25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Remorcarea autovehiculelor rămase în pană

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Remorcarea autovehiculelor rămase în pană
Sfatul avocatului. Remorcarea autovehiculelor rămase în pană
infoshiny.ru

Mi s-a întâmplat să se strice automobilul în timpul de­plasării pe o stradă din oraş când era traficul foarte aglo­merat. Neştiind ce să fac, am pornit semnalul de avarie şi am început să telefonez pe toţi cei care consideram că mă pot ajuta cu ceva. Am fost claxonat şi huiduit intens. Într-un final, am apelat la serviciul de evacuare. Aţi putea să-mi spuneţi cum ar trebui de procedat în aşa cazuri şi ce reguli sunt pentru remorcarea automobilului?

Vasile A., mun. Chişinău

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Modul de clarificare a situa­ţiilor de aşa gen este descris în Regulamentul circulaţiei rutiere (secţiunea a 8-a, punctele 74-77).

Astfel, în cazul în care autove­hiculul rămâne în pană, conducă­torul acestuia trebuie să-l scoată imediat în afara carosabilului, iar dacă aceasta nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordură şi, la necesitate, să anunţe asistenţa tehnică.

Dacă vehiculul rămas în pană nu poate fi scos de pe carosabil şi, prin prezenţa sa, se creează obstacole pentru ceilalţi partici­panţi la trafic, conducătorul tre­buie să-l semnalizeze, punând în funcţiune avertizorul de avarie.

Remorcarea autovehiculelor rămase în pană se efectuează respectând următoarele condiţii:

  • prin intermediul legăturii flexibile cu o lungime de 4-6 m, care la fiecare metru lungime tre­buie să fie marcată prin steguleţe de culoare roşie de dimensiunea 200 x 200 mm, în cazul în care la vehiculul remorcat nu sunt de­fectate frâna de serviciu şi siste­mul de direcţie;
  • prin intermediul unei bare metalice (cuplaj rigid) cu lungi­mea de cel mult 3 m sau al unui dispozitiv care să asigure posi­bilitatea vehiculului remorcat de a se înscrie în traiectoria remor­cherului, în cazul în care la vehi­culul remorcat nu este defectat sistemul de direcţie;
  • autovehiculele cu sistemul de direcţie defectat vor fi remor­cate prin încărcarea părţii din faţă a lor în caroseria vehiculului tractor sau pe o platformă de re­morcare;
  • la volanul vehiculului trac­tor trebuie să se afle un condu­cător care are mai mult de un an vechime în conducere;
  • în cazul remorcării prin in­termediul legăturii flexibile sau al barei metalice, la volanul autove­hiculului remorcat trebuie să se afle un conducător care posedă permis de conducere de catego­ria (subcategoria) corespunză­toare;
  • în procesul remorcării au­tovehiculele trebuie să fie sem­nalizate. Conducătorii auto­vehiculelor care tractează alte autovehicule, pentru atenţiona­rea altor participanţi la trafic şi pentru semnalizarea vehiculelor în cazul deplasării pe timp de zi, trebuie să pună în funcţiune în faruri lumina de întâlnire sau lu­mina de deplasare pe timp de zi. La autovehiculele tractate trebuie să fie pus în funcţiune avertizo­rul de avarie, iar în cazul în care acesta nu funcţionează sau lip­seşte, în spatele acestor vehicule trebuie amplasat triunghiul de presemnalizare.

Remorcarea autovehiculelorrămase în pană trebuie să se efectueze cu o viteză ce nu depă­şeşte 50 km/h.

Remorcarea este interzisă: pe drumurile acoperite cu polei, prin intermediul unei legături flexibile; cu motocicletele fără ataş, pre­cum şi pe acestea; a două auto­vehicule concomitent; în cazul în care frâna de serviciu la vehiculul remorcat este defectată, iar masa lui depăşeşte jumătate din masa de facto a vehiculului tractor.

În cazul în care remorcarea se efectuează prin intermediul unei legături flexibile sau al cuplajului rigid, se interzice transportarea pasagerilor în autobuzele, tro­leibuzele, precum şi în caroseria autocamioanelor remorcate. În cazul remorcării prin modul în­cărcării parţiale, este interzisă prezenţa persoanelor în cabina şi caroseria vehiculului remorcat, precum şi în caroseria vehiculului tractor.

Deci, dvs. trebuia să încercaţi să scoateţi mijlocul de transport de pe carosabil sau să îl plasaţi cât mai aproape de bordură şi să instalaţi dispozitivele de sem­nalizare, potrivit Regulamentului circulaţiei rutiere, după care să telefonaţi la serviciile specializate pentru remorcarea sau tractarea automobilului.

În aşteptarea ajutorului la care aţi apelat, se recomandă să urcaţi în automobil până la sosirea ve­hiculului special.

Reacţia negativă şi agresivă, mai puţin corectă a altor şoferi care v-au claxonat şi huiduit, tre­buie ignorată, or aceasta este do­vada lipsei de bun simţ şi a tole­ranţei din partea lor şi, cu părere de rău, mai durează până se va schimba mentalitatea participan­ţilor la trafic din ţara noastră.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand