17 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Care este diferența dintre o patentă și o licență de întreprinzător?

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Care este diferența dintre o patentă și o licență de întreprinzător?
Sfatul avocatului: Care este diferența dintre o patentă și o licență de întreprinzător?

 

 

patent

Foto: startupafisha.ru

Îmi doresc sa pornesc o afacere a fa­miliei în domeniul prestării serviciilor de frizerie și cosmetologie. Am experiența și calificarea necesare în acest domeniu, însă nu cunosc avantajele ce țin de organiza­rea businessului. Așvrea, înainte de toate, să cunosc diferența dintre o patentă și o licență de întreprinzător.

 

Lilia Oglindă, mun. Chișinău

 

viorica-grecu

Viorica GRECU, avocat
viorikagrecu@gmail.com

Patenta de întreprinzător este un certificat de stat ce atestă dreptul de a desfăşura genul de activitate de întreprinzător indicat în ea în decursul unei anumite perioade de timp. Poate bene­ficia de patentă orice cetăţean care și-a declarat inten­ţia de a procura patentă şi corespunde cerinţelor de calificare necesare acestui gen de activitate. Patenta se eliberează pentru unul din genurile de activitate conținute în lista prevăzută de Legea cu privire la pa­tenta de întreprinzător, care include și serviciile de frizerie şi cosmetică. Certificatul respectiv este vala­bil numai pentru persoana fizică indicată şi nu poate fi transmisă altei persoane. Titularul patentei poate desfăşura activitatea de întreprinzător specificată în patentă pe întreg teritoriul ţării, dacă în patentă nu este indicat altfel. Desfăşurarea activităţii de între­prinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. Asu­pra titularului patentei nu se extind cerinţele privind prezentarea dărilor de seamă financiare şi statistice, ţinerea evidenţei contabile şi financiare, efectuarea operaţiilor de casă şi a decontărilor contabile. Patenta se eliberează şi se prelungeşte la cererea solicitantului de către Inspectoratul fiscal teritorial în a cărui rază solicitantul îşi are domiciliul sau preconizează să-şi desfăşoare activitatea.

Licența se eliberează persoanelor juridice sau fi­zice, înregistrate în calitate de întreprindere sau de organizaţie, precum şi persoanelor fizice care pot practica unele genuri de activitate supuse licenţierii. Astfel de genuri de activitate ca prestarea serviciilor de frizerie și cosmetică nu se supun reglementării prin licențiere, potrivit Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

Prin urmare, activitățile menționate pot fi prac­ticate ori în baza patentei de întreprinzător, având statutul de persoană fizică, ori dacă înregistrați o întreprindere. Dintre cele mai solicitate forme or­ganizatorico-juridice sunt întreprinderile individu­ale, societățile cu răspundere limitată, societățile pe acțiuni. Între aceste forme de organizare există diferențe esențiale în ceea ce privește înregistrarea de stat, gestionarea patrimoniului, ținerea contabilității, răspunderea fondatorilor etc. Calitatea de întreprin­zător individual se obține printr-o procedură relativ simplă. Totodată, este bine de știut că persoana prac­tică activitate de întreprinzător în nume și pe risc pro­priu, spre deosebire de celelalte societăți menționate, fondatorii cărora riscă în limita mărimii capitalului social depus în firmă.

Societatea cu răspundere limitată, cel mai mult aleasă ca formă organizatorico-juridică în afaceri, poate fi constituită de unul sau de mai mulţi fondatori persoane fizice sau juridice, iar numărul de asociați nu poate fi mai mare de 50. Administratorul va asigu­ra gestionarea societății astfel încât scopurile pentru care a fost constituită întreprinderea să fie realizate, va conduce ţinerea contabilităţii societăţii, precum şi a registrelor societăţii prevăzute de lege şi de actul de constituire.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand