25 iunie 2024
Chisinau
Social

Școlile profesionale cer unificarea normei didactice cu cea din învățământul general

Loading
Social Școlile profesionale cer unificarea normei didactice cu cea din învățământul general
Școlile profesionale cer unificarea normei didactice cu cea din învățământul general
realitatea.md

Cadrele didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic și Centrele de excelență au expediat un demers pe adresa autorităților din domeniu, prin care solicită să se unifice norma didactică pentru profesorii din școlile de meserii cu a celor din învățământul general.

„Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ) vă comunică faptul că în ulti­mul timp în instituțiile de învățământ pro­fesional tehnic și în Centrele de excelență se discută intens problema privind corec­titudinea la stabilirea normelor de muncă de 720 de ore anual pentru profesori, în conformitate cu ordinul MECC nr. 323 din 29 03.2019. Astfel, normarea activității di­dactice din instituțiile de învățământ pro­fesional tehnic nu este una echivalentă cu cea din învățământul general, șarja didac­tică a cărora este de 18 ore, cu același nivel de salarizare. Menționăm că în art. 68 din Codul educației din Republica Moldova sunt stipulate componentele normei di­dactice, care sunt diferențiate, în funcție de nivelul de învățământ, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cercetă­rii (MECC)”, se menționează în scrisoarea FSEȘ adresată ministerului de resort.

 

Cer echitate

Olesea Bagrin, profesoară și lider sindi­cal la Centrul de Excelență în Transporturi, a declarat pentru ziarul „Vocea poporului” că volumul de muncă al profesorilor este mare, dar nu este plătit. Astfel, s-ar cere unificarea normelor didactice cu cele ale profesorilor din învățământul general.

„În aceste 35 de ore săptămânale de lucru ale profesorului, dacă nu mă înșel, 17 ore sunt date pentru munca metodi­că, adică se includ planificarea activității, lucrul cu părinții, elaborări metodice etc. Pentru toate astea se plătește, de regulă. În colegii, nu se achită pentru lucrul meto­dic. Adică în norma didactică de 35 de ore pe săptămână, real sunt 35 de ore predare – învățare. De aici vine și nemulțumirea că, de fapt, profesorul din școală are aceleași 35 de ore de lucru, doar că 17 sunt pen­tru lucrul metodic, iar 18 pentru predare, învățare, evaluare săptămânală. La noi, toate 35 sunt pentru predare – învățare. Astfel rezultă că activitatea noastră meto­dică este pe cont propriu, în afara celor 35 de ore. Toate lucrările, toate activitățile pe care le facem noi cu părinții etc. sunt în afara celor 35 de ore și nu sunt achitate. În acest sens, solicităm să fie mișcorată norma didactică, pentru că volumul de lu­cru este foarte mare. Adică am dori și noi 18 ore de lucru la clasă, iar 17 ore să fie achitate pentru lucrul metodic. Pentru că avem o suprasolicitare de volum de mun­că, o parte din care nu este plătit”, a rele­vat Olesea Bagrin.

Potrivit articolului 68 din Codul edu-cației, la care se face trimitere în scrisoa­re, norma didactică include: a) activita­tea de predare–învăţare–evaluare şi de instruire practică, conform planurilor de învăţămînt şi curriculumului modular şi pe discipline; b) activitatea metodico-şti­inţifică şi de creaţie; c) activitatea com­plementară educaţională şi de îndrumare; d) alte activităţi prevăzute de regulamen­tele instituţionale. (2) Norma didactică de predare–învăţare–evaluare şi instruire practică se diferenţiază în funcţie de nive­lul de învăţămînt, de profil şi specialitate, de planul de învăţămînt, în modul stabilit de Ministerul Educației, Culturii și Cerce­tării.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand