22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri
Sfatul economistului: Schimbări radicale în procedura de lichidare a unei afaceri
lacate

Foto: hotnews.ro

 

Dacă procedurile de înregistrare a unei între­prinderi au fost mult simplificate în ultimii ani, durata deschiderii unei firme ajungând la câteva zile, iar în regim de urgenţă şi în patru ore, închi­derea acesteia reprezintă un proces îndelungat, costisitor şi încărcat de tot soiul de „hârtii”.

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Este adevărat că acest proces complicat şi de durată depinde foarte mult de modalitatea de des­fiinţare (voluntară sau impusă), de forma societăţii respective (cu răspundere limitată, pe acţiuni, cu asociat unic sau cu mai mulţi aso­ciaţi), precum şi de motivele care stau la baza deciziei de închidere. Totuşi, unele cerinţe impuse de le­gislaţia în vigoare necesită bani şi, mai ales, timp.

 

Vor fi eliminate proceduri ce necesită timp şi bani

 

La insistenţa comunităţii de afaceri, a experţilor locali şi inter­naţionali, în colaborare cu progra­mul BRITE (Programul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Comerț, Investiții și Reglementarea Acti-vității de Întreprinzător), Ministe­rul Economiei a elaborat şi prezen­tat un proiect de lege ce propune optimizarea procedurilor şi a peri­oadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfă­şurarea şi lichidarea afacerii prin aplicarea unor idei inovaţionale în reglementarea afacerilor, scrie mold-street.com.

Prima este eliminarea obligației de informare a organului fiscal. Astfel, entitatea supusă lichidării va informa doar organul de în­registrare de stat, care, la rândul său, în calitate de ghișeu unic, va informa organele fiscale despre inițierea lichidării.

De asemenea, urmează a fi eli­minată cerinţa publicării avizului privind lichidarea în „Monitorul Oficial”. În prezent, întreprinderea supusă lichidării este obligată să publice avizul privind inițierea li­chidării în două publicații: „Moni­torul Oficial” și Buletinul Camerei Înregistrării de Stat (CÎS). Modi­ficările prevăd publicarea avizului doar în Buletinul CÎS, având în vedere funcțiile și rolul acestei in­stituţii.

Întreprinderea supusă lichidării nu va mai fi obligată să 

colecteze confirmări privind lipsa datoriilor față de buget și a situației privind raportările către CNAS, CNAM, Vamă. Potrivit proiectului, această informaţie va fi obținută de către organele fiscale, prin intermediul sistemului informațional auto­matizat al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat „Contul curent al contribuabilului”. La fel ca şi în cazul obligaţiei de a prezenta certi­ficatul despre lipsa restantelor față de buget către organul înregistrării de stat.

 

Simplificarea procedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA

 

Va fi eliminată şi obligaţia de a prezenta declarația finală cu pri­vire la impozitul pe venit. Astfel, dacă, în urma controlului fiscal, se constată lipsa datoriilor față de creditori și buget, și lipsa active­lor pasibile repartizării, declarația prealabilă privind impozitul pe ve­nit se consideră a fi cea finală.

Cât despre cel de-al doilea con­trol fiscal, acesta va fi eliminat în unele situații. Potrivit proiectului, în cadrul procedurii de lichidare, al doilea control fiscal se efectuea­ză doar dacă entitatea supusă lichi­dării dispune de active pasibile re­partizării între asociați/acționari/membri.

Un alt set de măsuri prevăd op­timizarea procedurilor și perioadei de lichidare a unei întreprinderi. În acest sens urmează a fi modifi­cat Codul fiscal.

Potrivit noilor prevederi, con­trolul fiscal ce ține de lichidarea întreprinderii într-o perioadă pre­stabilită va fi efectuat de organul fiscal în termen de cel mult 20 de  zile calendaristice de la data pre­zentării declarației.

Totodată, se prevede că con­trolul fiscal va fi efectuat de Fisc cu aplicarea criteriilor de risc. O altă măsură este simplificarea pro-cedurii de anulare a statutului de plătitor de TVA. Anularea statu­tului de contribuabil al TVA se va efectua atât la cererea entității su­puse lichidării, cât și de către orga­nul fiscal din oficiu.

 

Contribuţia la capitalul social nu va mai fi impozitată

 

În plus, se prevede şi elimina­rea normelor contradictorii din legislație privind impozitarea plă-ților de lichidare.

Modificările propuse stabilesc că impozitarea plăților de lichida­re urmează a fi efectuată nu de la suma brută a plații efectuate, ci de la suma diferenței dintre suma plăților de lichidare şi suma con-tribuțiilor inițiale.

Potrivit Ministerului Econo­miei, o astfel de concretizare este necesară, deoarece Codul Fiscal nu prevede o astfel de normă, chiar dacă, conform legislației fiscale în vigoare, contribuțiile la capitalul social nu se supun impozitării.

În afară de Codul fiscal, ur­mează a fi operate şi modificări în Codul civil, în special, în ceea ce privește reducerea de la două luni la o lună a termenului de publica­re a avizelor privind fuziunea sau dezmembrarea unei companii.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand