12 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Constatarea faptelor. Proceduri

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Constatarea faptelor. Proceduri

realitatea.md

În procesul de adunare a actelor necesare în vederea de­punerii cererii pentru redobândirea cetăţeniei române am constatat că certificatul de naştere al mamei mele şi certi­ficatul de căsătorie al părinţilor nu există în registrele de stare civilă şi nici în arhivă. M-am adresat unui prieten cu experienţă în domeniu şi acesta m-a ajutat să întocmesc o cerere de chemare în judecată împotriva Oficiului Stării Civile privind constatarea faptelor care au valoare juridi­că, cu solicitarea de a constata faptul înregistrării naşterii mamei mele şi a certificatului de căsătorie al părinţilor. La judecătorie mi s-a spus că nu este corect aşa şi să mă adre­sez la un avocat ca să întocmească corect actele necesare. Vă rog să îmi spuneţi, cum trebuie să procedez?

Vasile Z., mun. Chişinău

Liubomir DUDULICA

avocat

avocatmd@gmail.com

 

Într-adevăr, procedura în ca­zul dvs. este diferită decât ați fost sfătuit. Potrivit prevederilor Codului de procedură civilă, in­stanţa judecătorească constată faptele de care depinde apariţia, modificarea sau încetarea drep­turilor personale sau patrimoni­ale ale persoanelor fizice şi juri­dice. Instanţa judecă pricinile în care i se cere să constate: rapor­turile de rudenie; întreţinerea persoanei; înregistrarea naşterii, a adopţiei, căsătoriei, divorţului şi decesului; recunoaşterea pa­ternităţii; decesul la o anumită dată şi în anumite împrejurări; acceptarea unei succesiuni şi locul ei de deschidere; produ­cerea unui accident; posesiunea, folosinţa şi dispoziţia unui bun imobil în drept de proprieta­te; apartenenţa documentelor constatatoare de drepturi (cu excepţia documentelor militare, buletinului de identitate, paşa­portului şi a certificatelor elibe­rate de organele de stare civilă) la o persoană al cărei nume in­dicat în document nu coincide cu numele din certificatul de naştere, buletinul de identitate sau din paşaport; concubinajul, în cazurile stabilite de lege; fap­tul represiunii politice; detenţia în lagărele de concentrare (ghe­touri); răspândirea informaţiei care lezează onoarea, demni­tatea şi reputaţia profesională, dacă autorul informaţiei nu este cunoscut; alte fapte cu valoare juridică.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand