13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Compania de construcţii nu-şi onorează obligaţiile – ce soluții există?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Compania de construcţii nu-şi onorează obligaţiile – ce soluții există?
Sfatul avocatului: Compania de construcţii nu-şi onorează obligaţiile – ce soluții există?
constructii-nefinisate

Foto: timpul.md

Am încheiat un contract de investiţii cu o companie de construcţii. Conform contractului, m-am obligat să achit sumele indicate, iar compania urma să construiască blo­cul de locuințe, să-mi transmită apartamentul respectiv în folosinţă până în septembrie 2014 şi să-mi dea actele necesare pentru înregistrarea dreptului de proprietate la Cadastru. Ulterior, aceste contracte au fost notificate în Registrul bunurilor imobile. Eu mi-am îndeplinit obli­gaţiile de plată asumate chiar la ziua încheierii contrac­tului. Compania, însă, nu şi-a onorat în volum deplin obligaţiile, din motiv de insuficienţă de bani. Casa a fost construită, dar au mai rămas unele lucrări de finisare necesare a fi efectuate până la darea în folosință. Cum să procedăm ca să nu rămânem pe drumuri?

 

Nicolae C., or. Ialoveni

 

În cazul dat, urmează să de­puneţi o plângere la organele de drept pentru verificarea legalităţii acţiunilor factorilor de decizie ai companiei de construcţii şi folo­sirea surselor financiare conform destinaţiei.

Înainte de începerea lucrări­lor de construcţie, antreprenorul evaluează costul materialelor şi al lucrărilor de construcţie, iar aceste calcule servesc ca temei pentru de­terminarea costului imobilelor în­străinate (după m. p.). Deci, prin prisma celor expuse, invocarea lipsei surselor financiare pentru finalizarea lucrărilor de construc­ţie, poate duce la apariţia dubiilor privitor la cheltuirea justificată a sumelor primite de la cumpără­tori. În R. Moldova sunt mai mul­te cazuri asemănătoare şi, în urma investigaţiilor, organele de drept constată abuzuri şi delapidări co­mise de către persoanele din con­ducerea companiei.

Dar sunt şi cazuri când com­pania nu reuşeşte să vândă toa­te locuinţele din bloc chiar şi la etapa de finalizare a lucrărilor de construcţie. Urmează să negociaţi cu compania un termen suplimen­tar pentru finalizarea lucrărilor de construcţie, timp în care vor fi găsiţi cumpărători la locuinţele li­bere sau identificate alte surse de finanţare.

Mai puteţi propune companiei de construcţii să vă transmită în proprietate anumite bunuri, costul cărora poate acoperi costul restant al lucrărilor de construcţie.

Referitor la riscul cauzării de pagube, sau de a rămâne şi fără bani, şi fără casă, consider că so­luţia pentru problema dvs. este adresarea unei cereri de chemare în judecată privind recunoaşterea dreptului de proprietate asupra imobilului şi dispunerea înregis­trării acestuia în registrul bunuri­lor imobile.

Potrivit contractului de investi­ţii, dvs. achitaţi pentru construcţia locuinţei. De facto, achitaţi preţul locuinţei date. Contractele de in­vestiţii sunt notificate în registrul bunurilor imobile şi, din acel mo­ment, deveniţi creditori garantaţi ai companiei de construcţii.

Pentru reducerea la minim a pierderilor dvs., vă recomand să acceptaţi să primiţi în proprietate cel puţin construcţia nefinisată, dacă, după verificare, v-aţi con­vins că nu mai sunt şanse ca firma să continue lucrările de construc­ţie.

Potrivit legislaţiei, în virtutea raportului obligaţional, credito­rul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execu­te. Prestaţia poate consta în a da, a face sau a nu face. Debitorul şi creditorul trebuie să se compor­te cu bună-credinţă şi diligenţă la momentul naşterii, pe durata existenţei, la momentul execu­tării şi stingerii obligaţiei. Obli­gaţia trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credinţă, la locul şi în momentul stabilit. În cazul în care nu execută obligaţia, debitorul este ţinut să-l despăgu­bească pe creditor pentru prejudi­ciul cauzat, dacă nu dovedeşte că neexecutarea obligaţiei nu-i este imputabilă.

Adresându-vă în instanţa de judecată, veţi obţine dreptul de proprietate asupra locuinţei nefi­nisate. Dacă decideţi să finalizaţi lucrările de construcţie pe cont propriu, vă recomand să păstraţi bonurile de plată şi cecurile care demonstrează mărimea cheltuie­lilor suportate, sau puteţi solicita efectuarea de către persoanele autorizate a unei expertize care să determine acest cost.

În asemenea cazuri, se mai practică intentarea procedurii de insolvabilitate la iniţiativa credi­torilor sau antreprenorului. Veri­ficaţi în cancelaria Curţii de Apel Chişinău existenţa unei proceduri de insolvabilitate intentate în pri­vinţa companiei de construcţii şi, în caz de adeverire a informaţiei, urmează să depuneţi cererile către instanţa care examinează proce­dura dată.

Sunteţi într-o situaţie complica­tă, dar nu pierdeţi speranţa, legea vă protejează drepturile şi acţiu­nile dvs. trebuie să fie îndreptate spre realizarea acestor drepturi.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • Marin
    16.09.2016

    In caz ca nu s-a incheiet niciun contract de munca

Citește și
slot thailand