8 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Depozitul bancar

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Depozitul bancar
Sfatul avocatului. Depozitul bancar
agora.md

Pe parcursul unei perioade de timp mai îndelungate, am adunat o sumă de bani, pe care am păstrat-o în nume­rar acasă. Mai auzisem nişte ştiri despre închiderea bănci­lor, furturi din conturi bancare şi îmi era oarecum frică să păstrez banii la o bancă. Pentru moment am decis, totuşi, să îmi depun banii într-un depozit şi să îmi fie achitată şi o dobândă. Aş dori mai multe detalii la acest subiect, încât să reduc riscurile la minim.

Valeriu A., mun. Bălţi

 

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Chestiunile date sunt regle­mentate de prevederile Codului civil şi de alte acte normative.

Depozit se consideră suma de bani depusă care urmează să fie rambursată fie la vedere, fie la termen, cu sau fără dobândă ori cu orice alt beneficiu, fie în condiţiile convenite în comun de către deponent (persoana care depune banii) sau de îm­puternicitul acestuia şi de de­pozitar (persoana care acceptă banii spre păstrare); nu se ra­portă la dreptul de proprietate ori la servicii, inclusiv la servi­ciile de asigurare; este atestată sau nu de orice evidenţă scrisă ori de orice chitanţă, certificat, notă sau de un alt document al depozitarului.

Prin contractul de depozit bancar, banca sau o altă institu­ţie financiară, licenţiată conform legii, primeşte de la clientul său (deponent) sau de la un terţ în folosul deponentului o sumă de bani, înscrisă la soldul contului de depozit deschis pe numele deponentului, pe care se obli­gă să o restituie deponentului după un anumit termen (depo­zit la termen) sau la cerere (de­pozit la vedere).

Raporturilor dintre bancă şi deponent li se aplică prevede­rile referitoare la împrumut şi la contul curent bancar. Aceste reguli se aplică în mod cores­punzător contractelor de de­punere de economii încheiate de către asociațiile de economii și împrumut cu membrii săi, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Contractul de depozit ban­car trebuie să fie încheiat în scris. Forma scrisă a contractu­lui se consideră respectată dacă banca eliberează deponentului un libret de economii, un cer­tificat de depozit sau orice alt document care atestă depune­rea banilor şi care corespunde cerinţelor legii şi uzanţelor ban­care.

Banca plăteşte deponentului o dobândă în mărimea şi în mo­dul prevăzut de contract, iar în cazul în care contractul nu pre­vede mărimea dobânzii aceasta se determină în conformitate cu prevederile art. 874 din Co­dul civil. Părţile pot conveni ca banca să nu plătească depo­nentului dobândă.

Banca nu poate reduce în mod unilateral mărimea do­bânzii decât în cazurile prevă­zute de lege sau de contract, cu condiţia respectării unui termen de preaviz de cel puţin 15 zile. Dobânda pentru depozitul bancar se calculează începând cu ziua următoare zilei plasării depozitului, până în ziua prece­dentă zilei restituirii sumei de­puse sau decontării acesteia în baza unor alte temeiuri legale.

Dacă contractul de depozit bancar nu prevede altfel, do­bânda pentru suma depozitului bancar se plăteşte deponentu­lui, la cererea acestuia, la ex­pirarea fiecărui trimestru, iar dobânzile neridicate în acest termen se adaugă la suma de­pozitului pentru care se calcu­lează dobânda în continuare. La restituirea sumei depuse, se plăteşte întreaga dobândă cal­culată până la acel moment.

Banca garantează secretul informaţiei privind relaţiile de afaceri cu clientul. Informaţia care constituie secret bancar poate fi furnizată numai la ce­rerea clientului sau a reprezen­tantului acestuia. Banca poate furniza o astfel de informaţie re­prezentanţilor autorităţilor pu-blice numai în cazul şi în modul prevăzute de lege. În cazul în care banca divulgă informaţia ce constituie secret bancar, de­ponentul lezat astfel în drepturi poate cere despăgubiri.

Indiferent de tipul depozitu­lui, banca este obligată să resti­tuie, la prima cerere a deponen­tului, integral sau parţial suma depusă, respectând un termen de preaviz conform acordului părţilor sau uzanţelor bancare. Orice clauză contrară în defa­voarea deponentului este lovită de nulitate absolută.

În cazul în care deponentului i se restituie integral sau parţial, înainte de expirarea termenului convenit, suma depusă, dobân­da se calculează în mărimea prevăzută pentru depozitele la vedere dacă în contract nu este

prevăzut altfel. Dacă deponen­tul nu cere, la expirarea terme­nului convenit, restituirea depo­zitului, contractul se consideră prelungit în condiţiile noi oferi­te de bancă pentru depozitul de tipul respectiv.

Alegerea băncii, căreia ur­mează să-i încredinţaţi econo­miile dvs., rămâne la propria discreţie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor