4 iunie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Indexarea pensiilor vs. creșterea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Indexarea pensiilor vs. creșterea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Sfatul economistului. Indexarea pensiilor vs. creșterea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat
realiatea.md

De ce pensiile nu se indexează la rata inflației de la sfârșitul anului precedent (30,24%), cum prevede Legea nr. 156/1998? Pensiile și alocațiile la marea majoritate a pensionarilor sunt mici și nu fac față prețurilor și tarifelor mereu crescânde. Care pensii se vor indexa și care va fi pen­sia minimă după indexare?

Eugen Iavorschi, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Într-adevăr, art. 13 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii prevede indexarea pensii­lor la 1 aprilie în baza ratei inflației la sfârșitul anului precedent. Însă sis­temul public de asigurări sociale, în condițiile Legii nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, reprezintă un sistem de protecție socială a persoanelor asigurate şi are ca obiectiv principal acordarea de indemnizații, pensii și prestații în limitele mijloacelor financiare disponibile în bugetul asigurărilor sociale de stat, cu menținerea unui echilibru între venituri şi cheltuieli.

În Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, este stipulat că, prin derogare de la art. 13 din Legea nr.156/1998, în cazul indexării pensiilor din aprilie 2023, coeficientul de indexare nu va depăși creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 față de anul 2021 și se va aplica doar acelei părți din pensie care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pen­tru anul 2023.

Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, creșterea veni­turilor proprii ale bugetului asigură­rilor sociale de stat în anul 2022 fa-ță de anul 2021 a constituit 115%.

Astfel, coeficientul indexării prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat, la 1 aprilie curent, pornind de la pro­centajul creșterii veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, constituie 15%.

În baza Hotărârii Guvernului, la 1 aprilie 2023, se indexează cu coe­ficientul indexării 15%:

 1. toate pensiile stabilite/re-examinate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii nr. 156/ 1998;
 2. pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii cu privire la asigurarea cu pen­sii de stat în Republica Moldova nr. 437/1990;
 3. pensiile funcționarilor publici stabilite în temeiul Legii serviciului public nr. 443/1995;
 4. pensiile colaboratorilor vamali stabilite în temeiul Legii serviciului în organele vamale nr. 1150/2000;
 5. plățile periodice capitalizate stabilite în temeiul Legii cu privire la capitalizarea plăților periodice nr. 123/1998:
  1. plățile lunare capitalizate beneficiarilor care, în urma unui acci­dent de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesi­onală din vina întreprinderii, fără succesiune de drept, lichidată ul­terior;
  2. plățile lunare capitalizate be­neficiarilor care, în urma unui acci­dent de muncă, au suferit o traumă ori au contractat o boală profesio­nală din vina întreprinderii lichidate ulterior;
 6. indemnizațiile de dizabilitate stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr. 756/1999;
 7. pensiile stabilite în temeiul Legii privind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cerno­bîl nr. 909/1992;
 8. compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimen­tare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pen­tru persoanele participante la li­chidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, avariile cu radiație io­nizantă și a consecințelor lor la obiectivele atomice civile sau mi­litare, stabilită în temeiul Legii pri­vind protecția socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl nr. 909/1992. De la 1 aprilie 2023, această compensație bănească se stabilește în cuantum indexat;
 9. pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militari­lor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne și din cadrul In­spectoratului General de Carabi­nieri nr. 1544/1993. De la 1aprilie 2023, pensiile minime stabilite în temeiul legii respective se determină în cuantum indexat;
 10. 1indemnizațiile urmașilor per­sonalului medical decedat ca ur­mare a desfășurării activității medi-cale în lupta cu Covid-19 stabilite în temeiul Legii nr. 127/2020;
 11. pensiile stabilite în temeiul Legii cu privire la statutul judecăto­rului nr. 544/1995.

De la 1 aprilie 2023, cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă constituie 2620,62 lei.

Cuantumul pensiei minime de dizabilitate constituie:

 1. în cazul unei dizabilități se-vere –1965,47 lei;
 2. în cazul unei dizabilități accentuate – 1834,43 lei;
 3. în cazul unei dizabilități medii – 1310,31 lei.

În cazul în care cuantumul pen­siei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei mi­nime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri, sub forma unui supliment de soli­daritate, se acoperă din mijloacele bugetului de stat. Suplimentul de solidaritate reprezintă o compo­nentă a pensiei care nu se inde­xează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime.

În cazul indexării din 1 aprilie 2023, coeficientul de indexare se va aplica doar acelei părți din pen­sie care nu depășește salariul me­diu lunar pe economie prognozat pentru anul 2023, care constituie 11700 de lei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor