19 iunie 2024
Chisinau
Sport

Salariații din industria ușoară s-au întrecut în abilități sportive

Loading
Sport Salariații din industria ușoară s-au întrecut în abilități sportive
Salariații din industria ușoară s-au întrecut în abilități sportive
spartachiada-iu

Foto: arhivă personală

Recent, în sala de sport „Ionel” s-a desfășurat Spartachiada de iarnă a Sindicatului Lucră­torilor din Industria Ușoară (SLIU). Eve­nimentul respectiv se organizează în scopul ameliorării activită-ții sportive în colec­tivele de muncă din cadrul sindicatului de ramură.

 

 

Prin această spartachi­adă, se promovează ideea unui mod de viață sănă­tos, propagarea pe larg a culturii fizice și sportului, consolidarea relațiilor de prietenie între membrii de sindicat.

Toate echipele partici­pante la competiții au de­monstrat o pregătire spor­tivă bună. Spartachiada s-a desfășurat conform regu­lamentului SLIU cu privire la desfășurarea acțiunii în cauză .

Participanții la concurs s-au întrecut la următoa­rele probe sportive: tenis de masă, șah, joc de dame, aruncarea săgeții (darts – rus.), baschet (aruncarea la coș).

La competițiile orga­nizate de Consiliul SLIU au participat echipele de la întreprinderile: „Ionel” SA, „Zorile” SA, „Artima” SA, „Pielart” SA, „Floare Carpet” SA, ÎCS „Steaua Reds” SA, ÎCS „Stag” SA.

Toți concurenții au demonstrat că sportul și educația fizică constituie un mijloc excelent de for­tificare a sănătății și de promovare a unui mod de viață sănătos. Competițiile au fost arbitrate de Eu­gen Cucer, președintele Asociației sportive benevo­le din Republica Moldova, Nona Bondarenco, arbitru principal, categoria unio­nală, Victor Țîganenco, ar­bitru de șah, joc de dame, categoria națională, Elena Litvinova, arbitru de tenis, categoria națională.

Pe primele trepte ale podiumului de premiere au urcat următorii învin­gători. La proba tenis de masă:

BrihunețValentina, Satin Oleg – locul I; Sala­ur Nina, Saltan Boris – lo­cul II.

Cei mai buni la jocul de dame au fost Oxentii Ion – locul I; Braga Ion – lo-cul II.

La șah, cei mai pu­ternici au fost Madan Ion – locul I și Mereșinschi Efim – locul II.

La competițiile de aruncare la coșau fost mai preciși Conovalciuc Ecaterina și Raiher An­ton – locul I; Facșa Elena, Zagorneanu Vasile – locul II. La aruncarea săgeții au câștigat Vasiliu Maria și Sîrgii Serjiu – locul I; Ușanova Elena și Danici Vladimir – locul II.

Celor mai buni sportivi le-au fost înmânate diplo­me de onoare și premii bănești.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand