2 iulie 2022
Chisinau
Dialoguri

Servicii medicale gratuite de înaltă calitate, exclusiv pentru membrii de sindicat

Loading
Dialoguri Servicii medicale gratuite de înaltă calitate, exclusiv pentru membrii de sindicat
Servicii medicale gratuite de înaltă calitate, exclusiv pentru membrii de sindicat

 

 

ursu

Foto: vocea.md

Interviu cu Valeriu Ursu, medic-şef al Centrului Medical Consultativ Diagnostic al Sindicatelor

 

– Domnule Ursu, cum a luat fiinţă, care a fost nevoia fondării institu­ţiei medicale pe care o conduceţi?

– Anual, 3-4 mii de activişti sindicali din ţară participă la studiile de formare continuă organizate de către Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova în incinta Institutului Muncii. Mulţi din­tre aceştia vin din localităţi, unde nu pot beneficia de servicii medicale competitive. Chiar dacă în anumite localităţi lucrează specialişti calificaţi în medicină, membrii de sindicat sunt într-atât de presaţi în ore­le de muncă, încât uită de propria sănăta­te. Îşi amintesc doar atunci când durerile îi fac să sufere, iar în astfel de situaţii poa­te fi prea târziu pentru a recupera sănăta­tea pierdută.

De aceea, conducerea confederaţiei, personal domnul Oleg Budza, s-a gândit că, de vreme ce mii de membri de sindicat din ţară vin la cursurile desfăşurate la In­stitutul Muncii, ar fi o oportunitate pen­tru dânşii de a-şi verifica starea sănătăţii, de a li se pune o diagnoză, de a obţine re­comandări terapeutice. Astfel, delegaţilor la Congresul II al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, care a avut loc în iunie 2012, le-a fost propusă ideea de a crea Centrul Medical Consultativ Di­agnostic al Sindicatelor, care a fost accep­tată în unanimitate.

– Ce servicii prestează la momen­tul de faţă Centrul Medical Con­sultativ Diagnostic al Sindicatelor şi cui sunt destinate acestea?

– Instituţia noastră efectuează un spec­tru larg de investigații ecografice care contribuie la identificarea rapidă, precisă a problemelor de sănătate cu care se con­fruntă pacientul. Este vorba de ultrasono­grafia complexă a organelor abdominale, adică a ficatului, splinei, pancreasului, rinichilor, glandelor suprarenale, uteru­lui, ovarelor, vezicii urinare, prostatei. De asemenea, avem toate cele necesare pentru o examinare complexă a inimii şi vaselor sanguine magistrale. Femeile pot face investigaţii ginecologice, inclusiv de­terminarea şi evoluţia sarcinii, ecografia glandelor mamare, a glandei tiroide. În afară de acestea, mai efectuăm ultrasono­grafia articulaţiilor şi a sistemului muscu­lar.

În ceea ce priveşte serviciile noastre, acestea sunt destinate exclusiv membri­lor sindicatelor din ţară.

– Cât de performante sunt utilaje­le medicale care vă stau la dispo­ziţie pentru a monitoriza sănăta­tea membrilor de sindicat? Cum se poziţionează centrul dvs. în sis­temul de ocrotire a sănătăţii din ţară?

– Centrul Medical Consultativ Diag-nostic al Sindicatelor este dotat cu echi­pament de ultimă generaţie, fabricat în Germania, SUA, Ungaria. Astfel încât noi oferim servicii ca și cele mai renumite in­stituţii medicale de profil din ţară, precum Centrul republican de diagnosticare medi­cală sau Centrul german de diagnosticare medicală înfiinţat la Chişinău. Bunăoară, noi avem aparatul multifuncţional de ul­trasonografie de marca SIEMENS, care ne permite să realizăm cele mai sofisticate și complicate proceduri în ultrasonografie.

De asemenea, în dotarea centrului se află aparatul Holter Cardio Explorer, care permite monitorizarea unui pacient timp de 24 ore, examinând ritmul cardiac, ten­siunea arterială, pneumograma. Astfel, identificând boala ischemică, vedem care este efectul tratamentului recomandat de medic în vindecarea bolilor cardiace. De astfel de echipament, în afară de noi, din instituţiile medicale din ţară, mai dispune doar Institutul de Cardiologie din capita­lă.

Un mare avantaj al serviciilor noastre îl constituie faptul că, spre deosebire de alte centre de diagnosticare din ţară, unde pa­cienţii trebuie să aştepte săptămâni şi luni întregi până le vine rândul la o investiga­ţie, la noi, examenul medical se face chiar a doua sau a treia zi după programare.

Aş ţine să mai remarc faptul că multe dintre persoanele care urmează examenul medical la centrul nostru află că suferă de boli de care nici nu bănuiau, chiar dacă au făcut investigaţii medicale la alte instituţii de profil din ţară.

Deşi activăm de nu prea mult timp, suntem o instituţie serioasă, funcţională. Dovadă este certificatul de acreditare al Consiliului Naţional de Evaluare şi Acre­ditare în Sănătate. Avem licenţa pentru prestarea asistenţei medicale consultativ–curative în domeniile medicinei interne, internistice, al imagisticii medicale și al bolilor profesionale. Regulamentul nostru de organizare şi funcţionare a fost aprobat de Ministerul Sănătăţii.

– De vreme ce susţineţi că Centrul Medical Consultativ Diagnostic al Sindicatelor este dotat cu cele mai performante utilaje medicale, pe care doar la cele mai renumite instituţii de profil din ţară le poţi găsi, înseamnă că aveţi nişte co­legi de o înaltă calificare. Pentru că doar cu utilaje performante, cu medici de o pregătire profesională deosebită poţi presta pacienţilor servicii de calitate înaltă.

– Vă dau dreptate. De bună seamă, în instituţia noastră activează patru medici cu categorie superioară de calificare, care au experienţă bogată în domeniu. Bună­oară, Silviu Cărăuş lucrează de 26 de ani în sfera ultrasonografiei, endoscopiei. Na­talia Uzun este un nume sonor în diagnos­tica funcţională și ecocardiografie graţie faptului că lucrează ca specialist în dome­niul dat de 29 de ani. Ambii au făcut spe­cializări peste hotare, ceea ce le permite să aplice cele mai avansate tehnologii medi­cale din lume în procesul de investigare a stării de sănătate a pacienţilor noştri.

– Și dacă tot aţi luat vorba de paci­enţi, puteţi să ne spuneţi cam câte persoane reuşesc anual să benefi­cieze de serviciile centrului dvs.?

– Anual, în medie, reuşim să examinăm aproape 1500 de persoane, efectuând cam 2600 de investigații.

– Cât îl costă pe un membru de sindicat o investigaţie la instituţia dvs.?

– Pacientul nostru, care este membru de sindicat, nu plăteşte nici un ban. Or, Centrul Medical Consultativ Diagnostic al Sindicatelor are încheiat un contract de prestări servicii medicale de înaltă perfor­manţă cu Compania Naţională de Asigu­rări în Medicină, care alocă bani pentru investigaţiile pe care le fac membrii de sindicat la centrul nostru. Să nu uităm că orice membru de sindicat este angajat în­tr-un domeniu de activitate și achită con­tribuţia în fondul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală.

– Este suficient doar carnetul sin­dical ca o persoană să beneficieze de serviciile centrului?

– Nu. În afară de carnetul sindical, este necesar biletul de trimitere, forma 027/e, semnat de către medicul de familie sau de medicul specialist. De altfel, instituțiile medicale care dau biletul de trimitere nu suportă nici o cheltuială și nici nu se im­pune contract de colaborare reciprocă.

– Dar dacă persoana nu dispune de unul dintre documentele respective?

– Desigur, nu o să-l tratăm cu refuz, însă respectivul pacient va trebui să achite costul investigaţiilor din propriul buzunar cu o reducere de 75% în raport cu tarifele stabilite de stat.

– Cum este să ajungi în cabinetele centrului dvs.? Trebuie să stai la coadă sau se poate conta pe o pro­gramare din timp?

– Este nevoie de o programare în pre­alabil. Centrul Medical Consultativ Dia­gnostic al Sindicatelor se află în incinta Institutului Muncii, etajul II, situat pe strada Zimbrului 10, sectorul Râșcani al capitalei. Însă programarea se poate face şi la numerele de telefon: 022497269, 067591465 sau e-mail: centrumedicalim@gmail.com.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor