13 aprilie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Securitate socială. Refuzul de a trece controlul medical

Loading
Cetăţeanul şi legea Securitate socială. Refuzul de a trece controlul medical
control-medical

Foto: verticalonline.ro

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Standardele minime de securitate sociale

 

guestion

Aş vrea să ştiu care sunt obiectivele principale ale Convenţiei 102 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii şi dacă Parlamentul Republicii Moldova a ratificat-o.

 

Serghei Botnaru, Orhei

 

Obiectivele principale ale Convenţiei nr. 102 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii sunt instituirea unor norme minime de securitate socială. Această convenţie ocupă un loc deosebit în ca­drul documentelor OIM şi a avut o influenţă considerabilă asupra dezvoltării ulterioare a legislaţiilor naţionale din mai multe ţări în materie socială.

Documentul de drept internaţional cuprinde nouă capitole, care corespund celor nouă riscuri calificate sau admise ca riscuri specifice ale securităţii sociale în majoritatea statelor lumii. Aceste riscuri sunt: asistenţa medicală; indemnizaţiile de boală; prestaţi­ile de şomaj; prestaţiile de bătrâneţe; prestaţiile în caz de accident de muncă ori boală profesională; prestaţiile familiale; prestaţiile de maternitate; prestaţiile de invaliditate; prestaţiile de supravie­ţuire. Dintre aceste nouă riscuri sociale, Convenţia nr. 102 obligă statele care o ratifică să aleagă cel puţin trei, faţă de care legislaţia trebuie să fie conformă, dintre care cel puţin una să fie relativă, fie la şomaj, fie la accidente de muncă sau boli profesionale, fie la bătrâneţe, fie la invaliditate sau supravieţuire. Evident, celelalte riscuri pot fi acoperite ulterior.

 

 

Convenţia prevede reglementări referitoare la nivelul minim al prestaţiilor periodice şi modul de calculare şi este un instrument flexibil care permite statelor cu o economie în dificultate sau cu resurse medicale reduse să o poată ratifica şi, ulterior, pe măsura dezvoltării, să acopere şi alte riscuri.

Luând în considerare situaţia dificilă în domeniul securităţii sociale din ţara noastră, precum şi faptul că Republica Moldova nu a ratificat acest act al OIM, Confederaţia Naţională a Sindicate­lor din Moldova a înaintat propuneri în vederea ratificării de către ţara noastră a mai multor convenţii ale OIM, inclusiv a Convenţiei nr. 102 privind standardele minime de securitate socială.

 

Consecinţele refuzului de a trece controlul medical

 

guestion

Angajatorul este obligat să organizeze periodic exa­mene medicale ale salariaţilor, dar cum sunt regle­mentate situaţiile în care salariatul refuză să treacă aceste controale?

 

Victor Semionov, Chişinău

 

Angajatorul are obligaţia să organizeze examenul medical al sa­lariaţilor în cazurile şi modul prevăzut de legislaţie. În timpul exa­menului medical, salariatului îi este păstrat locul de muncă (func­ţia) şi salariul mediu, iar cheltuielile sunt suportate de angajator.

Salariatul nu are dreptul să se eschiveze de la examenul medical. Dacă acesta refuză să treacă examenul medical sau nu urmează re­comandările comisiilor medicale ce rezultă din examenul medical, angajatorul are dreptul să-l tragă la răspundere disciplinară sau să nu-l admită la muncă. În acest sens, art.76 din Codul muncii stabileşte că, în caz de omitere din vina salariatului a termenului de trecere a controlului medical, contractul individual de muncă este suspendat în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor. În aceeaşi ordine de idei, legislaţia interzice chiar şi încadrarea sau admiterea salariatului, inclusiv cu consimţământul lui, la munca ce este contraindicată conform raportului instituţiilor medicale, din cauza stării lui de sănătate.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand