21 iulie 2024
Chisinau
Social

Ricsurile profesionale, remediate în cazul lucrului la monitor

Loading
Social Ricsurile profesionale, remediate în cazul lucrului la monitor
Ricsurile profesionale, remediate în cazul lucrului la monitor

lucru-la-monitor

 

Reprezentanţii Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au făcut public, prin intermediul paginii electro­nice a acestei instituţii, un proiect de hotărâre a Guver­nului privind condițiile mi­nime de securitate și sănăta­te pentru lucrul la monitor. 

 

Conform notei informative la acest document, el a fost elaborat în contextul tendinței de armoni­zare a legislației naționale cu cea europeană. Proiectul propus spre examinare are drept scop trans­punerea dispozițiilor Directivei Consiliului Comunităților Euro­pene privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor.

În corespundere cu acest act juridic, angajatorii vor putea fi obligați să efectueze analiza pos­turilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrători­lor. Accentul va fi pus, în principal, pe posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice și de tensiune ner­voasă.

 

g_social

Fiecare lucrător urmează să fie informat cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate

 

De asemenea, angajatorii vor trebui să ia măsurile necesare pen­tru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării lor, precum şi să ţină cont de efectele suplimentare și combinate ale ris­curilor constatate.

În conformitate cu prevederile proiectului sus-menţionat, pos­turile de lucru care au fost date în folosință după 31 decembrie 2014 vor trebui să îndeplinească condiții minime prevăzute în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre. În acelaşi timp, locurile de muncă date în folosință înainte de 1 ianuarie 2015 ar urma să fie adaptate astfel încât, în termen de cel mult patru ani da la data menționată, să îndeplinească condițiile minime prevăzute în aceeaşi anexă.

Totodată, fiecare lucrător ur­mează să fie informat cu privire la toate aspectele de securitate și sănătate referitoare la postul său de muncă. De asemenea, fiecare lucrător va trebui să fie instruit cu privire la modalitățile de utiliza­re a postului de lucru înainte de a începe acest tip de activitate ori de câte ori este schimbată substanțial organizarea postului de lucru.

Lucrătorii sau reprezentanții lu­crătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă vor trebui să fie informați cu privire la toate măsurile de se­curitate și sănătate luate în con­formitate cu proiectul de hotărâre propus spre examinare.

În opinia autorilor acestui pro­iect, aplicarea măsurilor în cauză va fi de un real folos angajatori­lor în activitatea de ameliorare a securității și sănătății lucrătorilor care își desfășoară activitatea de muncă la monitor.

Aplicarea acestei hotărâri nu va atrage după sine nici un fel de chel­tuieli din bugetul statului și nici costuri majore suportate din par­tea angajatorilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand