16 iunie 2024
Chisinau
Social

Schimbări la Centrul de plasament temporar Brînzeni, un exemplu de urmat

Loading
Social Schimbări la Centrul de plasament temporar Brînzeni, un exemplu de urmat
Schimbări la Centrul de plasament temporar Brînzeni, un exemplu de urmat
sindicate.md

Centrul de plasament temporar pentru persoane adulte cu dizabilități din satul Brînzeni, raionul Edineț, este condus, de patru ani, de către directorul Vasile Pascari, un om energic, cu inițiativă. Organizația sindicală de la instituție a stabilit relații perfecte cu administrația și rezolvă multe probleme pentru angajați, în urma dialogului constructiv dintre părți.

Conform planului de lucru al Inspectoratului Muncii al CNSM și în baza Dispoziției nr. 05-013 din 20.01.2020, am efectuat o vizită de lucru la 24.01.2020, am acordat su- port consultativ și metodologic angajaților de acolo.

Astfel, în urma inspectării teritoriului instituției, a locurilor de muncă, verificării actelor normative interne în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și a relațiilor de muncă, am depistat un șir de abateri de la actele normative și legislative în vigoare.

În urma vizitei de lucru, a fost întocmit un Proces verbal referitor la constatarea abaterilor şi lichidarea acestora, făcând o serie de recomandări.

Era vorba, între altele, de instruirea în domeniul securității şi sănătății în muncă conducătorul instituției, pentru specialiști, cu un program de instruire de 8 ore; tot- odată, lucrătorul desemnat să se ocupe de activităţi de protecție şi prevenire a riscurilor profesionale în unitate, urma să treacă un program de instruire de 40 ore; de asemenea, toți salariații, la momentul angajării și periodic, trebuiau instruiți, consemnându-se faptul în Fișa individuală.

De asemenea, urma să fie asigurată instruirea tuturor salariaților în domeniul protecției contra incendiilor. În virtutea caracterului specific al instituției, urma să fie stabilit un regim de protecție contra incendiilor.

Totodată, au fost indicate măsuri de asigurare a locurilor de muncă cu truse medica- le pentru acordarea primului ajutor, precum și pentru asigurarea securității și prevenirii pericolului de cădere de la înălțime. În plus, am arătat că era nevoie de reparația capitală a încăperii spălătoriei și dotarea acesteia cu sisteme de ventilare eficiente, fiind nevoie și de o hotă.

 

Unde-i lege, nu-i tocmeală

În context, am semnalat necesitatea de a se constitui Comitetul pentru securitate și sănătate în muncă și de elaborat, inclusiv atestarea locurilor de lucru din punct de vedere al protecției muncii, evaluarea riscuri- lor profesionale la locurile de muncă.

Printre măsurile importante cerute de la administrație s-au mai numărat îngrădirea teritoriului instituției cu instalarea porții de intrare pentru accesul autovehiculelor, dar și efectuarea examenelor medicale periodice, de două ori pe an, pentru salariaţii care depășesc 120 de ore de lucru pe timp de noapte.

La prezentarea pentru informare a Procesului verbal, directorul Vasile Pascari a remarcat, între altele: „Dle inspector, eu sunt în funcție de director la această instituție de trei luni. Cunosc o parte de neajunsuri, dar mă bucur că ați verificat și mi-ați arătat toate celelalte abateri. Vreau să vă asigur că, împreună cu angajații instituției, o să încercăm să lichidăm toate neajunsurile, astfel încât la locurile de muncă să nu fie accidente”, apoi a semnat procesul verbal și ne-a mulțumit încă o dată pentru lucrul efectuat.

Din ziua respectivei vizite de lucru au trecut aproape patru ani și, conform planului de activitate, am avut sarcina de a mă prezenta la instituția dată pentru acordarea suportului consultativ și metodologic.

Recent, am efectuat o vizită la Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități și am rămas plăcut impresionat de schimbările efectuate între timp.

În parcul din fața corpului administra- tiv era o curățenie ideală. A fost instalat un apeduct nou pe teritoriul instituției, au schimbat tot sistemul de canalizare, fiind construită chiar o stație de epurare a apelor menajere. Au fost efectuate reparații capitale la blocul alimentar, acesta fiind dotat cu echipament și mobilier nou. S-au făcut reparații și în spațiile de cazare a beneficiarilor.

Cu toate realizările înregistrate, directorul Vasile Pascari nu are sufletul împăcat, deoarece blocurile istorice de pe teritoriul instituției (care nu se află în gestiunea sa) se ruinează. A apelat la diferite instanțe, solicitând să se ia măsuri, dar, din păcate, carul nu s-a urnit din loc.

 

Alexandru PASCARI, inspector principal de munca al CNSM

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand