma controlului fiscal, se constată lipsa datoriilor față de creditori și buget, și lipsa active­lor pasibile repartizării, declarația prealabilă privind impozitul pe ve­nit se consideră a fi cea finală.

Cât despre cel de-al doilea con­trol fiscal, acesta va fi eliminat în unele situații. Potrivit proiectului, în cadrul procedurii de lichidare, al doilea control fiscal se efectuea­ză doar dacă entitatea supusă lichi­dării dispune de active pasibile re­partizării între asociați/acționari/membri.

Un alt set de măsuri prevăd op­timizarea procedurilor și perioadei de lichidare a unei întreprinderi. În acest sens urmează a fi modifi­cat Codul fiscal.

Potrivit noilor prevederi, con­trolul fiscal ce ține de lichidarea întreprinderii într-o perioadă pre­stabilită va fi efectuat de organul fiscal în termen de cel mult 20 de  zile calendaristice de la data pre­zentării declarației.

Totodată, se prevede că con­trolul fiscal va fi efectuat de Fisc cu aplicarea criteriilor de risc. O altă măsură este simplificarea pro-cedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA. Anularea statu­tului de contribuabil al TVA se va efectua atât la cererea entității su­puse lichidării, cât și de către orga­nul fiscal din oficiu.

 

Contribuţia la capitalul social nu va mai fi impozitată

 

În plus, se prevede şi elimina­rea normelor contradictorii din legislație privind impozitarea plă-ților de lichidare.

Modificările propuse stabilesc că impozitarea plăților de lichida­re urmează a fi efectuată nu de la suma brută a plații efectuate, ci de la suma diferenței dintre suma plăților de lichidare şi suma con-tribuțiilor inițiale.

Potrivit Ministerului Econo­miei, o astfel de concretizare este necesară, deoarece Codul Fiscal nu prevede o astfel de normă, chiar dacă, conform legislației fiscale în vigoare, contribuțiile la capitalul social nu se supun impozitării.

În afară de Codul fiscal, ur­mează a fi operate şi modificări în Codul civil, în special, în ceea ce privește reducerea de la două luni la o lună a termenului de publica­re a avizelor privind fuziunea sau dezmembrarea unei companii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor