22 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Introducerea bunurilor în ţară

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Introducerea bunurilor în ţară

Am făcut ceva cumpărături pentru mine şi familia mea peste hotare şi doresc să aduc bunurile acasă, în ţară. Care sunt regulile de introducere a bunurilor în R. Moldova?

Vasile M., Chişinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Chestiunile date sunt regle­mentate de Legea cu privire la modul de introducere şi scoa­tere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Potrivit prevederilor acestei legi, persoanele fizice au drep­tul de a introduce pe teritoriul ţării, fără achitarea drepturilor de import:

  • obiecte de uz personal, bancnote, monede şi cecuri în moneda naţională a Republi­cii Moldova, precum şi mărfuri menţionate în anexa la lege, cu condiţia că acestea nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie;
  • alte bunuri decât cele in­dicate mai sus a căror valoare în vamă nu depăşeşte suma de 300 de euro pentru mărfurile introduse de către călătorii care folosesc transportul terestru sau de 430 de euro pentru măr­furile introduse de către călăto­rii care folosesc transportul ae­rian sau maritim şi care nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie. Dacă valoarea în vamă a bunurilor depăşeşte cuantumul neimpozabil men­ţionat, drepturile de import se percep pornind de la valoarea bunului în vamă (cuantumul neimpozabil indicat nu mic­şorează valoarea impozabilă a bunului).

Totodată, persoanele fizice au dreptul:

  • de a introduce pe terito­riul ţării sau de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţionale sau a bagajelor neînsoţite, bunuri, fără achi­tarea drepturilor de import, cu condiţia că acestea nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie, în legătură cu stabilirea la domiciliu per­manent în Republica Moldova sau cu obţinerea acestor bunuri prin moştenire. Faptul stabilirii pentru trai permanent sau al obţinerii moştenirii se confirmă prin actele respective;
  • de a primi, prin intermediul trimiterilor poştale internaţio­nale, fără achitarea drepturilor de import, bunuri, cu condiţia că valoarea lor în vamă nu de­păşeşte suma de 300 de euro pentru trimiterile poștale trans­portate prin intermediul trans­portului terestru sau de 430 de euro pentru trimiterile poștale transportate prin intermediul transportului aerian sau maritim şi nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie. În cazul în care valoarea în vamă a mărfurilor depăşeşte limita neimpozabilă de 300 de euro sau de 430 de euro, drepturile de import se vor calcula por­nind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menţionată nu micşorează va­loarea impozabilă a acestora;
  • de a primi, în cadrul tran-zacțiilor comerciale (B2C – de la business la consumator), prin intermediul trimiterilor poștale internaționale, fără achitarea drepturilor de import, mărfuri care nu au caracter co­mercial, nu depășesc limitele cantitative stabilite de legislație și a căror valoare intrinsecă nu depăşeşte suma de 200 de euro per expediere.

Mărfuri care nu au caracter comercial sunt mărfurile care, cumulativ, prezintă un caracter ocazional, sunt destinate exclu­siv uzului personal al destinata­rului sau al familiei sale și care, prin natura sau cantitatea lor, nu sunt destinate activității comer­ciale sau de producție. În cazul în care mărfurile au caracter co­mercial, depășesc limitele canti­tative stabilite de legislație sau valoarea intrinsecă a acestora depăşeşte limita neimpozabilă de 200 de euro, drepturile de import se calculează pornind de la valoarea mărfurilor în vamă, iar limita neimpozabilă menționată nu micșorează va­loarea impozabilă a acestora;

  • de a introduce pe teritoriul ţării mărfuri care nu sunt pre­văzute mai sus şi care nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie, cu condiţia achitării tuturor drepturilor de import şi declarării în modul stabilit;
  • de a primi bunuri prin in­termediul trimiterilor poştale internaţionale sau al bagajelor neînsoţite, cu condiţia că aces­tea nu sunt destinate activităţii comerciale sau de producţie, precum şi cu condiţia achitării drepturilor de import.

Persoanele fizice rezidente au dreptul de a introduce măr­furi pe teritoriul Republicii Mol­dova numai în conformitate cu regimurile vamale de import, de tranzit naţional şi de admitere temporară – în cazul declarării prin acţiune.

Persoanele fizice nerezidente au dreptul de a introduce bunuri pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu regimurile vamale de import, de admitere temporară şi de tranzit.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand