14 iunie 2024
Chisinau
Social

Salarizarea egală, tranziția justă, abordate de Conferința Mondială a Femeilor din ITUC 

Loading
Social Salarizarea egală, tranziția justă, abordate de Conferința Mondială a Femeilor din ITUC 
Salarizarea egală, tranziția justă, abordate de Conferința Mondială a Femeilor din ITUC 
theguardian.com

A doua sesiune a celei de-a 4-a Conferințe Mondiale a Femeilor din ca­drul Confederației Internaționale a Sin­dicatelor (ITUC) s-a desfășurat online recent, punând în centrul recuperării și rezilienței post-pandemice un nou con­tract social, bazat pe egalitate și echi­tate. Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova a fost reprezentată de Liuba Rotaru, președinta Comisiei de Femei a CNSM.

Dezbaterile în cadrul conferinței s-au axat pe patru teme majore: asigurarea unei remunerații egale pentru muncă de valoare egală și protecție socială sensi­bilă la gen; construirea leadership-ului transformațional al femeilor în sindicate; justiția climatică și tranziția justă – femeile ca actori pentru o tranziție justă; cum ne asigurăm că egalitatea și echitatea se află în centrul redresării post-pandemice.

Secretarul general al ITUC, Sharan Bur­row, a declarat: „Această sesiune anali-zează modul în care femeile activiste se pot organiza pentru a promova egalitateade gen și echitatea în unele dintre pro­vocările–cheie pentru mișcarea sindicală și întreaga societate. Aceste provocări ră­mân pe măsură ce oamenii care lucrează se confruntă cu efectele unei pandemii care a afectat toată lumea, indiferent de gen sau de alte criterii. Este mai important ca niciodată să lucrăm împreună pentru răspunsuri eficiente și corecte, cu un nou contract social în centrul politicilor de re­dresare”.

 

Există o necesitate stringentă ca infecția Covid-19 să fie recunoscută drept boală profesională

 

Potrivit Liubei Rotaru, președinta Co­misiei de Femei a CNSM, temele abordate în cadrul Conferinței se regăsesc în agen­da de priorități și preocupări ale femeilor sindicaliste din Republica Moldova. În ca­drul acestei Conferințe, Rotaru a prezen-tat informații despre activitățile CNSM în domeniul politicilor de susținere a fe-meilor salariate, subliniind inechitățile care încă mai există în domeniul sistemului pu­blic de pensionare, al salarizării, ocupare și promovare a drepturilor femeilor, munca nedeclarată.

Sindicalista a comunicat și despre situația legată de suportul oferit refugiaților ucrai­neni și despre eforturile mișcării sindicale din Republica Moldova îndreptate spre susținerea lor. Totodată, Liuba Rotaru a ac­centuat necesitatea stringentă ca infecția Covid-19 să fie recunoscută drept boală profesională, pentru o mai bună protecție a drepturilor și intereselor salariaților.

Cea de-a 4-a Conferință Mondială a Fe­meilor din cadrul ITUC este o oportunitate importantă pentru femeile sindicaliste din întreaga lume de a discuta și a elabora stra­tegii pentru a promova egalitatea și echita­tea de gen în contextul unei crize globale de sănătate, economice și sociale.

Conform unui comunicat al ITUC, Conferința are loc într-un moment crucial pentru lucrători și pentru mișcarea sindica­lă, deoarece lumea încă nu și-a revenit din pandemia globală de sănătate, care con­tinuă să provoace boli grave, să afecteze mijloacele de trai și să perturbe activitățile sindicale. Actuala criză de sănătate este agravată de o pierdere fără precedent a lo­curilor de muncă și a mijloacelor de trai ale lucrătorilor. Înțelegerea impactului de gen al acestei crize este esențială pentru for­marea celor mai optime răspunsuri – atât acum, cât și după pandemie.

Următoarea sesiune a celei de-a 4-a Conferințe Mondiale a Femeilor din cadrul ITUC se va desfășura în luna noiembrie 2022.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand