12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Martorul trebuie să fie informat

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Martorul trebuie să fie informat
Sfatul avocatului: Martorul trebuie să fie informat

 

 

martor-in-judecata

Foto: irp.md

Am primit citaţie de la Inspectoratul de Poliţie să mă prezint la data şi locul indicat în vederea audierii mele în calitate de martor. Ce drepturi şi obligaţii am ca martor, ce trebuie să cunosc, ce situaţii pot să apa­ră şi cum trebuie să reacţionez, luând în consideraţie diferite cazuri de abuzuri comise de către poliţişti, pe care le cunosc din auzite?
Vasile B., or. Străşeni

Martorul, potrivit legii, are un şir foarte larg de drepturi: să ştie în legătură cu care cauză este ci­tat; să ceară recuzarea interpretu­lui, a traducătorului care participă la audierea sa; să înainteze cereri; să fie informat despre toate mă­surile de protecţie disponibile, conform prevederilor Codului de procedură penală şi ale Legii cu privire la protecţia martorilor şi a altor participanţi la procesul penal; să fie informat despre po­sibilitatea audierii, prin interme­diul unei teleconferinţe cu imagi­nea şi vocea distorsionate, astfel încât să nu poată fi recunoscut; să solicite organului de urmărire penală consemnarea datelor de identitate reale într-un proces-verbal separat, care se va păstra într-un plic sigilat, excluzând posibilitatea învinuitului de a lua cunoştinţă de aceste date; să re­fuze de a face declaraţii, de a pre­zenta obiecte, documente, mostre pentru cercetare comparativă sau date dacă acestea pot fi folosite ca probe care mărturisesc împotriva sa sau a rudelor sale apropiate; să facă declaraţii în limba maternă sau în altă limbă pe care o pose­dă; să ia cunoştinţă de declaraţiile sale înregistrate, să ceară corecta­rea sau completarea declaraţiilor sale; la depunerea declaraţiilor, să utilizeze documente ce conţin calcule complicate, denumiri geo­grafice şi altă informaţie care este dificil de a o expune din memorie, notiţe asupra amănuntelor greu de reţinut; să ilustreze declaraţiile sale cu scheme, desene grafice; la participarea în acţiuni procesuale din cadrul urmăririi penale, să fie asistat de un apărător ales de el ca reprezentant; să scrie personal declaraţiile sale în procesul-ver­bal al audierii din cadrul urmări­rii penale; să ceară compensarea cheltuielilor suportate în cauza penală şi repararea prejudiciului cauzat de acţiunile nelegitime ale organului de urmărire penală; să i se restituie bunurile ridicate de organul de urmărire penală sau prezentate de el însuşi în calitate de probe, să primească documen­tele care îi aparţin, în original.

Din şirul de drepturi enume­rat este necesar să ţineţi cont, în special, de câteva momente im­portante.

În primul rând, dacă simţiţi nesiguranţă şi nelinişte sau doar doriţi să vă asiguraţi că totul va merge bine, aveți dreptul la avocat, care să vă asiste pe tot parcursul procesului penal şi să acorde asistenţa juridică califi­cată, având şanse mult mai mari să evitaţi neplăceri. Puteţi să vă angajaţi un avocat sau, în cazul în care situaţia dvs. financiară nu vă permite, să solicitaţi colaborato­rului de poliţie să vă asigure asis­tenţa juridică garantată de stat.

Înainte de a depune mărturii, discutaţi confidenţial în prealabil cu avocatul detaliile, pentru evi­tarea unor neplăceri, deoarece, în procesul audierii dvs., avocatul nu poate interveni cu recoman­dări, cu toate că puteţi solicita în­trerupere în audiere pentru con­sultarea apărătorului.

Avocatul, de asemenea, poate face cereri în înteresele şi în ve­derea asigurării respectării drep­turilor dvs.

Nici o persoană nu poate fi silită să facă declaraţii contrar intereselor sale sau ale rudelor sale apropiate. Este necesar să cunoaşteţi că sunteţi în drept să refuzaţi să daţi explicaţii, dacă acestea vă pot dăuna – dreptul de a nu vă autoincrimina. Deci, înaintea începerii audierii, infor­maţi-vă referitor la evenimentele şi circumstanţele despre care se solicită să comunicaţi şi convin­geţi-vă că aceste declaraţii sunt inofensive faţă de dvs. Dacă in­formaţiile solicitate se referă la persoane sau evenimente care vă pot pune în pericol siguranţa dvs. sau a oamenilor apropiaţi, bunu­rile ce vă aparţin, cereţi insistent să vă fie asigurate măsurile de protecţie prevăzute de lege.

În cazul în care deplasarea la organul de urmărire penală im­plică cheltuieli de transport sau de alt gen, este necesar să păstraţi înscrisurile probatoare – bilete de călătorie, cecuri, bonuri de casă etc., care vă vor permite să pre­tindeţi la compensarea acestora şi demonstarea cuantumului lor.

Totodată, trebuie să știți că, conform Codului muncii, sala-riaților li se menține salariul me­diu în cazul prezentării, la citare, la organele de urmărire penală, la procuror în calitate de martor. În prealabil, trebuie să anunțați angajatorul despre lipsa de la lo­cul de muncă în timpul indicat în citație și să prezentați copia citației.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

(Vezi continuarea)

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand