27 septembrie 2022
Chisinau
Social

Resursele sistemului educaţional

Loading
Social Resursele sistemului educaţional
Resursele sistemului educaţional
sistem-educational

Foto: vocea.md

Optimizarea instituţiilor de învăţământ, care de mai mulţi ani trece în „marş triumfal” prin Moldova, până acum aproape că nu a afectat raionul Basarabeasca. A fost lichida­tă o singură instituţie, din satul Abaclia, şi asta doar pentru că profesorii care au aflat despre reorganizarea planificată şi-au găsit un loc de muncă în alte instituţii.

 

Totuşi, potrivit reprezentanţilor sindicatului educaţiei şi ştiinţei, numărul elevilor se reduce pe an ce trece. Şcolile nu mai sunt în stare să adune câte două clase de a X-a, în unele din ele studiind doar nouă copii în clasă. De exemplu, în satul Iordanovca, în prezent, sunt doar 70 de copii. Instituţia are o clădi­re spaţioasă, unde şi-a găsit loc şi grădiniţa, cu toate că nici ea nu are prea mulţi copii – o singură gru­pă.

Există sate în care anul trecut nu a venit pe lume nici un copil, însă pentru a aduna o singură clasă I este nevoie de cel puţin 15 elevi. Este absolut evident că în viitor in­stituţiile şcolare din Basarabeasca vor fi neapărat optimizate. La mo­mentul actual, însă, în raion func­ţionează şapte licee, trei gimnazii, 12 instituţii preşcolare şi două  ex­traşcolare – Şcoala sportivă şi Casa de creaţie.

 

Fără încălcări flagrante

 

În domeniul educaţiei, în raio­nul Basarabeasca activează 697 de persoane, toate acestea fiind mem­bri de sindicat. Potrivit preşedinte­lui Asociaţiei teritoriale a Federaţi­ei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, Zinaida Barduc, majoritatea anga­jaţilor sunt femei. „575 de femei, ne oferă cifra exactă preşedintele. Avem 22 de comitete sindicale şi trei organizaţii sindicale, unde nu­mărul membrilor de sindicat este mai mic de 15 persoane”.

Potrivit Zinaidei Barduc, activi­tatea sindicatelor este direcţionată spre crearea unor condiţii decente de muncă, asigurarea respectării drepturilor lucrătorilor, a sănătăţii şi securităţii în muncă. Direcţie în care sindicaliştii locali au excelat.

 

g_social

Sindicatele se axează pe  încurajarea materială a tinerilor specialiști

 

„Toate şcolile noastre au fost reparate în ultima perioadă, men­ţionează ea. Au fost investite sume considerabile pentru construcţia centralelor termice autonome pe bază de gaze, am achiziţionat echi­pamente pentru cantine. În perioa­da rece a anului, toate instituţiile respectă regimul termic, cu excep­ţia grădiniţei de copii din Iserlia, care este încălzită nu doar cu gaze, dar şi cu sobe”.

Anual, înainte de începutul no­ului an de studii, este formată o comisie menită să inspecteze toate instituţiile şcolare şi preşcolare. Şi în fiecare an în componenţa acestei comisii este inclus şi reprezentan­tul sindicatelor.

„Am obţinut să fie creată şi comi­sia de atestare a locurilor de mun­că cu participarea  unor persoane competente, care au făcut cursuri la Institutul Muncii de la Chişinău şi dispun de un certificat de  examina­re a locurilor de muncă. În comisie au mai fost incluşi şi reprezentanţi ai Centrului de sănătate publică. Împreună am fost pe la toate in­stituţiile de învăţământ şi am sta­bilit categoriile tuturor locurilor de muncă, gradul de corespundere a normelor, precum şi suplimentele care se cuvin fiecărei categorii de angajaţi”. La finalul controlului, s-a constatat că în general condiţii­le de muncă ale angajaţilor din do­meniul educaţiei sunt satisfăcătoa­re şi nu s-au înregistrat încălcări flagrante. Cel mai mare neajuns depistat a fost lipsa nişelor de ventilare în cabinetele de chimie. Această problemă se referă practic la toate instituţiile de învăţământ din raion, doar două sau trei din ele respectă această normă.

 

Remunerarea muncii

 

La fel ca peste tot, ne spune președintele sindicatului ramural din raion, problema cea mai gravă este cea a salarizării. „La începutul fiecărui an de studii, are loc tari­farea tuturor cadrelor didactice, este stabilită sarcina didactică, iar în funcție de aceasta, este calculat salariul, ne informează Zinaida Barduc. În conformitate cu legea, sarcina didactică nu poate fi mo­dificată, însă, dacă intervine ceva, dacă s-a îmbolnăvit o persoană și trebuie înlocuită, cineva este ne­voit să lucreze suplimentar. Din componența comisiilor de tarifare fac parte și membrii comitetului sindical. Noi examinăm, studiem, încercăm să fim la curent cu toate schimbările”.

În anul trecut, sindicatul de ra­mură a organizat acțiuni de pro­test, cerând autorităților să majo­reze retribuția pentru angajații din domeniul educației. Pedagogii din Basarabeasca s-au implicat și ei, participând la mitingurile pașnice. „Consiliul General al sindicatului nostru a făcut un efort enorm pen­tru a ne mobiliza. Astfel, am orga­nizat mai multe mitinguri de pro­test, își amintește Zinaida Barduc. Toate acțiunile au fost în conformi­tate cu legea. Am desfășurat adu­nări sindicale în toate instituțiile, fiecare membru de sindicat și-a ex­pus viziunea asupra situației, a lan­sat propuneri. Într-un final, a fost luată decizia că trebuie să revendi­căm o majorare a salariilor noastre cu 50 la sută. Și care a fost rezul­tatul?! Profesorii au beneficiat de o majorare a retribuției cu 20 la sută. Consider că trebuie să ne axăm și pe viitor pe problema majorării sa­lariilor ridicate de profesor cu 50 la sută. La fel, este necesar să ne preocupăm și de remunerarea per­sonalului tehnic, or acești angajații ridică niște salarii derizorii”.

După majorarea operată anul trecut, salariul de bază pentru un profesor din raion – un începător sau un specialist cu o vechime im­presionantă – pornește de la 2640 de lei. La această sumă se achită adițional suplimente pentru vechi­mea în muncă și pentru categorie. Cel mai mare salariu în cazul unui profesor cu o vechime mare este de 4000-4500 de lei.

O problemă gravă pentru raion este faptul că tinerii nu doresc să se angajeze în sistemul educațional. Nu sunt de mare ajutor nici facilitățile destul de bune care le sunt oferite. Astfel, anul trecut, la Basarabeasca n-a venit nici un spe­cialist tânăr.

„Este o problemă stringentă. Un specialist tânăr repartizat de Minis­terul Educației la noi beneficiază timp de trei ani de 30 de mii de lei. În primul an, îi sunt achitate 7000, în cel de al doilea – 10 mii, iar res-tul îi ridică în al treilea an. În plus, îi este compensat costul a 30 kW de energie electrică pe lună, costul unui metru cub de lemne şi al unei tone de cărbuni pe an, îi este achi­tată chiria locuinței. Problema este însă următoarea: administrația în­cearcă să facă economii și nu achită taxa integrală”.

Potrivit Zinaidei Barduc, sindi­catele intenționează și pe viitor să se axeze pe încurajarea materială a tinerilor specialiști. În plus, sindi­catul mai are de gând să insiste și asupra revizuirii legislației din do­meniu, or, aceasta conține o sume­denie de contradicții. „De curând, a intrat în vigoare Codul educației. Mai multe prevederi ale acestui act nu corespund Codului muncii. Împreună cu mai mulți colegi din alte raioane, vom cere revizuirea legislației”, ne explica Zinaida Bar­duc.

O altă problemă dureroasă pen­tru sindicaliștii din teritoriu sunt biletele de tratament sanatorial. Potrivit calculelor lor, ar reveni câte un bilet la fiecare 100-120 de persoane. Deși cu fiecare an nu­mărul biletelor repartizate crește, acest fapt nu are un impact prea mare asupra situației. În anul 2013, pentru sindicatul de ramură din ra­ionul Basarabeasca, au fost repar­tizate cinci bilete, în 2014 – șase, iar în anul curent, se presupune că va fi cu un bilet mai mult. Totoda­tă, Zinaida Barduc menționează că sindicaliștii au posibilitatea să be­neficieze de tratament când merg la cursurile organizate în cadrul Institutului Muncii. Jumătate din costul biletului este achitat chiar de Institut, o parte o achită Consiliul General, iar din partea sindicatului de ramură din raion fiecărei per­soane îi sunt oferiți 100 de lei. Într-un final, însuși beneficiarul mai are de achitat o sumă modică.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor