21 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Securitatea în muncă, asigurată cu asistenţa „Sindicons”

Loading
Fără categorie Securitatea în muncă, asigurată cu asistenţa „Sindicons”
Securitatea în muncă, asigurată cu asistenţa „Sindicons”

 

 

sindicons-2

Foto: arhivă personală

Mai multe activităţi realiza­te de la începutul acestui an de reprezentanţii Federaţi­ei „Sindicons” au contribu­it la îmbunătăţirea situaţiei din cadrul întreprinderilor din ramura construcţiilor şi materialelor de construc­ţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

Specialistul principal pe secu­ritate şi sănătate în muncă de la aceeaşi federaţie, Tudor Rusu, a precizat pentru „Vocea poporu­lui” că acţiunile respective au fost efectuate în cadrul proiectului „Planificare, monitorizare şi eva­luare”, implementat cu suportul financiar al Federaţiei Sindica­telor Creştine din Olanda şi al „Sindicons”.

Una din principalele activităţi desfăşurate în context ţine de evaluarea riscurilor profesionale. În acest sens, au fost identifica­te 14 întreprinderi la care a fost efectuat acest tip de evaluare, cu participarea specialiştilor de la „Sindicons” şi a reprezentanţilor sindicatelor de la unitate.

Evaluarea s-a axat pe riscurile existente în cadrul diferitelor pro­fesii, dar şi pe lucrările efectuate de salariaţi în timpul orelor de serviciu. Concluziile formulate în urma acestei activităţi permit să fie elaborate recomandări privind echipamentul de lucru şi de pro­tecţie ce trebuie să fie folosit de lucrători şi ce este necesar să în­treprindă conducătorii de unităţi pentru a diminua la minimum sau a evita riscurile profesionale.

 

g_cnsm

Un consiliu va coordona activitatea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă

 

Concomitent, au fost întreprin­se acţiuni de atestare a locurilor de muncă la întreprinderile care nu au făcut acest lucru pentru ul­timii cinci ani. Astfel, Federaţia „Sindicons” a încheiat un con­tract cu o firmă licenţiată, care a efectuat măsurări de laborator la locul de muncă pe banii prevăzuți în cadrul proiectului sus-menţio­nat.

Procesul de atestare a avut deja loc la una dintre unităţile din acest domeniu. În același timp, activităţi similare au fost planifi­cate şi urmează să fie realizate la alte şase companii. Angajatorii acestor întreprinderi sunt intere­saţi să conlucreze în această di­recţie cu sindicatele, care suportă cheltuielile pentru lucrările de atestare a locurilor de muncă.

Cu suportul din partea acelu­iaşi proiect, pe lângă Comisia de ramură pentru consultări şi nego­cieri colective, a fost creat un con­siliu pentru securitate şi sănătate în muncă. Acesta are scopul de a coordona activitatea comitetelor pentru securitate şi sănătate în muncă, ce sunt create în cadrul întreprinderilor din ramură care dispun de organizaţii sindicale.

În 2013 şi pe parcursul aces­tui an, preşedinţii şi membrii acestor comitete au fost instruiţi în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă, au învăţat cum să desfăşoare şi evalueze activităţi­le respective. În prezent, aceşti specialişti de la întreprinderi, în conlucrare cu reprezentanţii „Sindicons”, participă la elabora­rea planurilor anuale de măsuri pentru asigurarea securităţii şi a sănătăţii în muncă la unităţile din ramura construcţiilor şi materia­lelor de construcţie.

Totodată, a fost creat un grup de lucru pentru elaborarea unui sistem de normare a muncii în această ramură, alcătuit din 12 reprezentanţi ai sindicatelor, pa­tronatelor şi ai ministerului de resort. Sistemul respectiv urmea­ză a fi definitivat şi finalizat şi va servi ca bază pentru stabilirea normelor de muncă.

Din şirul de activităţi desfăşu­rate în cadrul acestui proiect face parte şi editarea unei broşuri, inti­tulate „Zero accidente şi boli pro­fesionale”. În această lucrare sunt descrise obligaţiile, drepturile şi unele reguli de comportament ce trebuie respectate de salariaţi în timpul efectuării diferitelor lucrări pentru evitarea pericole-lor de accidentare la locul de muncă.

De menţionat că, în prezent, în ţara noastră sunt 107 întreprin­deri în cadrul cărora activează organizaţii sindicale afiliate Fede­raţiei „Sindicons”.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi