19 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Violenţa în familie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Violenţa în familie
Sfatul avocatului. Violenţa în familie
stuff.co.nz

Sunt căsătorită şi avem doi copii. Soţul de mai mult timp face abuz de băuturi alcoolice, fiind agresiv când este beat. Dacă anterior ne agresa doar verbal, de ceva timp folosește și forța fizică împotriva noastră. Am fost la primăria din sat să mă consult, dar mi s-a spus că nu pot face nimic dacă nu am leziuni corporale vizibile. Ce să fac şi unde să mă adresez pentru a mă proteja pe mine şi pe copii?
Anonim

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Dvs. aţi primit un răspuns in­corect. De fapt, sunteţi victima violenţei în familie şi există un mecanism legal de protejare îm­potriva acestei violenţe.

Potrivit legii, se consideră vi­olenţă în familie acte de violenţă fizică, sexuală, psihologică, eco­nomică sau spirituală, cu excep­ţia acţiunilor de autoapărare sau de apărare a altei persoane, in­clusiv ameninţarea cu asemenea acte, comise de către un mem­bru de familie în privinţa altui membru al aceleiaşi familii, prin care s-a cauzat victimei un pre­judiciu material sau moral.

Beneficiază de protecţie din partea statului victima, membri ai aceleiaşi familii: în condiţia de conlocuire – persoanele aflate în căsătorie, în divorţ, sub tutelă şi curatelă, rudele, afinii lor, so­ţii rudelor, persoanele aflate în concubinaj sau părinţi şi copii; în condiţia de locuire separată – persoanele aflate în căsătorie, în divorț, rudele, afinii lor, copiii adoptivi, persoanele aflate sub curatelă, persoanele care se află ori s-au aflat în concubinaj.

Trebuie să sesizaţi cazul de violenţă în familie şi să solicitaţi protecţie poliţistului de sector, ori, în caz de stabilire la locul fap­tei, ca urmare a evaluării riscuri­lor, a circumstanţelor din care re­zultă o bănuială rezonabilă că au fost comise acte de violenţă în familie şi/sau persistă un pericol iminent de repetare sau comite­re a acţiunilor violente, organul de poliţie este obligat să dispu­nă imediat eliberarea ordinului de restricţie de urgenţă în privin­ţa agresorului pentru înlăturarea situaţiei de criză şi, concomitent, întreprinde acţiunile necesare de constatare a comiterii infracţiunii de violenţă în familie. Ordinul se eliberează pentru o perioadă de până la zece zile şi se pune înda­tă în aplicare, agresorul şi victima fiind informaţi despre restricţiile aplicate, drepturile şi obligaţiile care le revin şi despre răspunde­rea pentru neexecutarea cerinţe­lor ordinului de restricţie.

În context, aveţi şi dreptul, în perioada de acţiune a ordinului de restricţie de urgenţă, să so­licitaţi eliberarea ordonanţei de protecţie cu depunerea cererii respective în instanţa de judeca­tă. Acţiunea ordinului de restric­ţie de urgenţă, în acest caz, se prelungeşte de drept şi încetea­ză odată cu punerea în aplicare a măsurilor de protecţie stabilite de judecată.

Instanţa de judecată emite, în 24 de ore de la primirea cererii, o ordonanţă de protecţie, prin care poate oferi asistenţă victimei şi copiilor ei, aplicând agresorului una sau mai multe din următoa­rele măsuri: obligarea de a pă­răsi temporar locuinţa comună ori de a sta departe de locuinţa victimei, fără a decide asupra modului de proprietate asupra bunurilor; obligarea de a sta departe de locul aflării victimei, excluzând și orice contact vizual cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespon­denţă sau în orice alt mod, cu victima sau cu copiii acesteia, cu alte persoane dependente de ea; interzicerea să se apropie de anumite locuri: locul de muncă al victimei, locul de studii al co­piilor, alte locuri determinate pe care persoana protejată le frec­ventează; obligarea, până la so­luţionarea cazului, de a contribui la întreţinerea copiilor pe care îi are în comun cu victima; limi­tarea dispunerii unilaterale de bunurile comune; obligarea de a participa la un program special de tratament sau de consiliere dacă o asemenea acţiune este determinată de instanţa de ju­decată ca fiind necesară pentru reducerea violenţei sau dispariţia ei; stabilirea unui regim tempo­rar de vizitare a copiilor săi mi­nori; interzicerea de a deține şi purta armă.

În cazul în care agresorul tre­buie să părăsească locuinţa fami­liei, poliţia trebuie să-i ceară să predea imediat toate cheile de la locuinţă. Dacă agresorul refuză să părăsească benevol locuinţa, organul de poliţie are dreptul să întreprindă măsurile care se im­pun pentru înfrângerea rezisten­ţei opuse cerinţelor legale.

Pentru asistenţa victimelor vi­olenţei în familie sunt organizate şi funcţionează centre de asis­tenţă şi protecţie a victimelor vi­olenţei în familie şi a copiilor lor.

Cereţi organului de poliţie să vă comunice unde să vă adre­saţi pentru a vi se oferi servicii specializate de sprijin precum: adăpost (plasament), asisten­ţă juridică, psihologică, socială, medicală de urgenţă şi alte tipuri de ajutor.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor