23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

REZOLUŢIA adoptată la Forumul „Femeile sindicaliste – pentru un dialog social eficient şi constructiv”

Loading
Без рубрики REZOLUŢIA adoptată la Forumul „Femeile sindicaliste – pentru un dialog social eficient şi constructiv”
rezolutie

Foto: vocea.md

Participantele la Forum îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu situaţia social-economică deplorabilă în care se află femeile în Republica Moldova.

 

Lipsa locurilor de muncă şi a condiţiilor decente de trai, accesul limitat la servicii medicale calitative pentru femei şi membrii familiilor lor, problemele serioase din sistemul de învăţământ, dis-criminarea în toate domeniile de activitate – iată tabloul real în ca-re sunt nevoite să activeze şi să-şi crească copiii, să creeze o familie femeile în societatea noastră.

Republica Moldova se confruntă cu un proces de îmbătrânire rapidă a populaţiei, ceea ce ar însemna depopularea gravă a teritoriului naţional, cu efecte economice dezastruoase.

Reieşind din aceste considerente, fiind conştiente de rolul pe care îl joacă şi trebuie să-l joace femeia în dezvoltarea societăţii şi a viitorului ţării, participanţii la Forumul femeilor sindicaliste se adresează către partenerii sociali şi factorii de decizie să fie întreprinse măsuri concrete şi urgente întru redresarea situaţiei create prin:

– stabilirea unui salariu minim unic pe ţară la nivelul minimului de existenţă;

– majorarea scutirilor personale ale impozitului pe venitul persoanelor fizice la nivelul minimului de existenţă;

– actualizarea venitului asigurat obţinut după anul 1999. Recalcularea pensiilor, o dată la doi ani, pentru pensionarii care activează în câmpul muncii;

– stabilirea condiţiilor unice de calculare a pensiilor pentru toţi lucrătorii, inclusiv pentru acei din domeniul agriculturii prin subvenţionarea diferenţei contribuţiilor de asigurări sociale din bugetul de stat;

– majorarea indemnizaţiei unice la naşterea copilului până la 5000 de lei. Majorarea indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani – de la 30% până la 40% din venitul mediu asigurat;

– introducerea în programul instituţiilor de învăţământ preuniversitar a unui curs special privind promovarea modului sănătos de viaţă;

– modificarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial în vederea repartizării biletelor de tratament în mod solidar;

– punerea în discuţie, semestrial, în cadrul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective a chestiunii despre utilizarea mijloacelor băneşti destinate tratamentului balneosanatorial;

– la aprobarea Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2014 să fie prevăzută majorarea prestaţiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a salariaţilor;

– implementarea sistemului individual de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, personalizarea a 50 la sută din prima de asigurare medicală achitată de salariat şi utilizarea acesteia pentru acordarea asistenţei medicale membrilor familiei;

– înăsprirea verificării produselor alimentare importate în Republica Moldova în scopul de a se asigura securitatea alimentară a populaţiei;

– efectuarea anuală a controlului medical obligatoriu al salariaţilor la toate entităţile, indiferent de forma de proprietate.

Participantele la Forum îşi exprimă speranţa că vor fi auzite şi înţelese, vor fi ajutate, ca într-un viitor apropiat Republica Moldova să devină o ţară prosperă, capabilă să-şi protejeze cetăţenii săi.

 

13 septembrie 2013

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand