14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Schimbarea locului de activitate pe timp de pandemie. Regim flexibil și program individualizat de lucru

Loading
Cetăţeanul şi legea Schimbarea locului de activitate pe timp de pandemie. Regim flexibil și program individualizat de lucru
Schimbarea locului de activitate pe timp de pandemie. Regim flexibil și program individualizat de lucru
upromania.ro
Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

 

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Schimbarea locului de activitate pe timp de pandemie

 

În ce cazuri angajatorul ar putea schimba locul de muncă al salariatului cu un serviciu la domiciliu fără a face modifi­cări corespunzătoare în contractul individual de muncă?

Nicolai Matei, Călărași

 

Angajatorul poate schimba locul de muncă al salariatului numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege. Reglementările legale referi­toare la schimbarea locului de muncă al salariatului cu un serviciu la domiciliu fără a face modificări corespunzătoare la contractul indivi­dual de muncă constituie o inovație în legislația muncii.

Luând în considerare necesitatea de a oferi în continuare o protecție adecvată împotriva Covid-19, art. 73 din Codul muncii a fost comple­tat cu un nou alineat, care oferă angajatorului asemenea drepturi (Legea nr. 69 din 21.05.2020).

Și anume, pentru a asigura protecția sănătății și siguranței salaria­tului în timpul anumitor situații legate inclusiv de declararea stării de urgență, asediu sau declararea stării de urgență în domeniul sănătății publice, angajatorul poate decide asupra schimbării temporare a lo­cului de muncă al angajatului cu un serviciu la domiciliu sau de la distanță, fără a face modificări corespunzătoare la contractul indivi­dual de muncă.

 

Regim flexibil și program individualizat de lucru

 

Сare sunt condițiile stabilirii unui regim flexibil al timpului de muncă?

Alexandru Gâlcă, Chișinău

 

Stabilirea unui regim flexibil al timpului de muncă constituie un drept al angajatorului, care poate fi realizat sau aplicat doar în anumi­te condiții prevăzute de legislație.

Potrivit art. 100 din Codul muncii, angajatorul poate stabili, doar cu acordul salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de lucru. În cazul în care angajatorul nu a obținut acordul scris al salariatului în acest sens, programul individualizat de muncă cu regim flexibil al timpului de muncă nu poate fi instituit.

Mai mult decât atât, posibilitatea stabilirii programelor individuali­zate de lucru, cu un regim flexibil al timpului de muncă, trebuie să fie prevăzută de regulamentul intern al unității sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă.

Asemenea raporturi de muncă dintre angajator și salariat sunt oportune de aplicat inclusiv în contextul situației epidemiologice ac­tuale din țară, care ar putea să aibă drept scop asigurarea protecției social-economice și a securității și sănătății în muncă a salariaților.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand