16 august 2022
Chisinau
Social

Sfatul avocatului. Privarea dreptului de a conduce mijloace de transport

Loading
Social Sfatul avocatului. Privarea dreptului de a conduce mijloace de transport
Sfatul avocatului. Privarea dreptului de a conduce mijloace de transport
publika.md

Pentru încălcarea Regulamentului Circulaţiei Rutie­re, am fost privat de dreptul de a conduce automobilul. De fapt, eu nici nu ştiam că pentru o astfel de încăl­care urmează consecinţe atât de grave, dar acest fapt nu m-a salvat. În ce cazuri este prevăzută privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport?
Valeriu B., Soroca

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Legea prevede drept pe­deapsă privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport sau anularea acestui drept pen­tru mai multe încălcări. Există răspundere contravenţională şi penală.

Răspunderea contravenţio­nală survine pentru încălcarea prevederilor Codului contraven­ţional, şi anume pentru comite­rea contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere: exploatarea vehiculelor echipate cu dispo­zitive speciale de semnalizare luminoasă şi/sau sonoră fără autorizație; conducerea unui vehicul cu un număr de înmatri­culare fals sau neatribuit aces­tuia de autoritatea competentă; conducerea vehiculului de către o persoană în stare de ebrietate produsă de alcool ce depăşeşte gradul maxim admisibil stabilit de lege; predarea cu bună ştiin­ţă a conducerii vehiculului către o persoană care este în stare de ebrietate; traversarea de către conducătorul de vehicul a liniei de cale ferată în afara pasajului de nivel; nerespectarea regulilor de circulaţie în zonele rezidenţi­ale sau pietonale, fapt ce a ge­nerat o situaţie de accident de circulaţie; nerespectarea indica­toarelor de semnalizare rutieră şi de acordare a priorităţii de tre­cere, a altor reguli de circulaţie rutieră care a generat o situaţie de accident de circulaţie; neîn­deplinirea de către conducăto­rul de vehicul a indicaţiei legale dată de agentul de circulaţie de a opri vehiculul; încălcarea, de către conducătorul de vehicul, a prevederilor Regulamentului circulației rutiere, săvârşită prin comportament agresiv; părăsi­rea de către persoana implica­tă în accident rutier a locului în care s-a produs accidentul ce s-a soldat cu deteriorarea neîn­semnată a vehiculelor, a încăr­căturilor, a drumurilor, a instala­ţiilor rutiere, a altor instalaţii sau a altor bunuri ori cu cauzarea de vătămări corporale neînsem­nate victimei, cu excepția acci­dentului rutier documentat prin procedura de constatare amia­bilă a accidentului; participarea conducătorilor de vehicule la deplasarea neautorizată în grup (cu excepţia coloanelor oficia­le) pe drumurile publice care a generat riscul producerii unui accident de circulaţie.

Conducătorului de vehicul declarat vinovat de săvârşirea contravenţiei, odată cu apli­carea sancţiunii principale, i se aplică un număr de puncte de penalizare ca sancţiune comple­mentară. Dacă aplicarea sancţi­unii conduce la acumularea a 15 puncte de penalizare, agentul constatator remite cauza con­travenţională spre examinare în instanţa de judecată com­petentă, care, odată cu sancţi­unea principală şi cu aplicarea punctelor de penalizare, aplică privarea de dreptul special de a conduce vehicule pe un termen de la şase luni la un an ca sanc­ţiune complementară.

Răspunderea penală survine pentru încălcarea prevederilor Codului penal, şi anume pentru încălcarea regulilor de securita­te a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălca­re ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie sau gravă a integrităţii corporale sau a să­nătăţii ori decesul; conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanțe stupefi­ante, precum şi pentru refuzul, împotrivirea sau eschivarea conducătorului mijlocului de transport de la testarea alcool­scopică, de la examenul medi­cal în vederea stabilirii stării de ebrietate şi a naturii ei sau de la recoltarea probelor biologice în cadrul acestui examen medical.

Anularea dreptului de a con­duce mijloace de transport se aplică doar ca pedeapsă pena­lă.

Privarea de dreptul de a con­duce mijloace de transport sau anularea acestui drept constă în interzicerea conducerii oricărui tip de mijloc de transport pe drumurile publice. Privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de judecată pe un termen de la unul la cinci ani. Anularea dreptului de a condu­ce mijloace de transport poate fi aplicată de instanţa de jude­cată, cu redobândirea ulterioară a permisului de conducere, în modul stabilit de lege.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor