9 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Datorii la întreţinere

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Datorii la întreţinere
Sfatul avocatului: Datorii la întreţinere
datorii

Foto: zdbc.ro

 

Din cauza unor datorii la plata energiei termice, Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului Locativ m-a dat în judecată ca să încaseze forţat banii. De fapt, energia termică este livrată de către SA „Ter­moelectrica”. Nici cu ÎMGFL, nici cu SA „Termoelectri­ca” nu am semnat contract de prestare servicii. Este oare corect ca să fie înaintată acţiune de plată a datoriilor la servicii comunale de către ÎMGFL şi care este procedura în cazuri similare?

 

Mihail Coval, mun. Chişinău

 

Normele materiale aplicabile si­tuaţiilor date sunt Legea serviciilor publice de gospodărie comunală, precum şi Hotărârea Guvernu­lui nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu pri­vire la modul de prestare şi achita­re a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul loca­tiv, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acesto­ra de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă. Potrivit actelor normative menţi­onate, în cazurile când se pretind plăţile pentru serviciile locative, comunale şi necomunale, calitatea procesuală de pârât revine propri­etarilor, chiriaşilor şi locatarilor caselor individuale, apartamente­lor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc conform contractelor, în baza con­turilor (bonurilor) lunare respec­tive pentru fiecare tip de serviciu, eliberat de furnizori gestionari sau de prestatorii de servicii.

Însă calitatea procesuală de reclamant o poate avea pretinsul titular al dreptului încălcat. SA „Termoelectrica”, în calitate de re­clamant, în majoritatea cazurilor, pretinde apărarea judiciară a unui drept care i-ar aparţine. Mai mult decât atât, în viziunea reclaman­tului, acest drept este opozabil uti­lizatorilor nemijlociţi ai energiei termice. În realitate, SA „Termoe­lectrica” are încheiate contracte de livrare-utilizare a energiei termice cu ÎMGFL, CCL, APLP, ACC, în volumul stabilit de ambele părţi, până la hotarul de delimitare a apartenenţei de balanţă. Conturile personale pe numele pârâţilor sunt deschise în majoritatea cazurilor la ÎMGFL-uri, precum şi la APLP, ACC şi CCL. Între SA „Termoelec­trica” nu există contracte încheiate cu proprietarii, chiriaşii şi locatarii caselor individuale, apartamente­lor/încăperilor locuibile în cămine şi încăperilor nelocuibile din bloc. Adică între aceşti subiecţi lipseşte legătura juridică şi ca rezultat ra­portul material litigios.

Conform legii, persoanele fi­zice şi juridice care beneficiază de servicii publice de gospodărie comunală sunt obligate să 

achite contravaloarea serviciilor prestate, conform facturilor primite, în ter­menul prevăzut de contractul în­cheiat între operator şi utilizator. Operatorul care are încheiate con­tracte cu furnizorul este ori ÎMG­FL, ori CCL sau APLP şi nicidecum SA „Termoelectrica”. Chiar dacă legea prevede că „Agenţii econo­mici care prestează servicii de gos­podărie comunală fără contracte cu utilizatorii, în caz de neachitare a sumelor datorate, pot suspenda livrarea serviciilor cu înaintarea ulterior a unei acţiuni în judecată”, nu se acceptă aplicarea acesteia decât în cazurile când contracte­le lipsesc cu desăvârşire. În cazul în care contract există, acesta nu poate fi ocolit sau ignorat cu rea-credinţă.

În consecinţă, dreptul pretins în judecată de către SA „Termo­electrica” nu este opozabil decât subiectului cu care are contract încheiat. În caz contrar, persistă riscul ca împotriva unuia şi ace­luiaşi utilizator de energie termi­că să fie intentate acţiuni privind achitarea aceluiaşi serviciu prestat atât de către ÎMGFL, cât şi de către SA „Termoelectrica”. Perturbarea ordinii de drept, prin emiterea de hotărâri judecătoreşti contradicto­rii sau care se suprapun este inad­misibilă. Pornind de la cele enun­ţate, rezultă că „Termoelectrica” sau alt agent economic similar care înaintează astfel de pretenţii se în­dreaptă către persoane care nu pot fi pârâţi într-un proces. Nu poate fi considerat ÎMGFL-ul ca reclamant adevărat, iar SA „Termoelectrica” ca reprezentant al acestuia. Legea procesuală nu prevede reprezenta­rea unei persoane juridice de către o altă persoană juridică, chiar dacă acestea de comun acord ar accepta acest lucru.

ÎMGFL-ul nu poate formula pretenţii proprii în procesele in­tentate de recuperare a datoriilor pentru servicii comunale, or aceş­tia nu sunt furnizori. Cererile de­puse de către furnizori cum ar fi SA „Termoelectrica”, SA „Apă Canal”, „Chişinău Gaz” împotriva utiliza­torilor de servicii comunale cu care nu au încheiat contracte trebuie să corespundă cerinţelor de formă şi conţinut prevăzute de normele procesuale.

Deci, la înaintarea acţiunii, nu s-a ţinut cont de prevederile legale enunţate şi a fost incorect înainta­tă o acţiune împotriva dvs.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor