6 decembrie 2022
Chisinau
Dialoguri

Sergiu COSTIN: Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple concrete

Loading
Dialoguri Sergiu COSTIN: Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple concrete
Sergiu COSTIN: Sindicatele investesc în sănătatea oamenilor prin exemple concrete
costin

Foto: vocea.md

Interviu cu Sergiu Costin, directorul Staţiunii balneare „Bucuria-Sind”.

 

– Domnule Costin, care sunt modalitățile prin care beneficia­rii ajung să se trateze la institu­ţia pe care o conduceţi?

– Aşi putea vorbi despre două moda­lităţi. Prima e cea prin care biletele se pot obține prin intermediul Casei Naţi­onale de Asigurări Sociale (CNAS). Sa­lariaţii primesc bilete de tratament cu achitarea a doar 20 %, restul 80 % sunt achitate din bugetul asigurărilor sociale. Și a doua posibilitate reiese din colabo­rarea strânsă şi fructuoasă a staţiunii cu CNSM. Am ajuns la o înţelegere, ca orice membru de sindicat, deţinător al cartelei „sindicard”, care a procurat un bilet de tratament pentru zece zile, o zi se tratează gratis, pentru 18 zile – două zile se poate bucura de serviciile noas­tre fără plată. Această înţelegere, pentru moment, este un proiect. Sperăm că în urma negocierilor în cadrul Consiliu­lui de administrație „Bucuria-Sind”, să devină o realitate.

– Care este ponderea tuturor pacienţilor în raport cu cei care sunt membri de sindicat?

– Conform rezultatelor licitaţiei publi­ce, 65 % din biletele procurate de CNAS se atribuie pensionarilor şi 35 % asigu­raţilor. În anul 2013, „Bucuria-Sind” a fost câştigător la capitolul persoane asigurate. Doresc să menţionez, că nu­mărul persoanelor care procură bilete de tratament pe cont propriu, este mai mare decât numărul persoanele asigu­rate sau a membrilor de sindicat care se bucură de unele privilegii.

– Cât de des ar trebui să meargă cetățenii la staţiune și de ce?

– Într-o zi în biroul meu a intrat un pacient de 93 de ani, şi mi-a spus: „Domnule doctor, eu vin de 63 de ani consecutiv la sanatoriu”. Respectiv, dacă e să analizăm vârsta dumnealui, atunci ne dăm seama că mai mult de ju­mătate de viaţă el s-a întremat la un sa­natoriu oarecare. De aici şi longevitatea vieții omului. Sanatoriul este opţiunea unei vieţi de durată și fără probleme de sănătate.

 

g_dialoguri

Zi de zi, cu ajutorul acordat de CNSM, 

noi avem posibilitatea să îmbunătăţim 

calitatea serviciilor şi varietatea lor

 

– Ce planuri de viitor aveţi pen­tru a îmbunătăţi şi moderniza serviciile prestate?

– Perspectiva de modernizare a insti­tuţiei noastre depinde în mare măsură de CNSM. Zi de zi, cu ajutorul acordat de CNSM, noi avem posibilitatea să îm­bunătăţim calitatea serviciilor şi varie­tatea lor. Tindem spre un nivel de trata­ment balneo-sanatorial de tip european. La momentul actual, are loc renovarea încăperii destinată solarului într-o sec­ţie de terapie şi ozonoterapie. Staţiunea balneară „Bucuria-Sind” este prima in­stituţie curativă din ţară, care practică ozonoterapia în oferta tratamentului balneo-sanatorial. Cu sprijinul CNSM, ne dorim extinderea secţiei de ozonote­rapie. Or, procedurile cu infuzii ozona­te intravenoase, injectarea ozonului pe­riarticular, paravertebral şi local, băile cu ozon sunt foarte solicitate. Totodată, potrivit unui plan aprobat de către Co­mitetul Confederal, la insistenţa preşe­dintelui CNSM Oleg Budza, s-a hotărât ca anul curent să se înceapă construcţia unei piscine, (pentru aceasta s-au alocat 10 mil. lei), cu dimensiunea 25×12 me­tri, iar la etajul doi al construcţiei este proiectată o anexă, unde va fi o secţie de fangoterapie (terapie cu nămol), un spa salon şi o peşteră salină. Ulterior, după apariţia acestor noi servicii, vom extin­de și capacitatea de cazare.

– Câţi angajați are „Bucuria-Sind” şi cum reușiți să gestionați instituția?

– La staţiune activează 102 persoane, iar în ceea ce priveşte relaţiile angaja­tor-salariat sunt destul de bune. Până a ocupa funcţia de director, eu am fost liderul comitetului sindical. Ne strădu­im să activăm conform legislaţiei. Toți angajații sunt membri de sindicat şi îşi cunosc bine drepturile. Salariile se achi­tă la timp şi sunt destul de bune, avem prevăzute înlesniri pentru condiţiile no­cive şi alte măsuri prevăzute de legisla­ţia Republicii Moldova. Salariul mediu calculat pe unitate este de 3600 de lei.

– Anul trecut, aici au fost imple­mentate metode noi de tratare a pacienţilor, care este cererea pentru aceste servicii?

– Vă referiți, probabil, la băile gazoa­se cu CO2. Acest tratament este unic în ţara noastră. Noutatea s-a răspândit repede, astfel serviciile noi au produs o explozie de cereri din partea pacienților, lucru îmbucurător pentru noi.

 

bucuria-sind

Foto: vocea.md

 

– Explicaţi cititorilor noştri care sunt avantajele băilor gazoase cu CO2?

– Este vorba de tratamentul în baie cu o concentraţie de la 25 până la 75 % de CO2, stabilit la indicaţiile medicilor, în funcție de starea generală a pacien­tului. Procedura duce la întinerirea or­ganismului și este recomandată în cazul maladiilor cardio-vasculare, sindromu­lui metabolic.

Tratamentul face bine și celor care suferă de obezitate, ateroscleroză, di­latare varicoasă a venelor, prostatită și alte maladii androgene etc.

– Noile proceduri necesită o studiere continuă. Cât de des trimiteți personalul medical la cursuri de instruire?

– Medicii şi asistentele noastre merg cu regularitate la cursurile de perfecţio­nare, organizate la catedrele specializa­te. În cazul băilor cu CO2, am invitat un profesor de la Institutul de Curortolo­gie din Odessa, care i-a instruit pe toți cei implicați în prestarea acestui trata­ment.

– Cu regret, avem cetăţeni care nu au fost niciodată la un sa­natoriu. Ce le-ați spune ca să-i provocați să o facă?

– Tratamentul balnear este ca mersul flăcăilor la fete. Dacă a mers o dată si­gur va mai fi tentat să o facă. O sănă­tate rigidă necesită grijă faţă de sine. Sanatoriul este una din cele mai efi­ciente posibilități de întremare și pro­filaxie a bolilor, este unul din secretele longevității. Cred că exemplul domnu­lui de peste 90 de ani, este lecția cea mai bună.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor