21 mai 2024
Chisinau
Social

Retrospectiva activităților din ultimele patru luni și obiectivele de viitor

Loading
Social Retrospectiva activităților din ultimele patru luni și obiectivele de viitor
Retrospectiva activităților din ultimele patru luni și obiectivele de viitor
Vocea poporului

Rezumat al discursului președintelui CNSM, Igor Zubcu, la Consiliul General al CNSM.

În numele conducerii CNSM și al meu personal, vă salut la Consiliul General al CNSM.

Raportul detaliat privind activitatea re­alizată în perioada decembrie 2023 – mar­tie 2024 v-a fost distribuit, iar eu voi face o prezentare succintă a activității CNSM și mă voi referi la cele mai importante realizări din perioada de referință.

 

Protecția social-economică a salariaților

La acest capitol aș dori să menționez următoarele realizări:

 • începând cu 1 ianuarie 2024, cuantumul salariului minim pe țară constituie 5000 de lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 25%.

CNSM continuă să insiste asupra stabilirii salariului minim în mărime de 50% din salariul mediu pe economie, conform Directivei UE 2022/2041 privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană (la momentul actual, salariul minim pe țară reprezintă 40,16% din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2023).

În acest sens, CNSM a propus stabilirea unor etape concrete pentru reexaminarea anuală a cuantumului salariului minim. La 29 februarie 2024, Comitetul Confederal al CNSM a aprobat Hotărârea cu privire la propunerea, sub forma unui proiect de hotărâre de Guvern, în vederea stabilirii etapelor de reexaminare a salariului minim. Sindicatele propun stabilirea salariului minim pe țară:

 • începând cu 1 ianuarie 2025 – în cuantum de 43% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul precedent;
 • începând cu 1 ianuarie 2026 – în cuantum de 46% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul precedent, și începând cu 1 ianuarie 2027 – în cuantum de 50% din salariul mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul precedent;
 • începând cu 1 ianuarie 2024, a fost majo­rată indemnizația unică la nașterea copilu­lui și constituie 20000 de lei;
 • urmare a adresărilor sindicatelor privind susținerea tinerilor specialiști din economia națională, a fost prevăzută acordarea, începând cu 1 iulie 2024, a indemnizațiilor unice tinerilor absolvenți care se angajează, prin repartizare de către Ministerul Culturii, în primii trei ani de activitate.

 

Parteneriatul social

La acest compartiment putem remarca următoarele:

în perioada de referință au avut loc două ședințe ale Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, în cadrul cărora partenerii sociali au examinat mai multe subiecte importante din domeniile muncii și cel social-economic;

în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective din 26 ianuarie 2024, partenerii sociali la nivel național (Guvern, CNSM, CNPM) au sem­nat Declarația privind susținerea cursului de integrare europeană a Republicii Mol­dova.

De asemenea, în scopul promovării și consolidării parteneriatului social la nivel te­ritorial, cu suportul OIM, au fost desfășurate seminare de instruire și au fost lansate încă două Parteneriate locale de ocupare (LEP), în raioanele Hâncești și Florești.

 

Drepturi sindicale și dreptul muncii

Drepturile sindicale și de muncă consti­tuie unul dintre obiectivele strategice ale CNSM și se regăsesc permanent pe agenda Confederației.

În perioada de referință au fost întreprinse mai multe măsuri în vederea asigurării res­pectării acestor drepturi:

a fost avizat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative, care pre­vedea inclusiv modificarea art. 118 din Codul muncii (reglementează acordarea anuală a concediului de odihnă și cazurile excepționale de amânare a acestuia).

Completarea propusă la art. 118 din Co­dul muncii avea drept scop reglementarea unui termen de valabilitate a concediului de odihnă anual nefolosit, precum și pierderea acestuia (a concediului), după expirarea ter­menului respectiv.

CNSM nu a susținut completarea pro-pusă, care afectează dreptul salariatului la concediul de odihnă anual și dreptul la indemnizație pentru perioada concediului de odihnă anual, venind cu o serie de argumente și observații pertinente în acest sens.

CNSM va monitoriza implementarea în practică a noilor prevederi legale și, în caz de încălcare a drepturilor și intereselor salariaților-membri de sindicat, va acorda tot suportul necesar pentru remedierea acestor situații.

A fost avizat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative (Codul muncii și Codul contravențional).

Ținem să menționăm că majoritatea din obiecțiile și propunerile CNSM au fost luate în considerare de MMPS în procesul de definitivare a proiectului de lege vizat.

Cu referire la o propunere din proiectul de lege privind reducerea de la trei ani la un an a termenului de depunere în instanța de judecată a cererii privind soluționarea litigiului individual de muncă, în cazul în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului, CNSM a reiterat respingerea acesteia, întrucât diminuează semnificativ drepturile și garanțiile salariaților și vine în contradicție cu prevederile art. 371 din Acordul de Asociere RM-UE.

 

Securitatea și sănătatea în muncă

 • constituie un obiectiv prioritar pentru CNSM, menționând că în perioada de referință angajații Inspectoratului Muncii al Sindicatelor au efectuat 100 de vizite de lucru, pentru a acorda suport consultativ și metodologic în domeniul securității și sănătății în muncă; au examinat și au înaintat propuneri la o serie de proiecte de documente ce țin de domeniul securității și sănătății în muncă;
 • în cadrul ședinței Comisiei naționale pen­tru consultări și negocieri colective de pe 23 februarie 2024, a fost pusă în discuție chestiunea privind măsurile incluse în Programul de ameliorare a securității și sănătății în muncă în domenii cu ris­curi înalte de accidentare și îmbolnăvire (construcții, agricultură, industria prelu­crătoare) pentru anii 2024-2028, CNSM insistând ca acesta să acopere toate ramu-rile economiei naționale și să fie aprobat prin hotărâre de Guvern;
 • în perioada 20-21 martie 2024, cu supor­tul ITUC, al OIM și al Fondului Suedez Uni­on to Union, a fost organizată o reuniune a experților în domeniul SSM din regiunea țărilor membre ale PERC, în cadrul căreia au fost puse în discuție standardele ce vizează riscurile biologice, care vor fi abordate la vii­toarea sesiune a Conferinței OIM.

O acțiune importantă, realizată în anul 2023, dar și în anul 2024, constituie desfășurarea Campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale”, care a avut drept obiectiv major fortificarea imaginii sindicatelor și sporirea rolului organizațiilor sindicale primare în sistemul sindical.

La 28 martie a.c., a avut loc Gala organizațiilor sindicale primare, în cadrul căreia a fost făcut bilanțul Campaniei „Organizația primară – energia mișcării sindicale” și au fost anunțați câștigătorii la cele 10 categorii ale Concursului organizațiilor sindicale pri­mare.

În raportul prezentat Consiliului General al CNSM, Igor Zubcu s-a mai referit la Strategi­ile pentru tineret și la asigurarea egalității de gen în sindicat, specificând o serie de măsuri în acest sens, printre cele mai recente fiind:

 • la 11 martie a.c., a fost organizată o ședință comună a femeilor sindicaliste cu Platforma Femeilor Deputate din Parla­ment cu genericul „Pledăm pentru un trai decent acasă”, în cadrul căreia sindicalistele au venit cu o serie de propuneri referitoare la promovarea politicilor de soluționare a unor probleme social-economice, la eliminarea inechităților cu care se confruntă femeile în societate și în relațiile de muncă;
 • la 2 aprilie curent, în ajunul Zilei mondiale a Sănătății, circa 300 de femei au participat la activitatea de informare și sensibilizare „Totul despre sănătatea ta”, organizată de Comisia de Femei a CNSM.

Referindu-se la educația și formarea sindicală continuă și la colaborarea internațională, Igor Zubcu a enumerat activitățile și realizările înregistrate în aceste domenii, care au sporit prestigiul CNSM pe arena internațională și a făcut mai vizibilă mișcarea sindicală din R. Moldova.

Președintele CNSM a mai menționat, în raport, că pentru tratamentul balneosanatorial, pe anul 2024, din mijloacele bugetu­lui asigurărilor sociale sunt alocate surse fi­nanciare de 30 mln. de lei, iar în perioada de referință au fost repartizate 4753 de bilete de odihnă și tratament.

Iar pentru organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților în sezonul estival 2024, din mijloacele bugetului de stat au fost alocate 11 mln. 811,1 mii de lei (cu 2 mln. 811,1 mii lei (31,2%) mai mult față de anul 2023).

În încheierea trecerii în revistă a activității CNSM în perioada decembrie 2023 – mar­tie 2024, Igor Zubcu a conchis că s-a reușit realizarea unei game largi de acțiuni, care au condus la asigurarea drepturilor și interese­lor salariaților, sporirea gradului de protecție social-economică a salariaților, consolidarea organizațională a sindicatelor.

Totodată, el a dezvăluit principalele obiec­tive de activitate a CNSM pentru anul 2024, printre care se numără:

 • promovarea stabilirii unui salariu minim în mărime de 50% din salariul mediu pe eco­nomie și a adoptării, cât mai urgente, a unei Hotărâri de Guvern privind stabilirea etapelor de reexaminare a salariului minim în perioa­da anilor 2025-2027;
 • promovarea elaborării, cu participarea partenerilor sociali, a unui plan de acțiuni în vederea acoperirii cu negocieri colective a circa 80% din salariați;
 • promovarea elaborării și adoptării, cât mai urgente, a actelor normative necesare pen­tru implementarea Convenției OIM nr. 161 privind serviciile de sănătate ocupațională și a unui document de politici în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • promovarea elaborării și aprobării unui document de politici în domeniul combaterii economiei informale, precum și a implemen­tării Registrului electronic al salariaților din R. Moldova etc.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand