16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Salariul mediu: în valoare nominală și în termeni reali – creștere și descreștere

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Salariul mediu: în valoare nominală și în termeni reali – creștere și descreștere
Sfatul economistului. Salariul mediu: în valoare nominală și în termeni reali – creștere și descreștere
noi.md

Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2022, câștigul salarial mediu lunar no­minal brut la unitățile cu patru și mai mulți salariați din sectorul real al economiei și la instituțiile bugetare a constituit 10529,1 lei. Acesta a fost în creștere față de anul 2021, în valoare nominală, cu 15,5%, iar în termeni reali – în descreștere cu 10,3%. Salariul me­diu lunar în sectorul bugetar a constituit 8844,6 lei, iar în sectorul real – 11126,6 lei.

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În trimestrul IV din 2022, câș-tigul salarial mediu lunar nomi­nal brut, la entitățile sus-numite, a constituit 11539,1 lei, fiind în creștere în valoare nominală cu 18,1% față de trimestrul IV din 2021, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum) – în descreștere cu 10,6%.

În sectorul bugetar, în trimes-trul IV din 2022, câștigul salarial mediu lunar a constituit 9894,8 lei (cu 20,1% mai mult față de tri­mestrul IV din 2021), iar în sectorul real – 12129 lei (cu 17,5% mai mult față de trimestrul IV din 2021).

Indicele câștigului salarial real în trimestrul IV din 2022 față de trimestrul IV din 2021 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 89,4%. Astfel, câștigul salarial s-a micșorat în termeni reali cu 10,6%. Indicele câștigului salarial real în anul 2022 față de anul 2021 a fost de 89,7%.

Câștigul salarial mediu lunar brut pe activități economice în tri­mestrul IV din 2022:

 • Total economie – 11539,1 lei
 • Agricultură, silvicultură și pes­cuit – 7709,4 lei
 • Industrie – total – 10315,5 lei
 • inclusiv: Industria extractivă – 9422,4 lei
 • Industria prelucrătoare – 9698,7 lei
 • Producția și furnizarea de ener­gie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16230 de lei
 • Distribuția apei, salubritate, ge-stionarea deșeurilor, activități de decontaminare – 9036,2 lei
 • Construcții – 10051,4 lei
 • Comerț cu ridicata și cu amă­nuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – 10128,3 lei
 • Transport și depozitare – 9999,7 lei
 • Activități de cazare și alimentație publică – 7370,7
 • Informații și comunicații – 28730,4 lei
 • Activități financiare și de asigu­rări – 22940,9 lei
 • Tranzacții imobiliare – 8859,6 lei
 • Activități profesionale, științifice și tehnice – 14311,8 lei
 • Activități de servicii administra­tive și activități de servicii suport – 8448,2 lei
 • Administrație publică și apăra­re, asigurări sociale obligatorii – 13330,1 lei
 • Învățământ – 9418,7 lei
 • Sănătate și asistență socială – 12863,8 lei
 • Artă, activități de recreere și de agrement – 8312,4 lei
 • Alte activități de servicii – 14591,5 lei

Cele mai mari valori ale câș-tigului salarial mediu lunar în tri­mestrul IV din 2022 s-au înregis­trat în activitățile:

 • informații și comunicații – 28730,4 lei;
 • activități financiare și de asi­gurări – 22940,9 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 16230,0 lei.

Cele mai mici valori ale câș-tigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și ali-mentație publică – 7370,7 lei;
 • agricultură, silvicultură și pes­cuit – 7709,4 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 8312,4 lei.

Comparativ cu trimestrul IV din 2021, câștigul salarial a crescut în toate activitățile economice. Cele mai semnificative creșteri s-au în­registrat în:

 • activități de cazare și ali-mentație publică – cu 28,8%;
 • informații și comunicații – cu 28,6%;
 • transport și depozitare – cu 27,7%.

Numărul mediu al salariaților în trimestrul IV din 2022, comparativ cu trimestrul IV din 2021, a fost în ușoară scădere (cu 0,4%). Cele mai semnificative descreșteri s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pes­cuit – cu 9,7%;
 • construcții – cu 9,6%;
 • industria extractivă – cu 6%.

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul IV din 2022 față de trimestrul IV al anului 2021 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii (secțiunea S din CAEM3, inclusiv activități ale organizațiilor patro­nale, sindicale, repararea calcula­toarelor și altor articole personale, activități de servicii personale etc.) – cu 21,1%;
 • informații și comunicații – cu 6,5%;
 • distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare – cu 5,4%.

Conform repartizării salariaților în baza mărimii salariului calcu­lat pentru luna septembrie 2022, până la 3500 de lei inclusiv au pri­mit 1389 de persoane sau 0,3% din totalul salariaților. 51155 de persoanele (11,6%) au primit sala­riu de la 3500 până la 4000 de lei; 54394 de persoane (12,3%) au ri­dicat salariu de la 4000 de lei până la 5000 de lei; 41593 de persoane (9,4%) – de la 5000 până la 6000 de lei; 36308 persoane (8,2%) – de la 6000 până la 7000 de lei; 37572 de persoane (8,5%) – de la 7000 până la 8000 de lei; 68393 de persoane (15,5%) – de la 8000 până la 10000 de lei; 84286 de persoane (19,1%) – de la 10000 până la 15000 de lei; 34373 de persoane (7,8%) – de la 15000 până la 20000 de lei și 32388 de persoane (7,3%) au pri­mit un salariul peste 20000 de lei.

 

Note:

Informația privind câștigul sala­rial mediu lunar nominal brut este prezentată fără datele unităților din stânga Nistrului și municipiul Bender.

Datele cuprind unitățile din sectorul real cu patru și mai mulți salariați și toate unitățile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Datele privind valoarea câștigului salarial mediu lunar pentru anul 2022, la unitățile cu unul și mai mulți salariați vor fi disponibile pe 24 august 2023.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand