16 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Salariul de funcție în unitățile cu autonomie financiară și sporurile cuvenite

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Salariul de funcție în unitățile cu autonomie financiară și sporurile cuvenite
Sfatul economistului. Salariul de funcție în unitățile cu autonomie financiară și sporurile cuvenite
diez.md

Bună ziua! Odată cu modificarea Hotărârii Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, începând cu 1 ianuarie 2023, mie mi-a fost redus salariul de funcție. Din câte am înțeles, recent, a fost modificată hotărârea menționată și mi-a fost adăugat un supliment la salariu ca să am același salariu de funcție pe care l-am avut până la 1 ianuarie 2023. Vă rog să-mi oferiți explicații dacă angajatorul (întreprinderea de stat) a acționat corect când mi-a acordat acest supliment, precum și să-mi explicați cum se vor calcula sporurile în cazul dat?

Ion Capcelea, Chișinău

 

Polina FISTICANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 874/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (sa­larizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară), au fost operate unele modificări la Hotă­rârea Guvernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, prin care Coeficienții de multiplici­tate recomandați pentru stabilirea salariilor de funcție ale personalu­lui încadrat în unități, prevăzuți la anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, au fost înlocuiți cu Intervalul pentru stabilirea salari­ilor tarifare/de funcție calculate, aplicând coeficientul de comple­xitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoa­rea 1,00.

Cu regret, urmare a modificări­lor menționate supra, care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023, pen­tru unii angajați ale căror salarii de funcții depășeau Intervalul prevă­zut, salariile de funcție au fost redu­se, pentru a se încadra în Intervalul prevăzut de anexa nr. 4 din Hotărâ­rea Guvernului nr. 743/2002.

Din acest motiv, CNSM a soli­citat modificarea legislației pentru eliminarea mai multor lacune ale hotărârii menționate și a asigura menținerea salariilor de funcție sta­bilite până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.  874/2022 cu privire la modificarea unor ho­tărâri ale Guvernului (salarizarea angajaților din unitățile cu autono­mie financiară).

Drept urmare, prin Hotărârea Guvernului nr. 364 din 07.06.2023 pentru modificarea Hotărârii Gu­vernului nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, a fost in­trodus pct. 135, care prevede că „în cazul în care salariul tarifar sau de funcție lunar al salariatului calculat pentru o funcție cu durata normală a timpului de muncă este mai mic decât salariul tarifar sau de funcție lunar calculat anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 874/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (sa­larizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară), acestuia i se plătește diferența de salariu până la cuantumul salariului tarifar sau de funcție lunar stabilit înainte de intrarea în vigoare a hotărârii menționate”.

Așadar, în cazul dvs., veți bene­ficia de plata diferenței de salariu până la cuantumul salariului ta­rifar sau de funcție lunar de care ați beneficiat anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 874/2022.

Referitor la calcularea sporurilor, adaosurilor și a altor plăți, angaja­torul va efectua calcularea acestora pornind de la salariul de funcție, care va include și diferența de sala­riu prevăzută la pct. 135 din Hotărâ­rea Guvernului nr. 743/2002.

Este de menționat faptul că angajatorul va menține achitarea diferenței de salariu acordate po­trivit pct. 135 din Hotărârea Guver­nului nr. 743/2002, atât timp cât salariul de funcție al salariatului conform Intervalului prevăzut de anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernu­lui nr. 743/2002 nu va fi egal sau nu va depăși salariul de funcție de care acesta a beneficiat până la modi­ficările operate prin Hotărârea Gu­vernului nr. 874/2022, adică până la 1 ianuarie 2023.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand