29 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Dreptul la pescuit

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Dreptul la pescuit
Sfatul avocatului. Dreptul la pescuit
playtech.ro

În zilele de odihnă am mers cu familia la un picnic pe ma­lul unui râu. Am luat cu noi și uneltele de pescuit, dar nu a fost să fie. S-a apropiat de noi o persoană și ne-a comunicat că nu avem dreptul să pescuim fără permis special și nici nu este perioada când se permite. Există anumite reguli stabili­te la nivel de ţară în ceea ce priveşte pescuitul?

Andrei Ciobanu, r. Călărași

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Regulile cu privire la pescuit sunt stabilite prin Legea № 149 din 08.06.2006 privind fondul piscicol, pescuitul şi piscicultura.

În legea respectivă, pescuitul este definit drept capturare a peştelui şi a altor organisme ac­vatice în scop comercial, spor­tiv, amator, de agrement, ameli­orativ, științific şi de control, pe bază de certificat de atribuire a cotei anuale de pescuit co­mercial, permis de pescuit co­mercial, sportiv, amator şi de agrement, autorizații de pescuit în scop științific şi de control, în locurile, perioadele şi cu unel­tele prevăzute de lege.

Dreptul la pescuit în obiecti­vele acvatice piscicole naturale se acordă persoanelor fizice în baza permisului de pescuit sportiv, amator şi de agrement, care se eliberează de către Agenția de Mediu, la cerere. Acest drept, însă, poate fi limi­tat în măsura în care este ne­cesar să se asigure securitatea statului, ocrotirea sănătății populației sau protecția mediului, inclusiv a resurselor biologice acvatice.

În scopul conservării resur­selor biologice acvatice, se in­terzice pescuitul speciilor inclu­se în Cartea Roșie a Republicii Moldova.

Pescuitul sportiv, amator şi de agrement se permite în obiectivele acvatice piscicole naturale, cu excepția celor din perimetrul ariilor naturale pro­tejate de stat și zonelor pro­hibite pentru orice pescuit, în râuri numai de pe mal, în lacuri, iazuri şi lacuri de acumulare, de pe mal şi din ambarcațiuni, iar în timpul iernii, de pe gheaţă (cu excepţia gropilor de iernat) şi se efectuează numai în cur­sul zilei de la răsăritul şi până la asfinţitul soarelui, în bază de permis eliberat de către autori­tatea emitentă.

Pescuitul sportiv și de ama­tor în amenajările piscicole şi în lacurile de acumulare unde se practică piscicultura se efec­tuează în condițiile stabilite de deținătorii sau administratorii acestor obiective.

Pescuitul sportiv şi de ama­tor se efectuează doar cu: undi­ţe de toate formele şi sistemele; lansete; racile; mincioguri. Nu­mărul de cârlige pentru un pes­car amator nu trebuie să fie mai mare de cinci la toate uneltele folosite, iar captura de peşte, mai mare de 5 kg pe zi (cu ex­cepţia cazurilor când greutatea unui peşte depăşeşte norma stabilită). Pentru pescuitul raci­lor, un pescar amator nu poate utiliza mai mult de trei racile, iar captura zilnică nu poate fi mai mare de 30 de raci.

În timpul pescuitului de pe mal, o persoană poate să ocu­pe un sector de mal de cel mult 10 metri, iar pe gheaţă sau din ambarcaţiuni, pe o rază de ma­ximum 10 m.

La pescuitul sportiv şi de amator se admite folosirea mo­melilor naturale şi artificiale. În calitate de momeală natura­lă pot fi utilizate următoarele specii de peşti: porcuşor, biban, boarţă, guvid, murgoi bălţat, plevuşcă, oblete, ghiborţ. Unei persoane i se permite să pescu­iască pe parcursul unei zile până la 50 de peşti pentru momeală.

Perioadele şi zonele de pro-hibiție a pescuitului în obiecti­vele acvatice piscicole naturale se stabilesc anual printr-un or­din al Agenției de Mediu. Pen­tru anul 2022, este stabilit că se interzice pescuitul timp de 62 de zile consecutive, în pe­rioada de la 15 aprilie până la 15 iunie 2022 inclusiv, în obiec­tivele acvatice piscicole natura­le specificate. În unele obiective acvatice este interzis pescuitul pe tot parcursul anului. Se in­terzice folosirea mijloacelor de transport acvatic de către per­soane particulare în obiectivele acvatice piscicole naturale în perioada de prohibiție și în lo­curile interzise pentru pescuit.

Încălcarea regulilor de pes­cuit se sancţionează cu amendă de la 9 la 12 unităţi convenţi­onale (de la 450 la 600 de lei), aplicată persoanei fizice.

Îndeletnicirea ilegală cu pes­cuitul, vânatul sau cu alte ex­ploatări ale apelor, cu utilizarea substanţelor explozive şi otră­vitoare sau a altor mijloace de nimicire în masă a faunei, dacă aceasta a cauzat daune ce de­păşesc 200 de unităţi convenţi­onale, atrage răspundere pena­lă și se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la un an.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor