22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Pensia anticipată pentru carieră lungă: condiții de acordare

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Pensia anticipată pentru carieră lungă: condiții de acordare
Sfatul economistului. Pensia anticipată pentru carieră lungă: condiții de acordare
economist.com

Cine are dreptul și cum se calculează pensia anticipată pentru carieră lungă?

Emilia Panas, Ialoveni

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pen­sii, dreptul la pensie anticipată pentru carieră lungă se acordă persoanelor care au realizat un stagiu contributiv de cotizare cu cinci ani pentru bărbați și cu trei ani pentru femei mai mare decât cel prevăzut în lege, conform ta­belei:

Astfel, pentru anul 2022, indi­ferent de vârstă, bărbații au drep­tul la pensia anticipată pentru carieră lungă dacă au un stagiu complet de cotizare de 39 de ani (34 + 5 = 39), femeile – 35 ani, 6 luni (32,6 + 3), iar de la 1 iulie – 36 ani (33 + 3).

E de menționat faptul că la cal­cularea stagiului de cotizare ne­cesar acordării pensiei anticipate pentru carieră lungă nu se iau în calcul perioadele necontributive, care sunt:

 1. perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
 2. perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat aces­tuia, dacă nu este posibilă sta­bilirea pensiei în condițiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de co­mandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;
 3. perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinți sau de tutore în caz de deces al ambilor părinți;
 4. perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizație pentru incapacitate temporară de mun­că, de ajutor de șomaj, de alocație pentru integrare sau reintegrare profesională.
 5. perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoa­ne cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de către tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal;
 6. perioada de rezidențiat în învățământul postuniversitar obli­gatoriu;
 7. perioadele de activitate ne­contributive în funcția de judecă­tor și procuror de până la 31 de­cembrie 2005;
 8. perioadele realizate până la 1 ianuarie 1999:
 • îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei per­soane care a depășit vârsta de 75 de ani;
 • studiul în instituțiile de învățământ superior de zi;
 • participarea la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Re­publicii Moldova în perioada 2 martie – 13 august 1992, care se include în stagiul de cotizare în mărime triplă (introdusă prin Le­gea nr. 63/2022, în vigoare din 22.03.2022).

Perioadele asimilate stagiului de cotizare nu pot însuma în total mai mult de opt ani, cu excepția perioadei de îndeplinire a ser­viciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, perioadei de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani, a peri­oadei de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă și a perioadei de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005.

Cuantumul pensiei anticipate pentru carieră lungă se stabilește în aceleași condiții în care se stabilește cel al pensiei pentru li­mită de vârstă.

Pensia pentru limită de vârstă se calculează după formula:

P=1,35% x Tt x Vav ,

unde:

P – este cuantumul pensiei;

1,35% – rata de acumulare pentru anii de cotizare, realizați după 1 ianuarie 1999, calculată în procente;

Tt – stagiul total de cotizare, ani;

Vav – venitul mediu lunar asigu­rat valorizat, determinat conform anexei nr. 1.

Venitul mediu lunar asigurat valorizat se calculează după for­mula:

coni

∑ ––––––––– x Kvi

ci

Vav = ––––––––––––– ,

n

Vav – venitul mediu lunar asigu­rat valorizat;

coni – suma contribuțiilor de asigurări sociale plătite pentru pe­rioada i de cotizare. Pentru perioa­da de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul suma contribuțiilor individuale plătite;

Ci – cota de contribuție de asi­gurări sociale stabilită în perioada i de cotizare. Pentru perioada de până la 1 ianuarie 2021 se va lua în calcul cota de contribuție indi­viduală stabilită;

Kvi – coeficientul de valorizare a venitului asigurat;

n – numărul lunilor pentru care s-au calculat și s-au achitat contribuțiile.

Pensia anticipată pentru carie­ră lungă se acordă de la data de­punerii cererii.

La data îndeplinirii cumulati­ve a condițiilor pentru acordarea pensiilor pentru limită de vârstă se acordă, la cerere, pensie pentru limită de vârstă prin adăugarea perioadelor necontributive asimi­late și a celor contributive.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand