19 iulie 2024
Chisinau
Social

Securitatea și sănătatea în muncă, discutată de experți în Muntenegru

Loading
Social Securitatea și sănătatea în muncă, discutată de experți în Muntenegru
Securitatea și sănătatea în muncă, discutată de experți în Muntenegru
facebook.com

Experți din domeniul sănătății și securității în muncă din regiunea țărilor Europei de Sud-Est s-au întrunit, recent, în Muntenegru, la un seminar cu genericul „Securitatea și să­nătatea în muncă – drept fun­damental al muncii”. Din par­tea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova a participat, la reuniunea re­spectivă, Sergiu Iurcu, șef-adjunct al Departamentului protecție social-economică al CNSM.

La acest eveniment notoriu, participanții au discutat despre stabilirea dreptului la securitate și sănătate în muncă – un drept fundamental, cadrul normativ al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) din domeniu și aplicarea acestuia, precum și despre rolul sindicatelor în promovarea convențiilor OIM.

De asemenea, a fost prezenta­tă o informație despre campania Confederației Europene a Sindica­telor (ETUC) „Zero decese la locul de muncă”, fiind îndemnați toți specialiștii să se includă în promovarea acesteia prin acțiuni con­crete.

Un alt panel a vizat impactul asupra securității și sănătății în muncă a schimbărilor lumii mun­cii, precum: schimbările ce au loc în relațiile de muncă, digitaliza-rea, munca la distanță, liberaliza-rea relațiilor de muncă, noile forme de angajare ș. a.

Participanții la seminar și-au împărtășit experiența în ceea ce privește situația din domeniul securității și sănătății în muncă din fiecare țară și s-au pronunțat în favoarea elaborării unor planuri de acțiuni naționale în domeniu, pre­cum și au relevat rolul sindicatelor în implementarea lor, subliniind că există posibilități de a-l spori.

Sergiu Iurcu a prezentat o in­formare despre activitatea Inspec­toratului Muncii al Sindicatelor, subliniind faptul că în Republica Moldova se realizează în prezent o reformă în domeniul inspecției de stat a muncii. El a constatat că, din păcate, nu s-au înregistrat progre­se în crearea cadrului legal național pentru implementarea Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională, precum și faptul că încă nu este asigurată în totalitate respectarea Convențiilor OIM nr. 81 și 129 în partea ce ține de controalele realizate de Inspec­toratul de Stat al Muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand