24 mai 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Ajutorul de șomaj: condițiile în care se acordă și cum se calculează acesta

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Ajutorul de șomaj: condițiile în care se acordă și cum se calculează acesta
Sfatul economistului. Ajutorul de șomaj: condițiile în care se acordă și cum se calculează acesta
Vocea poporului

Cum se calculează și se acordă ajutorul de șomaj? Care instituție actualmente stabilește ajutorul de șomaj? Merită să mă adresez la instituția respectivă sau să-mi caut de muncă de sine stătător?

Nicolae Căpățână, s. Bardar, raionul Ialoveni

 

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Ajutorul de șomaj se acordă în conformitate cu prevederile Legii 105/2018 cu privire la promova­rea ocupării forței de munca și asigurarea de șomaj și prevederile Procedurii de examinare și stabili­re a dreptului la ajutor de șomaj, aprobată prin Hotărârea Guver­nului nr.1276/2018 pentru apro­barea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Agenția Națională pentruOcuparea Forței de Muncă (ANOFM), prin intermediul sub­diviziunilor teritoriale pen­tru ocuparea forței de muncă (STOFM), este responsabilă de acordarea statutului de șomer, stabilirea dreptului de acordare a ajutorului de șomaj, suspendarea, restabilirea și încetarea plății aju­torului de șomaj.

Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), prin intermediul caselor teritoriale de asigurări so­ciale (CTAS), este responsabilă de calculul cuantumului, stabilirea perioadei şi plata ajutorului de șomaj.

Ajutorul de șomaj se stabilește șomerilor care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

  1. nu realizează venituri din activități de muncă la momentul stabilirii ajutorului de șomaj;
  2. au activat şi au realizat un stagiu de cotizare în sistemul pu­blic de asigurări sociale de stat de cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistrării;
  3. nu refuză un loc de muncă corespunzător sau să participe la măsurile active de ocupare a forței de muncă oferite de STOFM con­form planului individual de anga­jare a șomerului.

Cuantumul lunar al ajutorului de șomaj se stabilește în funcție de circumstanțele în care persoa­na a încetat activitatea de muncă, după cum urmează:

  1. 50% din venitul mediu lu­nar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare da­tei înregistrării cu statut de șomer – în cazul încetării activității de muncă drept urmare a lichidării sau încetării activității angajato­rului, reducerii numărului sau a statelor de personal ori în cazul decesului, declarării decedat sau dispărut fără urmă, prin hotărârea instanței de judecată, a angajato­rului persoană fizică;
  2. 40% din venitul mediu lu­nar asigurat al persoanei realizat în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare da­tei înregistrării cu statut de șomer – în cazul încetării activității de muncă în alte circumstanțe decât cele indicate la lit. a).

Venitul mediu lunar asigurat se determină prin împărțirea la 12 a venitului asigurat realizat la toa­te unitățile în ultimele 12 luni din ultimele 24 de luni calendaristice premergătoare datei înregistră­rii cu statut de șomer, venit din care au fost calculate şi achitate contribuții de asigurări sociale.

Perioada de plată a ajutorului de șomaj se stabilește diferențiat, în funcție de stagiul de cotizare al șomerului, după cum urmează:

  1. cinci luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cu­prins între cel puțin 12 luni şi 10 ani;
  2. șapte luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare cu­prins între 10 şi 15 ani;
  3. nouă luni calendaristice, în cazul unui stagiu de cotizare de peste 15 ani.

De exemplu: ați activat trei ani la un agent economic (primul loc de muncă). În ultimul an ați ridicat un salariu de 5000 de lei pe lună și funcția dumneavoastră cade sub incidența reducerii statelor de personal. Vă adresați la subdivizi­unea teritorială pentru ocuparea forței de muncă, unde vi se acordă statutul de șomer și vi se stabilește dreptul de acordare a ajutorului de șomaj. Casa teritorială de asigurări sociale stabilește cuantumul aju­torului de șomaj din venitul asigu­rat din ultimele 12 luni: (5000 lei x 12) : 12 x 50% = 2500 lei. Astfel, dumneavoastră veți beneficia de un ajutor de șomaj, în mărime de 2500 de lei pe o perioadă de până la cinci luni calendaristice, dat fi­ind faptul că aveți un stagiu coti­zant de doar trei ani.

Conform legislației, cuantumul lunar al ajutorului de șomaj nu poate depăși cuantumul salariului mediu lunar pe economie pen­tru anul precedent datei stabilirii dreptului la ajutor de șomaj.

În cazul în care cuantumul lunar al ajutorului de șomaj depășește cuantumul salariului mediu lu­nar pe economie pentru anul precedent, ajutorul de șomaj se stabilește în cuantumul salariului mediu lunar pe economie pentru anul precedent (9115, 9 lei pentru anul 2021).

Important este faptul că șo-merii beneficiari de ajutor de șomaj sunt asigurați în sistemul public de asigurări sociale și în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Perioada în care șomerul primește ajutor de șomaj se include în stagiul de cotizare. Din aceste considerente, vă îndemnăm să vă înregistrați la subdiviziunea teritorială de ocu­pare a forței de muncă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor