12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Întreţinerea membrilor familiei

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Întreţinerea membrilor familiei
Sfatul avocatului. Întreţinerea membrilor familiei
banatulazi.ro

Am crescut doi copii, care s-au realizat în viaţă, sunt independenţi şi îndestulaţi. Cât am fost în putere, i-am susţinut material, dar acum am rămas singur, am deve­nit neputincios şi am nevoie de sprijin şi ajutor. Am apelat la copii, dar, cu părere de rău, aceștia nu doresc să mă ajute. Nu am de ales, deoarece nu fac faţă, cu toate eforturile depuse. Există oare o posibilitate de a-i impune pe propriii mei copii să mă ajute?

Dumitru B., mun. Chişinău

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Copiii majori apţi de muncă sunt obligaţi să-şi întreţină şi să-şi îngrijească părinţii inapţi de muncă, dacă aceștia au nevoie de sprijin material. Dacă nu exis­tă un contract privind întreţine­rea părinţilor inapţi de muncă, ce au nevoie de sprijin material, problema achitării pensiei de în­treţinere de către copiii majori se soluţionează pe cale judecăto­rească.

Cuantumul pensiei de între­ţinere se stabileşte de instanţa judecătorească într-o sumă bă­nească fixă plătită lunar, ţinându-se cont de starea materială şi fa­milială a părinţilor şi a copiilor, de alte circumstanţe importante.

Instanţa judecătorească este în drept să ţină cont de toţi copiii majori ai părintelui respectiv, in­diferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de unul, câţiva sau față de toţi copiii.

Copilul poate fi eliberat de obligaţia de a-şi întreţine părinţii inapţi de muncă și care au nevoie de sprijin material dacă instanţa de judecată va stabili că aceştia s-au eschivat de la îndeplinirea obligaţiilor părinteşti faţă de acest copil. Copiii ai căror părinţi sunt decăzuţi din drepturile pă­rinteşti se scutesc de obligaţia de întreţinere a acestora.

În circumstanţe excepţionale (boală gravă, dizabilitate severă sau accentuată, mutilare sau alt viciu al părintelui etc.), copiii ma­jori pot fi obligaţi de către instan­ţa judecătorească să participe la cheltuielile suplimentare genera­te de aceste circumstanţe.

De asemenea, fraţii şi surorile minore care au nevoie de sprijin material, în imposibilitatea în­treţinerii lor de către părinţi, au dreptul la întreţinere de către surorile şi fraţii majori apţi de muncă dacă aceștia dispun de mijloace suficiente. Acelaşi drept îl au surorile şi fraţii majori inapţi de muncă și care necesită sprijin material, dacă s-a stabilit impo­sibilitatea întreţinerii acestora de către copiii lor majori apţi de muncă, de către soţi (foştii soţi) sau de către părinţi.

Nepoţii minori, care necesită sprijin material, în imposibilitatea întreţinerii lor de către părinţi, au dreptul la întreţinere de la bunicii care dispun de mijloace suficien­te. Acelaşi drept îl au şi nepoţii majori inapţi de muncă și care necesită sprijin material, dacă s-a stabilit imposibilitatea întreţinerii lor de către soţi (foştii soţi), copiii majori apţi de muncă sau de că­tre părinţi.

Bunicii inapţi de muncă, dacă necesită sprijin material, în impo­sibilitatea întreţinerii lor de către copiii majori apţi de muncă sau de către soţi (foştii soţi), au drep­tul la întreţinere de către nepoţii majori apţi de muncă ce dispun de mijloace suficiente.

Părinţii vitregi inapţi de muncă și care necesită sprijin material, în imposibilitatea întreţinerii lor de către copiii lor fireşti majori apţi de muncă sau de către soţ (fos­tul soţ), au dreptul la întreţinere de la copiii vitregi majori apţi de muncă dacă aceștia dispun de mijloace suficiente.

Instanţa judecătorească este în drept să scutească copiii vitre­gi de obligaţia de a-şi întreţine părinţii vitregi dacă aceştia i-au întreţinut şi educat mai puţin de cinci ani sau nu şi-au onorat obli­gaţiile.

Persoanele inapte de mun­că, ce necesită sprijin material şi care au întreţinut şi educat copii minori (denumiţi educatori), au dreptul la întreţinere de la aceştia dacă cei din urmă au atins vârsta majoratului, sunt apţi de muncă şi dispun de mijloace suficiente şi dacă s-a stabilit imposibilitatea întreţinerii educatorilor de către propriii lor copii majori apţi de muncă sau de către soţ (fostul soţ).

Instanţa judecătorească este în drept să scutească copiii de obligaţia de a-şi întreţine educa­torii dacă aceştia i-au întreţinut şi educat mai puţin de cinci ani sau nu şi-au onorat obligaţiile.

Dacă unul dintre membrii fa­miliei are dreptul la pensie de întreţinere concomitent de la mai multe persoane, instanţa judecă­torească determină cuantumul acesteia pentru fiecare dintre cei care o datorează, ţinând cont de starea lor materială şi familială. Instanţa judecătorească este în drept să ia în considerare toate persoanele care datorează între­ţinere, indiferent de faptul dacă acţiunea a fost pornită faţă de una, câteva sau toate persoanele în cauză.

Dvs. trebuie să înaintaţi o ac­ţiune în instanţa de judecată prin care să cereţi să oblige copiii să vă achite silit pensia de întreţine­re în sumă bănească fixă şi com­pensarea cheltuielilor suplimen­tare pe care le aveţi sau le puteţi avea.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor