14 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Părinții au obligații la creșterea copilului, chiar dacă nu formează o familie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Părinții au obligații la creșterea copilului, chiar dacă nu formează o familie
Sfatul avocatului: Părinții au obligații la creșterea copilului, chiar dacă nu formează o familie

 

 

obligatia de crestere-a copiilor

Foto: cugetliber.ro

Sunt bunica lui C., în vârstă de șapte ani, am fost numită și tutorele copilului. De la vârsta de trei ani, copilul este cu mine. Tatăl lui biologic nu a fost înscris în certificatul de naștere din anumite circumstanțe exis­tente la acel moment. Totodată, căsătoria cu mama copilului nu a fost înregistrată. Deși, îndată după nașterea copilului, tatăl l-a recunoscut, i-a oferit cadouri, atenție, îl lua la plimbare, dar după câțiva ani acesta s-a distanțat de copil. Deoarece avem pro­bleme materiale, am solicitat de mai mul­te ori sprijin de la tatăl copilului, însă el refuză nu numai să-l ajute, de la un timp, chiar și să recunoască faptul că este tatăl lui biologic. Ași vrea să întreb cum se poa­te rezolva problema pentru a fi obligat tatăl să întrețină copilul în această situație. Nu avem mijloace financiare nici pentru teste medicale, pentru a dovedi că este tatăl co­pilului. Există vreo soluție pentru mine, ca bunică, având o pensie mică?

 

T.R., mun. Chișinău

 

Da, există rezolvare pentru problema dvs., iar în cauze similare sunt emise și decizii judiciare. Situația poa­te fi rezolvată numai pe cale judecătoreas­că. În primul rând, va fi solicitată stabilirea paternității în baza art. 48 din Codul familiei. Conform acestuia, dacă copilul este năs­cut din părinți necăsătoriți între ei și în lipsa declarației comune a părinților sau a tatălui copilului, paternitatea se stabilește de către instanța judecătorească în baza declarației unuia dintre părinți, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuși la atingerea majoratului. Este bine de știut că pentru a proba paternitatea nu este necesitate stringentă de testul ADN. Un astfel de raport de expertiză este doar una din modalități pentru a dove­di, însă nu principala, deoarece normele procesuale nu o califică fiind obligatorie pentru instanța de judecată, ci doar una din probe care vor fi apreciate în ansamblu. Există practică judiciară potrivit căreia paternitatea a fost constatată în lipsa unui test ADN, însă, în baza al­tora, precum: martori, acte, corespondență, alte fapte, precum și a prezumțiilor. Deci instanța judecătorească poate să ajungă la o concluzie asupra paternității înteme­iată fiind pe deducții, ipoteze, supoziții care pot fi extrase din declarațiile martorilor, înscrisuri care indică relația dintre mama și tatăl copilului, cu atât mai mult, dacă a existat concubinajul.

În aceeași acțiune judecătorească privind stabilirea paternității poate fi solicitată și încasarea pensiei pentru întreținerea copilului minor de la tată. Aceasta poate fi stabilită într-o sumă bănească fixă sau în cotă de ¼ din toate salariile/veniturile părintelui. Suma bănească fixă pe care o puteți solicita reiese din necesitățile copilului, dar nu poate fi mai mică decât ½ din cuantumul mini­mului de existență calculat de Biroul Național de Statisti­că pentru un copil de vârsta respectivă. Dacă se va solicita încasarea în proporție de ½ din salariile/veniturile pă­rintelui, atunci în baza hotărârii judecătorești și a titlu­lui executoriu, la cererea dvs., se va deschide un dosar de executare în procesul căruia executorul judecătoresc va urmări salariile și veniturile tatălui și va încasa ¼ din ele. O procedură de executare poate fi pornită și în cazul încasării pensiei pentru întreținerea copilului minor în sumă bănească fixă.

Totodată, cheltuielile de judecată suportate, precum și cele de executare, urmează a fi încasate de la pârât.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand