23 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sancţiunile pentru abateri disciplinare. Cerere de demisie. Soluţionarea litigiului de muncă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sancţiunile pentru abateri disciplinare. Cerere de demisie. Soluţionarea litigiului de muncă
Sancţiunile pentru abateri disciplinare. Cerere de demisie. Soluţionarea litigiului de muncă
juridica

Foto: administradoresdefincasredfincas.es

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Sancţiunile aplicate pentru abateri disciplinare

 

guestion

Angajatorul mi-a aplicat o mustrare pentru abate­re disciplinară. Aş vrea să ştiu ce fel de sancţiuni disciplinare prevede legislația şi cum sunt aplicate acestea.

 

Elizaveta Chircu, Orhei

 

Potrivit art. 206, alin. (1) din Codul muncii, pentru încălca­rea disciplinei de muncă, angajatorul are dreptul să aplice faţă de salariat următoarele sancţiuni disciplinare: a) avertismentul; b) mustrarea; c) mustrarea aspră; d) concedierea (în temeiurile prevăzute la art. 86 alin. (1) .

Mai mult decât atât, conform art. 208 din Codul muncii, până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obli­gat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi unul al salariaţilor.

În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu. În cadrul acesteia, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să pre­zinte persoanei abilitate, cu efectuarea anchetei, toate probele şi justificările pe care le consideră necesare.

Este de menţionat că sancţiunea disciplinară este aplicată, de regulă, imediat după constatarea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de o lună din ziua constatării ei, fără a lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în cel de studii sau medical, potrivit art. 209 alin. (1) din Codul muncii.

 

Cererea de demisie a contabililor, depusă cu o lună înainte

 

guestion

Lucrez în calitate de contabil-şef. Care este terme­nul de înştiinţare a angajatorului în cazul depunerii cererii de demisie?

 

Mihaela Scobioală, Chişinău

 

Potrivit dispoziţiei art. 85 alin. (41) din Codul muncii, con­ducătorul unităţii, adjuncţii lui şi contabilul-şef sunt în drept să demisioneze până la expirarea duratei contractului individu­al de muncă în cazurile stipulate de contract, anunţând despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu o lună înainte.

 

Soluţionarea litigiului individual de muncă

 

guestion

Care este termenul de depunere a cererii în instan­ţa de judecată privind soluţionarea litigiului indivi­dual de muncă?

 

Valentina Streleţ, Orhei

 

Potrivit art. 355 alin. (1) din Codul muncii, cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instan­ţa de judecată în termen de trei luni de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său.

În situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului, cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de trei ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
 • Victoria
  25.01.2016

  Activez in functie de contabil de 1 an si 1 luna,
  este corect ca mi s-a aplicat sanctiune disciplinara,art.206 lit.b

 • Sergiu
  01.02.2017

  Poate oare angajatorul să emită ordin de aplicare a sancțiunii în timpul aflării mele în concediul anual sau concediul medical?

Citește și
slot thailand