13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Nimeni nu poate fi silit să cedeze proprietatea sa

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Nimeni nu poate fi silit să cedeze proprietatea sa
Sfatul avocatului: Nimeni nu poate fi silit să cedeze proprietatea sa

 

 

proprietate

Foto: legestart.ro

Am fost căsătorită cu fostul soț mai bine de 15 ani. În anul 2011, am divorțat. În timpul căsnici­ei, am construit casa în care locuim acum eu și co­piii, au fost procurate mai multe obiective, printre care două terenuri agricole, pe care le lucrăm eu și copiii. Prin hotărârea judecătorească de desfacere a căsătoriei, am partajat averea noastră comună, iar după divorț, toate au rămas în folosința mea și a copiilor. Fostul soț se află la muncă peste hotare și, din câte cunoaștem, și-a întemeiat o altă relație și nu este interesat de casă și de celelalte bunuri. Aș vrea să întreb cum pot proceda cu partea lui. Aș dori să-i dau fostului soț o sumă de bani pentru partea lui din avere, chiar să-i transfer această sumă acolo unde este stabilit cu traiul, numai ca să perfectez pe numele meu sau al copiilor casa și terenurile inte­gral. Există o astfel de posibilitate legală?
Ioana Ursu, s. Bubuieci, mun. Chișinău

 

Odată ce proprietatea soților a fost partajată prin hotărâ­re judecătorească, acum dvs. dispuneți ambii de câte o cotă parte ideală din fiecare bun.

Art. 357 din Codul civil pre­vede că încetarea proprietății comune pe cote părți poate fi cerută oricând dacă legea, contractul sau hotărârea jude­cătorească nu prevede altfel. Împărțirea poate fi cerută chiar și atunci când unul dintre co­proprietari folosește exclusiv bunul. Împărțirea poate fi făcu­tă prin înțelegere a părților sau prin hotărâre judecătorească.

Potrivit art. 361 din Codul civil, împărțirea bunului pro­prietate comună pe cote-părți se face în natură, proporțional cotei părți a fiecărui copropri­etar. Dacă bunul proprietate comună pe cote părți este in­divizibil ori nu este partajabil în natură, împărțirea se face prin atribuirea întregului bun, în schimbul unei sulte, în fa­voarea celuilalt coproprietar, la cererea lui; precum și vânzarea bunului în modul stabilit de co­proprietari, ori prin licitație și împărțirea sumei dobândite în­tre părți conform cotei pe care o deținea fiecare. Sulta este o sumă de bani care se dă unuia dintre coproprietari în cazul în care bunurile care se schimbă (împart) nu sunt de valoare egală.

Prin urmare, o astfel de posibilitate este prevăzută de legislația în vigoare. Numai că aceste prevederi pot fi realizate dacă există acordul fostului soț. Deoarece dreptul de proprie­tate este garantat prin art. 46 alin. (2) din Constituție, art. 315-316 din Codul civil și de alte norme, fostul soțnu poate fi silit nici prin hotărâre judecă­torească să cedeze proprietatea sa, afară numai de cazuri de ex­propriere, dar aceasta nu se re­feră la situația descrisă de dvs.

Pornind de la cele menționate mai sus, concluzionăm că îm-părțirea bunurilor proprietate comună pe cote părți urmează să fie efectuată în una din două situații: dacă bunul este indivi­zibil și dacă bunul este divizibil și împărțirea se face în natu­ră. Dacă bunul este indivizibil, acesta poate fi atribuit în pro­prietate exclusivă unuia dintre coproprietari. Însă o asemenea situație este posibilă numai cu acordul ambilor coproprietari. Însăși atribuirea întregului bun unui coproprietar în cazul par­tajului pe cale judecătorească în schimbul unei sulte în favoarea celeilalte părți se poate efectua numai cu acordul și la cererea tuturor.

Așadar, pentru soluționarea problemei ridicate, este necesar acordul ambilor, iar dacă nu se ajunge la o înțelegere, se poate aplica procedura de vânzare la licitație. În caz contrar, lipsirea fostului soțde proprietatea sa, chiar și în schimbul unei sume de bani, ar putea însemna vio­larea dreptului său la propri­etate, garantat prin normele menționate mai sus, dar și prin art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţi­onal la Convenţia pentru Apă­rarea Drepturilor Omului şi Li­bertăţilor Fundamentale.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand