22 iunie 2024
Chisinau
Social

Salariul minim pe țară de 1000 de lei, declarat neconstituțional

Loading
Social Salariul minim pe țară de 1000 de lei, declarat neconstituțional
Salariul minim pe țară de 1000 de lei, declarat neconstituțional
basarabia.md

Curtea Constituțională a exa­minat, pe 16 iunie curent, o sesizare depusă de deputa­tul Dan Perciun și a declarat neconstituțională Hotărârea Guvernului nr. 550 din 9 iulie 2014, pe motiv că cuantumul salariului minim pe întreaga țară (1000 de lei lunar) este mai mic decât minimul de existență pentru o persoană aptă de muncă.

Hotărârea Curții se aplică în­cepând de la 1 august 2022 și, în cazul în care Guvernul nu va stabili cuantumul salariului minim pe țară în conformitate cu raționamentele expuse în re­spectiva hotărâre până la data de 1 august 2022, cuantumul sala­riului minim în întreaga țară va fi similar cuantumului minim ga­rantat al salariului în sectorul real, stabilit conform punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 – de 3500 de lei.

În context, menționăm că CNSM s-a pronunțat pe marginea sesizării respective și a susținut pe deplin demersul înaintat de deputatul Dan Perciun. Mai mult decât atât, sindicatele au reite­rat că Republica Moldova, rati­ficând Carta Socială Europeană revizuită, și-a asumat asigurarea respectării dreptului lucrătorilor care stipulează că „Toți lucrătorii au dreptul la o salarizare echita­bilă, care să le asigure lor, precum și familiilor lor, un nivel de trai sa­tisfăcător”.

Astfel, Carta Socială Europeană stabilește că, pentru a asigura un nivel de trai minim decent pentru lucrători și famili­ile lor, salariul minim net ar tre­bui să fie stabilit în mărime de 50-60% din salariul mediu pe eco­nomie.

Suplimentar, CNSM informea­ză că la etapa actuală partenerii sociali examinează un proiect de lege care vizează stabilirea unui salariu minim unic pe țară. Pro­punerea sindicatelor, precum și a patronatelor, este de a stabili acest salariu prin negocieri co­lective. De asemenea, subiectul privind stabilirea unui nou sala­riu minim va fi discutat la ședința Comisiei naționale pentru con­sultări și negocieri colective din 24 iunie curent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand