22 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Poate fi împărțită moștenirea lăsată prin testament doar unei persoane?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Poate fi împărțită moștenirea lăsată prin testament doar unei persoane?
Sfatul avocatului: Poate fi împărțită moștenirea lăsată prin testament doar unei persoane?

 

 

testament

Foto: incomod.ph

Am aflat recent că în timpul vieții mama a semnat un testament pe numele unuia dintre frații noștri. Precum ne-am înțeles cei trei copii după decesul mamei, fratele pe numele căruia a fost scris testamentul a rămas să locuiască cu familia în casa părinților noștri. Atât în timpul vieții mamei, cât și după deces, am în­grijit de casă și am lucrat terenurile părinților împreună cu toți copiii și nepoții. Nu am știut că mama a semnat testamentul, iar deoarece mama era neștiutoare de carte, considerăm că a fost influențată de fratele nostru. Aveam convingerea că gospodăria va rămâne în mod egal celor trei copii, de aceea am și avut grijă constant de terenuri și de casă. Nu demult, a decedat fratele pe numele căruia a fost scris testamentul. Averea s-ar putea să rămână co­piilor săi, însă noi nu suntem de acord. Care sunt prevederile legii și ce putem face?

 

Maria Ursache,

raionul Cimișlia

 

Testamentul este un act juridic solemn, unilateral, revocabil şi personal prin care testatorul, având capa­citate de exercițiu, dispune cu titlu gratuit, pentru mo­mentul încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de o parte din ele.

Codul civil prevede că valabilitatea testamentului poate fi contestată în in-stanța de judecată de către moştenitorii legali şi de alte persoane interesate. Astfel, testamentul poate fi consi­derat nul dacă dispozițiile acestuia contravin legii sau intereselor publice, dacă conține condiții care nu sunt clare sau dacă a fost întocmit fără respectarea formei stabilite de lege.

Articolul 1461 din Codul civil reglementează situa-ția pe care o enunțați dvs. Testamentul persoanei an­alfabete sau cu deficienţe fizice se întocmeşte în mod obligatoriu în prezenţa a doi martori şi a unei persoane care poate comunica cu testatorul, confirmând prin semnătură manifestarea lui de voinţă. Nu pot fi mar-tori testamentari persoane­le care nu au atins majora­tul, cele lipsite de capacita­te de exerciţiu, moştenitorii testamentari şi rudele lor pe linie ascendentă şi descen­dentă, surorile, fraţii, soţul (soţia) şi legatarul. Respec­tarea acestor condiții va fi verificată într-un eventual proces judiciar dacă va fi înaintată o cerere de decla­rare a nulității testamen­tului. Dacă se va confirma nerespectarea acestor nor­me de către notarul care a autentificat testamentul și vor fi prezentate și alte pro­be care vor pune la îndo­ială manifestarea de liberă voință a testatoarei, atunci este posibil să fie aplicată declararea nulității testa­mentului.

În caz contrar, cererea ar putea fi respinsă, de aceea, urmează de apreciat temei­nicia adresării în instanță și probele avute la dispoziție. Aceasta în situația în care, atât prin practica judici­ară națională, cât și cea internațională, este prote­jat dreptul la moștenirea proprietății private garantat prin art. 46 din Constituția Republicii Moldova, pre­cum și este respectată voința exprimată de testa­tori în timpul vieții.

O altă normă din Con-stituția Republicii Moldo­va, art. 20, garantează tu­turor realizarea dreptului de acces la justiție, în baza căreia orice persoană are dreptul la satisfacţie efec­tivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care vio­lează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

Totodată, adresarea în instanța de judecată este legată de suportarea unor cheltuieli de judecată, de obligația de a dovedi cir­cumstanţele pe care per­soana le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale. De aceea, este bine de verificat și pe cale extraju­diciară, adresându-vă no­tarului pentru clarificarea situației în fapt de la mo­mentul semnării testamen­tului.

 

Viorica GRECU, avocat

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
 • geanina mocanu
  28.12.2014

  M am inteles cu mama acum 6ani ca imi va lasa mie casa daca o intretin am fost in spania si de acolo trimiteam bani si si am renovato doar ca anul acesta cum sora mrs mijlocie sa despartit sa inteles cu ea sa vinda casa si sa sr mute amindoua ra avind 3copii iar moe miai spus ca trebuie sa imi iau tot ce am si sa ma mut le am zis ca macar sa imi restituie banii ce i am investit aici si nu ma pot intelege cu ele vs rog din
  suflet sa ma sfatuiti cum da fac ca toti banii mei sint in acra casa un raspuns urgent daca se poate sint disperata

 • Arhire Aurelia
  23.05.2017

  Buna seara!Mama mea a ramas singura in viata din familia ei compusa din parinti si o sora.Sora decedata are trei copii majori in viata si sotul decedat si el.Intrebarea este: cum se imparte mostenirea casei parintilor mamei mele, avand in vedere ca nu exista vreun testament.Va multumesc!

Citește și
slot thailand